Испански език за начинаещи

130 Записани участници

Онлайн Курс по  Испански език за начинаещи – Ниво А1

Онлайн курс по Испански език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп.
Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн езиково обучение.

Всеки курсист записал се на онлайн курс по испански език, има възможността да се запознае отблизо с испанската реч, да изгради умения да води в свободен текст разговори на испански език и да пребори езиковата си бариера. Всеки курс по Испански език в зависимост от нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател. Във всеки курс по испански език онлайн сме включили ежедневни заобикалящи ни теми за обсъждане, които ни въвличат в различни ситуации.

Уроците по онлайн испански език съдържат различни изображения, аудио записи и видеа, които пресъздават реални ситуации. Всеки курсист избрал да учи онлайн курс по испански език за начинаещи има възможността да упражнява своите знания, като специално сме подготвили допълнителни упражнения със задачи.
Знанието ни прави по мотивирани и готови да покоряваме нови върхове. Направете правилният избор и станете част от нашето онлайн обучение по испански език. Предлагаме Ви възможността  да бъдете още една крачка пред останалите.
По време на Вашия курс по испански език плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.
Създайте си акаунт с един клик и се запишете на онлайн курс по испански език за начинаещи.
Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на курс по онлайн испански ?

онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Онлайн курс по Испански език за начинаещи– Ниво А1“

• 70 урока по испански език представящи похватите за боравене с испанската реч по интересен и интуитивен начин;
• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;
• 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;
• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението.

онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн испански език А1“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението по испански език за начинаещи.

• Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други

Очакваме ви Онлайн!
Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Учебен план на курса

