small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
578
Профилна снимка

Онлайн курс – Подготовка за матура по български език и литература след 12 клас ( Матура БЕЛ – 12 клас) …

Информация за обучението

Онлайн курс - Подготовка за матура по български език и литература след 12 клас ( Матура БЕЛ - 12 клас)

Учебен Център Асториа Груп предлага на учениците от 11 и 12 клас подготовка по БЕЛ за задължителната матура БЕЛ в края на 12 клас. Матурата по БЕЛ при завършване на 12 клас е задължителна. С добра оценка на матурата вече бихте могли да влезете директно в много престижни специалности на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и в множество други елитни университети в страната и в чужбина. Оценката от матурата по БЕЛ е една от най-авторитетните оценки и за кандидатстване в чуждестранни университети.

Онлайн курс - подготовка за матура по български език и литература след 12 клас ( Матура БЕЛ - 12 клас), подготовка за матура по български език и литература след 12 клас, онлайн подготовка за матура БЕЛ - 12 клас, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн курс - подготовка за матура по български език и литература след 12 клас ( Матура БЕЛ - 12 клас)“:

В процеса на подготовката за матурата по БЕЛ, в предлагания от Учебен Център Асториа Груп курс, са заложени следните елементи: • задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник; • запознаване с формата на матурата и спецификите на решаване на тест с отворени и избирателни отговори; • актуализиране на подготовка при промяна на формата; • подробен преговор на учебния материал от 11. клас по литература и надграждане на актуалните знания от текущата подготовка в 12. клас по литература в училище; • теоретичен опреснителен курс по езикова култура; • подробно отработване на изпитните компоненти: ✔️ тестовата част по езикова култура и литература: затворени и отворени въпроси, извличане на информация от текст, резюмиране на текст; ✔️ умения за създаване на аргументативен текст по зададен общохуманен проблем върху изучавано произведение от българската литература (модели). • текущ контрол и ритмично оценяване в хода на обучението; • подробни рецензии; • пробни тестове в изпитна обстановка по български език, литература и комбинирани, в зависимост от формата на изпита.

Онлайн курс - подготовка за матура по български език и литература след 12 клас ( Матура БЕЛ - 12 клас), подготовка за матура по български език и литература след 12 клас, онлайн подготовка за матура БЕЛ - 12 клас, Езиков Център Асториа ГрупЗащо да изберете нашето „Онлайн обучение - подготовка за Матура БЕЛ - 12 клас“:

• В рамките на подготвителния курс можете да получите компетентни консултации по отношение на зрелостната процедура (срокове и документи), системата за оценяване на изпитните работи (критерии, превръщане на точките в оценка), прогнозно оценяване. • Спестява време, средства за закупуване на помощна литература и средства за придвижване! • Въвежда порядък в старите знания по граматика, усвоявани до 7-и клас! • Гради собствени умения за създаване на интерпретативно съчинение! • Предпазва от непрецизното и полупрофесионално обучение, предлагано от съмнителни обучители! • Мобилност – можете да учите от всяко място през мобилното си устройство! • Не обвързва с конкретно време за обучение , т.е.  учите, когато Ви е най-удобно! • Повтаряемост -  имате възможност многократно да преглеждате уроците, ако усетите, че нещо сте забравили.

