Матура БЕЛ – 12 клас

555 Записани участници

Онлайн обучение – Подготовка за матура по български език и литература след 12 клас ( Матура БЕЛ – 12 клас)

Учебен център Асториа Груп предлага на учениците от 11 и 12 клас подготовка по БЕЛ за задължителната матура БЕЛ в края на 12 клас. Матурата по БЕЛ при завършване на 12 клас е задължителна. С добра оценка на матурата вече бихте могли да влезете директно в много престижни специалности на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и в множество други елитни университети в страната и в чужбина. Оценката от матурата по БЕЛ е една от най-авторитетните оценки и за кандидатстване в чуждестранни университети.

онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещи, онлайн английски а2Кратко съдържание на „Онлайн курс – подготовка за матура по български език и литература след 12 клас ( Матура БЕЛ – 12 клас)“:

В процеса на подготовката за матурата по БЕЛ, в предлагания от Учебен център Асториа Груп курс, са заложени следните елементи:
– задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник;
– запознаване с формата на матурата и спецификите на решаване на тест с отворени и избирателни отговори; актуализиране на подготовка при промяна на формата;
– подробен преговор на учебния материал от 11. клас по литература и надграждане на актуалните знания от текущата подготовка в 12. клас по литература в училище;
– теоретичен опреснителен курс по езикова култура;
– подробно отработване на изпитните компоненти:

   • тестовата част по езикова култура и литература: затворени и отворени въпроси, извличане на информация от текст, резюмиране на текст
   • умения за създаване на аргументативен текст по зададен общохуманен проблем върху изучавано произведение от българската литература (модели)

– текущ контрол и ритмично оценяване в хода на обучението; подробни рецензии;
– пробни тестове в изпитна обстановка по български език, литература и комбинирани, в зависимост от формата на изпита.

онлайн курс по английски а2, онлайн курс по английски b1, онлайн английски b1

Защо да изберете нашето „Онлайн обучение – подготовка за Матура БЕЛ – 12 клас)“:

 • В рамките на подготвителния курс можете да получите компетентни консултации по отношение на зрелостната процедура (срокове и документи), системата за оценяване на изпитните работи (критерии, превръщане на точките в оценка), прогнозно оценяване.
 • Спестява време, средства за закупуване на помощна литература и средства за придвижване !
 • Въвежда порядък в старите знания по граматика, усвоявани до 7-и клас!
 • Гради собствени умения за създаване на интерпретативно съчинение!
 • Предпазва от непрецизното и полупрофесионално обучение, предлагано от съмнителни обучители!
 • Мобилност – можете да учите от всяко място през мобилното си устройство!
 • Не обвързва с конкретно време за обучение , т.е.  учите, когато Ви е най-удобно!
 • Повтаряемост –  имате възможност многократно да преглеждате уроците, ако усетите, че нещо сте забравили.