Урок 1
Испанска азбука – Alfabeto Español 01:00:00
Испанска азбука – Упражнение 01:00:00
Азбука – видео урок 00:10:00
Урок 2
Пунктуация 00:15:00
Урок 3
Съществително име (El Sustantivo) – род и число 00:30:00
Съществително име – Упражнение 00:30:00
Урок 4
Определителен член – Artículo Determinado 00:15:00
Неопределителен член – Artículo Indeterminado 00:25:00
Членуване на съществителните имена – видео урок 00:10:00
Урок 5
Представяне – La Presentación 00:15:00
Представяне – упражнение 00:15:00
Представяне – видео урок 00:10:00
Урок 6
Професии и занимания – Profesiones y Oficios 00:15:00
Професии и занимания – упражнение 00:15:00
Професии – видео урок 00:10:00
Урок 7
Националност – La Nacionalidad 00:15:00
Националност – упражнение 00:15:00
Държави и националности – видео урок 00:10:00
Урок 8
Представяне, националност и професия – Обобщаващо упражнение 00:25:00
Урок 9
Прилагателно име (El Adjetivo) – род и число 00:30:00
Прилагателно име – Упражнение 00:30:00
Урок 10
Цветове (Los Colores) 00:10:00
Цветовете – видео урок 00:10:00
Урок 11
Repaso I 00:30:00
Урок 12
Лични местоимения (Pronombres Personales) и глаголът SER 00:30:00
Лични местоимения и глаголът SER – Упражнение 00:30:00
Урок 13
Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от първо спрежение 00:25:00
Урок 14
Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от второ спрежение 00:25:00
Урок 15
Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от трето спрежение 00:25:00
Урок 16
Правилни глаголи, лични местоимения и глаголът SER – Обобщаващо упражнение 00:20:00
Урок 17
Бройни числа от 0 до 100 (Los Números Cardinales) 00:30:00
Числа от 1 до 20 – видео урок 00:10:00
Числа от 20 до 100 – видео урок 00:10:00
Урок 18
Показателни местоимения (Los Pronombres Demostrativos) 00:30:00
Показателни местоимения – видео урок 00:10:00
Урок 19
Притежателни местоимения (Los Pronombres Posesivos) 00:30:00
Семейство (La Familia) 00:20:00
Кралското семейство – видео урок 00:15:00
Урок 20
Предлози DE и EN (Las Preposiciones: De y EN) 00:30:00
Урок 21
Repaso ll 00:30:00
Урок 22
Редни числа (Los Números Ordinales) от 1 до 10 00:30:00
Числителни редни – видео урок 00:10:00
Урок 23
Глаголът ESTAR и разлика между SER и ESTAR 00:30:00
Ser y estar – видео урок 00:15:00
Урок 24
Сегашно продължително време 00:30:00
Урок 25
Глаголът TENER 00:30:00
Моят град – видео урок 00:15:00
Урок 26
Тяло (El Cuerpo) 00:20:00
Тялото – видео урок 00:15:00
Урок 27
Глаголът PONER 00:30:00
Урок 28
Местоположение 00:30:00
Урок 29
Мебели (Los Muebles) 00:10:00
Моята къща – видео урок 00:15:00
Урок 30
Времето (El Tiempo) 00:20:00
Урок 31
Repaso III 00:30:00
Урок 32
Пълен списък с най-често срещаните глаголи в испански език 01:00:00
Често използвани глаголи 00:15:00
Често използвани глаголи (1) 00:20:00
Често използвани глаголи (2) 00:20:00
Често използвани глаголи (3) 00:20:00
Урок 33
Животни 00:20:00
В зоопарка – видео урок 00:15:00
Урок 34
Испански език А1 – Храна 00:20:00
Испански език А1 – Плодове 00:20:00
Испански език А1 – Зеленчуци 00:20:00
Храна – видео урок 00:15:00
Урок 35
Испански език А1 – Напитки (част 1) 00:20:00
Испански език А1 – Напитки (част 2) 00:20:00
Как да поръчаме в бар – видео урок 00:15:00
Урок 36
Испански език А1 – Дрехи 00:20:00
С какво са облечени? – видео урок 00:15:00
Урок 37
Часовник (El Reloj) 00:15:00
Часовник – видео урок 00:15:00
Урок 38
Дни и месеци (Los días y meses) 00:15:00
Дни и месеци – видео урок 00:15:00
Годишни сезони (Las estaciones del año) 00:15:00
Урок 39
Неправилни глаголи (Verbos Irregulares) 00:30:00
Урок 40
Глаголът HABER – Разлика между HABER, TENER и ESTAR 00:30:00
Урок 41
Repaso lV 00:30:00
Урок 42
Ударения – правила 00:30:00
Урок 43
Глаголът Gustar 00:30:00
Нещата, които харесвам – видео урок 00:15:00
Урок 44
Възвратни глаголи (Verbos Reflexivos) 00:30:00
Урок 45
Заповедна форма (Imperativo) 01:00:00
Урок 46
Съюзи (Conjunciones) 00:30:00
Урок 47
Модални глаголи в Сегашно време 00:30:00
Урок 48
Степенуване на прилагателни имена (Grado de Adjetivos) 00:30:00
Урок 49
Наречия (Los Adverbios) 00:30:00
Урок 50
Спортове – Запомнете! 00:15:00
Спортове (Los Deportes) 00:10:00
Спортувам – видео урок 00:15:00
Урок 51
Repaso V 00:30:00
Урок 52
Близко бъдеще време (Futuro Próximo) 00:30:00
Урок 53
Пряко допълнение (Complemento Directo) 00:30:00
Урок 54
Град (La Ciudad) 00:10:00
Урок 55
Непряко допълнение (Complemento Indirecto) 00:30:00
Урок 56
Просто бъдеще време (Futuro Simple) 00:30:00
Урок 57
Въпросителни местоимения (Los Pronombres Interrogativos) 00:30:00
Урок 58
Относителни местоимения (Los Pronombres Relativos) 00:30:00
Урок 59
Pretérito Perfecto de Indicativo – І 00:30:00
Pretérito Perfecto de Indicativo – ІІ – Ejercicios 00:30:00
Урок 60
Външен вид (Aspecto Físico) 00:10:00
Какви са гигантите – видео урок 00:15:00
Урок 61
Repaso VI 00:30:00
Урок 62
Muy vs Mucho 00:30:00
Contraste muy/mucho – видео урок 00:15:00
Урок 63
Emociones (Емоции) 00:10:00
Урок 64
Características Personales (Личностни характеристики) 00:10:00
Урок 65
Pretérito Indefinido – І 00:30:00
Pretérito Indefinido – ( ІІ ) 00:30:00
Урок 66
En la consulta del médico (В лекарския кабинет) 00:30:00
Какво Ви боли? – видео урок 00:15:00
Урок 67
Medios de transporte (Превозни средства) 00:10:00
Урок 68
Испански жаргон 00:30:00
Урок 69
Repaso – Tiempos Verbales de Indicativo 00:45:00
Урок 70
Repaso VII 00:30:00
Диктовки (Dictados)
Dictado 1 (A1) 00:10:00
Dictado 2 (A1) 00:10:00
Dictado 3 (A1) 00:10:00
Dictado 4 (A1) 00:10:00
Dictado 5 (A1) 00:10:00
Dictado 6 (A1) 00:10:00
Dictado 7 (A1) 00:10:00
Examen Final
Examen Final 01:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курс
  • 180.00лв.
  • 6 месецa
  • Сертификат от курс

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X