Съдържание на обучението

  • Обща информация – Матура БЕЛ 00:45:00
  • Оценяване и компетентности – Матура БЕЛ 00:45:00
   • Правопис на сложни думи. 00:45:00
   • Редукция на широките гласни. 00:45:00
   • Непостоянно Ъ 00:45:00
   • Уподобяване на съгласните 00:45:00
   • Променливо Я 00:45:00
   • Подвижно Ъ (ър/ръ, ъл/лъ) 00:45:00
   • Изпадане на съгласни (елизия) 00:45:00
   • Удвояване на съгласни . 00:45:00
   • Наставки и представки 00:45:00
   • Удвояване на предлозите В и С 00:45:00
   • Краесловно обеззвучаване 00:45:00
   • Особености на бройната форма 00:45:00
   • Съгласуване на местоименията 00:45:00
   • Подчинени съюзи 00:45:00
   • Вметнати думи и изрази 00:45:00
   • Обособени части 00:45:00
   • Пунктуационни норми при цитиране 00:45:00
   • Синоними, антоними, пароними, оминими и др. 00:45:00
   • Разговорен стил 00:45:00
   • Художествен стил 00:45:00
   • Научен стил 00:45:00
   • Публицистичен стил 00:45:00
   • Административно-делови стил 00:45:00
   • Жанрове 00:45:00
   • Тропи и фигури 00:45:00
   • Речник на литературните термини 00:45:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Майце си“ 00:45:00
   • ,,Към брата си“ 00:45:00
   • ,,Елегия“ 00:45:00
   • ,,Борба“ 00:45:00
   • ,,До моето първо либе“ 00:45:00
   • ,,На прощаване“ 00:45:00
   • Измерения на героическото в ,, На прощаване в 1868г.‘‘ 00:45:00
   • ,,Хаджи Димитър“ 00:45:00
   • ,,Моята молитва“ 00:45:00
   • ,,Обесването на Васил Левски“ 00:45:00
   • ,,Делба“ 00:45:00
   • Христо Ботев – тест за проверка на знанията 01:00:00
   • Биография и творчество. 00:45:00
   • ,,Българският език“ 00:45:00
   • ,,Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 00:45:00
   • ,,При Рилския манастир“ 00:45:00
   • ,,Елате ни вижте!“ 00:45:00
   • ,,Линее нашто поколение“ 00:45:00
   • ,,Епопея на забравените“. 00:45:00
   • ,,Левски“ 00:45:00
   • Левски – икона на освободителната борба, Литературен коментар към одата ,,Левски“ 00:45:00
   • ,,Паисий“ 00:45:00
   • ,,Кочо“ 00:45:00
   • ,,Опълченците на Шипка“ 00:45:00
   • ,,Дядо Йоцо гледа“ 00:45:00
   • ,,Чичовци“ 00:45:00
   • ,,Под игото“ 00:45:00
   • ,,Под игото“ II 00:45:00
   • Проблемът за превратностите на историята в главата „Пробуждане” от романа „Под игото” на Иван Вазов 00:45:00
   • Иван Вазов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество. 00:45:00
   • ,,Разни хота, разни идеали“ 00:45:00
   • ,, Бай Ганьо“ 00:45:00
   • Алеко Константинов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Cis moll“ 00:45:00
   • ,,Сън за щастие“ 00:45:00
   • ,,Ни лъх не дъхва над полени“ 00:45:00
   • ,,Спи езерото“ 00:45:00
   • ,,Самотен гроб в самотен кът“ 00:45:00
   • ,,Ралица“ 00:45:00
   • Пенчо Славейков – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Градушка“ 00:45:00
   • ,,Заточеници“ 00:45:00
   • ,,Ще бъдеш в бяло“ 00:45:00
   • ,,Две хубави очи“ 00:45:00
   • ,,Стон“ 00:45:00
   • ,,Две души“ 00:45:00
   • ,,Сенки“ 00:45:00
   • ,,Песента на човека“ 00:45:00
   • ,,Маска“ 00:45:00
   • Пейо Яворов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество. 00:45:00
   • ,,Ветрената мелница“ 00:45:00
   • ,,Косачи“ 00:45:00
   • ,,Задушница“ 00:45:00
   • ,,Мечтатели“ 00:45:00
   • ,,На оня свят“ 00:45:00
   • ,,Андрешко“ 00:45:00
   • ,,Чорба от греховете на отец Никодим“ 00:45:00
   • ,,Занемелите камбани“ 00:45:00
   • ,,Гераците“ 00:45:00
   • Елин Пелин – тест за провека на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Черна песен“ 00:45:00
