small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
93
Профилна снимка

Информация за обучението

Съдържание на обучението

  • Проверете своите знания – урок 1 00:20:00
  • Упражнения към урок 2 00:40:00
  • Видео упражение 00:20:00
  • Проверете своите знания – урок 3 00:20:00
  • Проверете своите знания – урок 4 00:20:00
  • Упражнения към урок 5 00:40:00
  • Упражнения тема пазаруване (плодове и зеленчуци) 00:30:00
  • Упражнения тема пазаруване (първа част) 00:40:00
  • Упражнения тема пазаруване (втора част) 00:20:00
  • Упражнения тема храни и напитки 00:40:00
  • Упражнения падежи: Nominativ/Akkusativ 00:40:00
  • Wiederholung (1) 01:00:00
  • Упражнения: тема хотел 00:30:00
  • Упражнения: тема часовник 00:30:00
  • Упражнения: глаголи, свързани с ежедневие (делими представки) 00:40:00
  • Проверете своите знания – ежедневие 00:20:00
  • Das Datum 00:45:00
  • Проверете своите знания 00:20:00
  • Проверете своите знания – тема „времето“ 00:20:00
  • Проверете своите знания – модални глаголи (първа част) 00:20:00
  • Проверете своите знания – модални глаголи (втора част) 00:25:00
  • Проверете своите знания – Präteritum „sein“ 00:25:00
  • Проверете своите знания – Präteritum „haben“ 00:25:00
  • Упражнения към тема „das Perfekt“ 00:45:00
  • Haben oder sein 00:35:00
  • Deklination der Adjektive (alles) 00:40:00
  • Упражнения към тема „Спрежение на прилагателните“ 00:40:00
  • Wünsche 00:40:00
  • Was können wir schon 00:30:00
  • Was ist erlaubt? Was ist verboten? 00:30:00
  • Reflexive Verben – възвратни глаголи 00:45:00
  • Meine Familie 00:40:00
  • Berufe 00:40:00
  • Meine Woche 00:40:00
  • Feste und Feiertage in Deutschland 00:40:00
  • Neu in der Stadt 00:40:00
  • Gesundheit: Beim Arzt 00:40:00
  • Първо практическо занятие – Представяне и обща информация 02:00:00
  • 00:00:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X