small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
9
Профилна снимка

Испански език за начинаещи – Ниво A1 Испански език – ниво A1. Езиков Център Асториа Груп предлага на всички свои …

Информация за обучението

Испански език за начинаещи – Ниво A1

Испански език - ниво A1. Езиков Център Асториа Груп предлага на всички свои настоящи и завършили курсисти  курсове по испански език, съдържащи безценни допълнителни упражнения към посещавания от тях присъствен курс. Настоящият допълнителен курс по Испански език за начинаещи – ниво А1 е създаден по гъвкава методология от реномирани преподаватели спрямо съответното ниво на курсистите. Kурсът по испански език за начинаещи е предвиден за курсисти, които не са изучавали испански език или разполагат с минимални познания по езика и посещават групово или индивидуално обучение към Учебен Център Асториа Груп. В допълнителния курс по  Испански език - ниво A1, ще намерите множество допълнителни упражнения и полезна информация, които да спомогнат Вашето обучение по испански език. Упражненията в настоящия курс по Испански език - ниво A1 съдържат в себе си интерактивни упражнения. Съдържанието включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения. С тяхна помощ се пресъздава реално същността на преминатия по време на учебното занятие материал. По време на своето допълнително онлайн обучение към Испански език - ниво A1, ще затвърждавате плавно и постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всички, включени тук упражнения и тестове се проверяват автоматично. Вашия преподавател в присъствените часове, също разполага с достъп до статистиката Ви. Имате възможността да проверите своите знания и да полагате многократно всяко упражнение, интерактивно видео и тест многократно. Какво получава всеки курсист добавил Испански език за начинаещи – ниво А1 – интерактивни упражнения към своето обучение?

Английски език за начинаещи, курс по английски език за начинаещи, Английски език ниво А1, курс по английски език ниво а1, онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Испански език за начинаещи – ниво А1“:

• 54 модула с интерактивни упражнения по испански език, представящи похватите за боравене с испанската реч по интересен и интуитивен начин; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни видео упражнения, налични в индивидуална видеотека; • 50 дни (8 седмици) неограничен достъп до всички уроци, упражнения, интерактивни видеа и тестове; • възможност за вътрешна, форумна или групова комуникация с останалите курсисти и преподаватели;

Испански език - ниво A1Какво да очаквам след завършване на курс „Испански език - ниво A1“:

• Увереност при явяване на реалния присъствен изходящ изпит за доказване на владеене на ниво А1 • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, хобита и интереси, мечти, бъдещи планове и мн. други

Съдържание на обучението

  • Испанска азбука – Упражнение 00:30:00
  • Съществително име – Упражнение 00:30:00
  • Определителен член – Artículo Determinado 00:15:00
  • Неопределителен член – Artículo Indeterminado 00:25:00
  • Представяне – упражнение 00:15:00
  • Представяне, националност и професия – Обобщаващо упражнение 00:25:00
  • Прилагателно име – Упражнение 00:30:00
  • Цветове (Los Colores) 00:10:00
  • Лични местоимения и глаголът SER – Упражнение 00:30:00
  • Глаголът ESTAR и разлика между SER и ESTAR 00:30:00
  • Правилни глаголи, лични местоимения и глаголът SER – Обобщаващо упражнение 00:20:00
  • Бройни числа от 0 до 100 (Los Números Cardinales) 00:30:00
  • Часовник (El Reloj) 00:15:00
  • Показателни местоимения (Los Pronombres Demostrativos) 00:30:00
  • Притежателни местоимения (Los Pronombres Posesivos) 00:30:00
  • Семейство (La Familia) 00:20:00
  • Испански език А1 – Дрехи 00:20:00
  • Дни и месеци (Los días y meses) 00:15:00
  • Редни числа (Los Números Ordinales) от 1 до 10 00:30:00
  • Годишни сезони (Las estaciones del año) 00:15:00
  • Мебели (Los Muebles) 00:10:00
  • Сегашно продължително време 00:30:00
  • Времето (El Tiempo) 00:20:00
  • Испански език А1 – Храна 00:20:00
  • Испански език А1 – Плодове 00:20:00
  • Испански език А1 – Зеленчуци 00:20:00
  • Испански език А1 – Напитки (част 1) 00:20:00
  • Испански език А1 – Напитки (част 2) 00:20:00
  • Неправилни глаголи (Verbos Irregulares) 00:30:00
  • Пълен списък с най-често срещаните глаголи в испански език 01:00:00
  • Възвратни глаголи (Verbos Reflexivos) 00:30:00
  • Заповедна форма (Imperativo) 01:00:00
  • Модални глаголи в Сегашно време 00:30:00
  • Степенуване на прилагателни имена (Grado de Adjetivos) 00:30:00
  • Близко бъдеще време (Futuro Próximo) 00:30:00
  • Просто бъдеще време (Futuro Simple) 00:30:00
  • Pretérito Perfecto de Indicativo – І 00:30:00
  • Pretérito Perfecto de Indicativo – ІІ – Ejercicios 00:30:00
  • Pretérito Indefinido – І 00:30:00
  • Pretérito Indefinido – ( ІІ ) 00:30:00
  • Тяло (El Cuerpo) 00:20:00
  • En la consulta del médico (В лекарския кабинет) 00:30:00
  • Представяне – видео урок 00:10:00
  • Професии – видео урок 00:10:00
  • Държави и националности – видео урок 00:10:00
  • Цветовете – видео урок 00:10:00
  • Показателни местоимения – видео урок 00:10:00
  • Кралското семейство – видео урок 00:15:00
  • Числителни редни – видео урок 00:10:00
  • Тялото – видео урок 00:15:00
  • Как да поръчаме в бар – видео урок 00:15:00
  • Моята къща – видео урок 00:15:00
  • С какво са облечени? – видео урок 00:15:00
  • Часовник – видео урок 00:15:00
  • Какво Ви боли? – видео урок 00:15:00
  • Repaso I 00:30:00
  • Repaso ІІ 00:30:00
  • Repaso III 00:30:00
  • Repaso ІV 00:30:00
  • Repaso V 00:30:00
  • Repaso VI 00:30:00
  • Dictado 1 (A1) 00:10:00
  • Dictado 2 (A1) 00:10:00
  • Dictado 3 (A1) 00:10:00
  • Dictado 4 (A1) 00:10:00
  • Dictado 5 (A1) 00:10:00
  • Dictado 6 (A1) 00:10:00
  • Dictado 7 (A1) 00:10:00
  • Първо практическо занятие – Presentación, Información General 02:00:00
  • Второ практическо занятие – En el hotel 02:00:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X