   • ,,Пловдив“ 00:45:00
   • ,,Да се завърнеш……“ 00:45:00
   • ,,Помниш ли, помниш ли ….“ 00:45:00
   • ,,Спи градът“ 00:45:00
   • ,,Миг“ 00:45:00
   • ,,Един убит“ 00:45:00
   • ,,Сиротна песен“ 00:45:00
   • ,,Тиха победа“ 00:45:00
   • Димчо Дебелянов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,, Да бъде ден!“ 00:45:00
   • Христо Смирненски- тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • ,,Ний“ 00:45:00
   • ,,Йохан“ 00:45:00
   • ,,Юноша“ 00:45:00
   • ,,Старият музикант“ 00:45:00
   • ,,Цветарка“ 00:45:00
   • ,,Зимни вечери“ 00:45:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Септември“ 00:25:00
   • Гео Милев – тест за проверка на знанията. 00:45:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Прозорец“ 00:45:00
   • ,,Болница“ 00:45:00
   • ,,Стаята“ 00:45:00
   • ,,Къщата“ 00:45:00
   • ,,Повест“ 00:45:00
   • ,,Книгите“ 00:45:00
   • ,,Камък“ 00:45:00
   • ,,Дяволско“ 00:45:00
   • Атанас Далчев – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Кукувица“ 00:45:00
   • ,,Стихии“ 00:45:00
   • ,,Потомка“ 00:45:00
   • ,,Вечната“ 00:45:00
   • Елисавета Багряна – тест за проверка на знанията. 00:45:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • Време и пространство в разказите на Йовков (Литературен коментар) 00:45:00
   • ,,Песента на колелетата“ 00:00:00
   • ,,Последна радост“ 00:45:00
   • ,,Шибил“ 00:45:00
   • ,,През чумавото“ 00:45:00
   • ,,Индже“ 00:45:00
   • ,,Албена“ 00:45:00
   • ,,Другоселец“ 00:45:00
   • ,,Серафим“ 00:45:00
   • Йордан Йовков – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биографични данни и творчество 00:45:00
   • ,,Вяра“ 00:00:00
   • ,,Писмо“ (,,Ти помниш “) 00:45:00
   • ,,Песен за човека“ 00:45:00
   • ,,Сън“ 00:45:00
   • ,,История“ 00:45:00
   • ,,Завод“ 00:45:00
   • ,,Кино“ 00:45:00
   • ,,Прощално“ 00:45:00
   • ,,Борбата е безмилостно жестока…“ 00:45:00
   • Никола Вапцаров – тест за проверка на знанията. 01:00:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Тютюн“ 00:00:00
   • Драмата на човека в романа „Тютюн“ 00:45:00
   • Димитър Димов – тест за проверка на знанията. 00:40:00
   • Биография и творчество 00:45:00
   • ,,Железният светилник“ 00:45:00
   • Родът и историята в романа “Железният светилник“ 00:45:00
   • Димитър Талев – тест за проверка на знанията. 00:40:00
   • Строеж на художествената творба 00:45:00
   • Името – указание за духовната характеристика на литературния персонаж 00:45:00
   • Как се прави характеристика на литературен герой? 00:45:00
   • Резюме 00:45:00
   • ЛИС. 00:45:00
   • Есе 00:45:00
   • Как се пише есе? 00:45:00
   • Примерен изпит по БЕЛ № 1 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ № 2 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ № 3 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ № 4 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ № 5 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ № 6 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ №7 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ №8 04:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ №9 01:00:00
   • Примерен изпит по БЕЛ №10, 1-ви модул 00:45:00
   • Примерен изпит по БЕЛ №10, 2-ри модул 00:45:00
   • Примерен изпит по БЕЛ №10, 3-ти модул 00:45:00

  АСТОРИА ГРУП

  Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

  ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

  Нови курсове

  top