Учебен план на курса

I. Езикова култура
Правописни правила
Паравопис на сложни думи. 00:45:00
Редукция на широките гласни. 00:45:00
Непостоянно Ъ 00:45:00
Уподобяване на съгласните 00:45:00
Променливо Я 00:45:00
Подвижно Ъ (ър/ръ, ъл/лъ) 00:45:00
Изпадане на съгласни (елизия) 00:45:00
Удвояване на съгласни . 00:45:00
Наставки и представки 00:45:00
Удвояване на предлозите В и С 00:45:00
Краесловно обеззвучаване 00:45:00
Граматични правила
Особености на бройната форма 00:45:00
Съгласуване на местоименията 00:45:00
Пунктуация
Подчинени съюзи 00:45:00
Вметнати думи и изрази 00:45:00
Обособени части 00:45:00
Пунктуационни норми при цитиране 00:45:00
Лексикология
Синоними, антоними, пароними, оминими и др. 00:45:00
Стилистика
Разговорен стил 00:45:00
Художествен стил 00:45:00
Научен стил 00:45:00
Публицистичен стил 00:45:00
Административно-делови стил 00:45:00
Теория на литературните жанрове и видове
Жанрове 00:45:00
Тропи и фигури
Тропи и фигури 00:45:00
Литературни термини
Речник на литературните термини 00:45:00
II. Автори, литературни произведения, анализи.
Христо Ботев
Биография и творчество 00:45:00
,,Майце си“ 00:45:00
,,Към брата си“ 00:45:00
,,Елегия“ 00:45:00
,,Борба“ 00:45:00
,,До моето първо либе“ 00:45:00
,,На прощаване“ 00:45:00
Измерения на героическото в ,, На прощаване в 1868г.‘‘ 00:45:00
,,Хаджи Димитър“ 00:45:00
,,Моята молитва“ 00:45:00
,,Обесването на Васил Левски“ 00:45:00
,,Делба“ 00:45:00
Христо Ботев – тест за проверка на знанията 01:00:00
Иван Вазов
Биография и творчество. 00:45:00
,,Българският език“ 00:45:00
,,Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 00:45:00
,,При Рилския манастир“ 00:45:00
,,Елате ни вижте!“ 00:45:00
,,Линее нашто поколение“ 00:45:00
,,Епопея на забравените“. 00:45:00
,,Левски“ 00:45:00
,,Паисий“ 00:45:00
,,Кочо“ 00:45:00
,,Опълченците на Шипка“ 00:45:00
,,Дядо Йоцо гледа“ 00:45:00
,,Чичовци“ 00:45:00
,,Под игото“ 00:45:00
,,Под игото“ II 00:45:00
Проблемът за превратностите на историята в главата „Пробуждане” от романа „Под игото” на Иван Вазов 00:45:00
Иван Вазов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Алеко Константинов
Биография и творчество. 00:45:00
,,Разни хота, разни идеали“ 00:45:00
,, Бай Ганьо“ 00:45:00
Алеко Константинов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Пенчо Славейков
Биография и творчество 00:45:00
,,Cis moll“ 00:45:00
,,Сън за щастие“ 00:45:00
,,Ни лъх не дъхва над полени“ 00:45:00
,,Спи езерото“ 00:45:00
,,Самотен гроб в самотен кът“ 00:45:00
,,Ралица“ 00:45:00
Пенчо Славейков – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Пейо Яворов
Биография и творчество 00:45:00
,,Градушка“ 00:45:00
,,Заточеници“ 00:45:00
,,Ще бъдеш в бяло“ 00:45:00
,,Две хубави очи“ 00:45:00
,,Стон“ 00:45:00
,,Две души“ 00:45:00
,,Сенки“ 00:45:00
,,Песента на човека“ 00:45:00
,,Маска“ 00:45:00
Пейо Яворов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Елин Пелин
Биография и творчество. 00:45:00
,,Ветрената мелница“ 00:45:00
,,Косачи“ 00:45:00
,,Задушница“ 00:45:00
,,Мечтатели“ 00:45:00
,,На оня свят“ 00:45:00
,,Андрешко“ 00:45:00
,,Чорба от греховете на отец Никодим“ 00:45:00
,,Занемелите камбани“ 00:45:00
,,Гераците“ 00:45:00
Елин Пелин – тест за провека на знанията. 01:00:00
Димчо Дебелянов
Биография и творчество 00:45:00
,,Черна песен“ 00:45:00
,,Пловдив“ 00:45:00
,,Да се завърнеш……“ 00:45:00
,,Помниш ли, помниш ли ….“ 00:45:00
,,Спи градът“ 00:45:00
,,Миг“ 00:45:00
,,Един убит“ 00:45:00
,,Сиротна песен“ 00:45:00
,,Тиха победа“ 00:45:00
Димчо Дебелянов – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Христо Смирненски
Биография и творчество 00:45:00
,, Да бъде ден!“ 00:45:00
,,Ний“ 00:45:00
,,Йохан“ 00:45:00
,,Юнуша“ 00:45:00
,,Старият музикант“ 00:45:00
,,Цветарка“ 00:45:00
,,Зимни вечери“ 00:45:00
Христо Смирненски- тест за проверка на знанията. 01:00:00
Гео Милев
Биография и творчество 00:45:00
,,Септември“ 00:25:00
Гео Милев – тест за проверка на знанията. 00:45:00
Атанас Далчев
Биография и творчество 00:45:00
,,Прозорец“ 00:45:00
,,Болница“ 00:45:00
,,Стаята“ 00:45:00
,,Къщата“ 00:45:00
,,Повест“ 00:45:00
,,Книгите“ 00:45:00
,,Камък“ 00:45:00
,,Дяволско“ 00:45:00
Атанас Далчев – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Елисавета Багряна
Биография и творчество 00:45:00
,,Кукувица“ 00:45:00
,,Стихии“ 00:45:00
,,Потомка“ 00:45:00
,,Вечната“ 00:45:00
Елисавета Багряна – тест за проверка на знанията. 00:45:00
Йордан Йовков
Биография и творчество 00:45:00
,,Песента на колелетата“ 00:00:00
,,Последна радост“ 00:45:00
,,Шибил“ 00:45:00
,,През чумавото“ 00:45:00
,,Индже“ 00:45:00
,,Албена“ 00:45:00
,,Другоселец“ 00:45:00
,,Серафим“ 00:45:00
Йордан Йовков – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Никола Вапцаров
Биографични данни и творчество 00:45:00
,,Вяра“ 00:00:00
,,Писмо“ (,,Ти помниш “) 00:45:00
,,Песен за човека“ 00:45:00
,,Сън“ 00:45:00
,,История“ 00:45:00
,,Завод“ 00:45:00
,,Кино“ 00:45:00
,,Прощално“ 00:45:00
,,Борбата е безмилостно жестока…“ 00:45:00
Никола Вапцаров – тест за проверка на знанията. 01:00:00
Димитър Димов
Биография и творчество 00:45:00
,,Тютюн“ 00:00:00
Драмата на човека в романа „Тютюн“ 00:45:00
Димитър Димов – тест за проверка на знанията. 00:40:00
Димитър Талев
Биография и творчество 00:45:00
,,Железният светилник“ 00:45:00
Родът и историята в романа “Железният светилник“ 00:45:00
Димитър Талев – тест за проверка на знанията. 00:40:00
III. Изготвяне на ЛИС, резюме, есе.
Резюме 00:45:00
ЛИС. 00:45:00
Есе 00:45:00
IV. Пробни матури и тестове.
Примерен изпит по БЕЛ № 1 04:00:00
Примерен изпит по БЕЛ № 2 04:00:00
Примерен изпит по БЕЛ № 3 04:00:00
Примерен изпит по БЕЛ № 4 04:00:00
Примерен изпит по БЕЛ № 5 04:00:00
Примерен изпит по БЕЛ № 6 04:00:00
Примерен изпит по БЕЛ №7 04:00:00
Примерен изпит по БЕЛ №8 04:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курс
 • 130.00лв.
 • 3 месецa

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X