small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
299
Профилна снимка

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 Онлайн курс по испански език за начинаещи от Езиков Център …

Информация за обучението

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1

Онлайн курс по испански език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп. Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн езиково обучение. Всеки курсист записал се на онлайн курс по испански език, има възможността да се запознае отблизо с испанската реч, да изгради умения да води в свободен текст разговори на испански език и да пребори езиковата си бариера. Всеки курс по Испански език в зависимост от нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател. Във всеки курс по испански език онлайн сме включили ежедневни заобикалящи ни теми за обсъждане, които ни въвличат в различни ситуации. Уроците по онлайн испански език съдържат различни изображения, аудио записи и видеа, които пресъздават реални ситуации. Всеки курсист избрал да учи онлайн курс по испански език за начинаещи има възможността да упражнява своите знания, като специално сме подготвили допълнителни упражнения със задачи. Знанието ни прави по мотивирани и готови да покоряваме нови върхове. Направете правилният избор и станете част от нашето онлайн обучение по испански език. Предлагаме Ви възможността  да бъдете още една крачка пред останалите. По време на Вашия курс по испански език плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения. Създайте си акаунт с един клик и се запишете на онлайн курс по испански език за начинаещи. Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на курс по онлайн испански?

Онлайн курс по испански език за начинаещи – Ниво А1, курс по испански език ниво А1, онлайн испански език за начинаещи ниво А1, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн курс по Испански език за начинаещи– Ниво А1“

• 70 урока по испански език представящи похватите за боравене с испанската реч по интересен и интуитивен начин; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения; • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения; • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво /след успешно полагане на изпит в края на обучението./

Онлайн курс по испански език за начинаещи – Ниво А1, курс по испански език ниво А1, онлайн испански език за начинаещи ниво А1, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн испански език А1“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво /след успешно полагане на изпит в края на обучението по испански език за начинаещи/; • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други. Очакваме ви Онлайн! Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Съдържание на обучението

  • Испанска азбука – Alfabeto Español 01:00:00
  • Испанска азбука – упражнение 00:30:00
  • Азбука – видео урок 00:10:00
  • Пунктуация 00:30:00
  • Съществително име (El Sustantivo) – род и число 00:30:00
  • Съществително име – Упражнение 00:30:00
  • Определителен член – Artículo Determinado 00:15:00
  • Неопределителен член – Artículo Indeterminado 00:25:00
  • Представяне – La Presentación 00:15:00
  • Представяне – упражнение 00:15:00
  • Представяне – видео урок 00:10:00
  • Професии и занимания – Profesiones y Oficios 00:15:00
  • Професии и занимания – упражнение 00:15:00
  • ¡Hola! ¿Qué tal? 00:10:00
  • Националност – La Nacionalidad 00:15:00
  • Националност – упражнение 00:15:00
  • Представяне, националност и професия – Обобщаващо упражнение 00:25:00
  • Цветове (Los Colores) 00:10:00
  • Въпросителни местоимения (Los Pronombres Interrogativos) 00:30:00
  • Repaso I 00:30:00
  • Comprensión Auditiva 1 00:10:00
  • Лични местоимения (Pronombres Personales) и глаголът SER 00:30:00
  • Лични местоимения и глаголът SER – Упражнение 00:30:00
  • Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от първо спрежение 00:25:00
  • Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от второ спрежение 00:25:00
  • Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от трето спрежение 00:25:00
  • Правилни глаголи, лични местоимения и глаголът SER – Обобщаващо упражнение 00:20:00
  • Бройни числа от 0 до 100 (Los Números Cardinales) 00:30:00
  • Числа от 1 до 20 – видео урок 00:10:00
  • Числа от 20 до 100 – видео урок 00:10:00
  • Показателни местоимения (Los Pronombres Demostrativos) 00:30:00
  • Притежателни местоимения (Los Pronombres Posesivos) 00:30:00
  • Семейство (La Familia) 00:20:00
  • ¡Vamos a presentarnos! 00:10:00
  • Mi Familia 00:10:00
  • Предлози DE и EN (Las Preposiciones: De y EN) 00:30:00
  • Repaso ІІ 00:30:00
  • Comprensión Auditiva 2 00:10:00
  • Редни числа (Los Números Ordinales) от 1 до 10 00:30:00
  • Числителни редни – видео урок 00:10:00
  • Глаголът ESTAR и разлика между SER и ESTAR 00:30:00
  • Ser y estar – видео урок 00:15:00
  • Сегашно продължително време 00:30:00
  • Глаголът TENER 00:30:00
  • Моят град – видео урок 00:15:00
  • Тяло (El Cuerpo) 00:20:00
  • Тялото – видео урок 00:15:00
  • Глаголът PONER 00:30:00
  • Местоположение 00:30:00
  • Глаголът HABER – Разлика между HABER, TENER и ESTAR 00:30:00
  • Un paseo por Salamanca 00:10:00
  • Мебели (Los Muebles) 00:10:00
  • Una casa especial 00:10:00
  • Моята къща – видео урок 00:15:00
  • Времето (El Tiempo) 00:20:00
  • El Tiempo (Ejercicios) 00:20:00
  • ¿Dónde hace buen tiempo? 00:10:00
  • Repaso III 00:30:00
  • Comprensión Auditiva 3 00:10:00
  • Пълен списък с най-често срещаните глаголи в испански език 01:00:00
  • Често използвани глаголи 00:15:00
  • Често използвани глаголи (1) 00:20:00
  • Често използвани глаголи (2) 00:20:00
  • Често използвани глаголи (3) 00:20:00
  • Ejercicios Complementarios І 00:30:00
  • Животни 00:20:00
  • В зоопарка – видео урок 00:15:00
  • Испански език А1 – Храна 00:20:00
  • Испански език А1 – Плодове 00:20:00
  • Испански език А1 – Зеленчуци 00:20:00
  • Mi receta de gazpacho 00:10:00
  • Храна – видео урок 00:15:00
  • Испански език А1 – Напитки (част 1) 00:20:00
  • Испански език А1 – Напитки (част 2) 00:20:00
  • Bocatas 00:10:00
  • Как да поръчаме в бар – видео урок 00:15:00
  • Испански език А1 – Дрехи 00:20:00
  • ¿Qué meto en la meta? 00:10:00
  • С какво са облечени? – видео урок 00:15:00
  • Часовник (El Reloj) 00:15:00
  • Часовник – видео урок 00:15:00
  • Дни и месеци (Los días y meses) 00:15:00
  • Дни и месеци – видео урок 00:15:00
  • Годишни сезони (Las estaciones del año) 00:15:00
  • Сезони (Ejercicios) 00:20:00
  • Неправилни глаголи (Verbos Irregulares) 00:30:00
  • Repaso ІV 00:30:00
  • Comprensión Auditiva 4 00:10:00
  • Ударения – правила 00:30:00
  • Глаголът Gustar 00:30:00
  • Chico aventurero busca el amor en los tiempos de Tinder 00:30:00
  • Нещата, които харесвам – видео урок 00:15:00
  • Възвратни глаголи (Verbos Reflexivos) 00:30:00
  • Mi rutina diaria 00:10:00
  • Un día en la vida de Jaime 00:10:00
  • Заповедна форма (Imperativo) 01:00:00
  • Съюзи (Conjunciones) 00:30:00
  • Модални глаголи в Сегашно време 00:30:00
  • Степенуване на прилагателни имена (Grado de Adjetivos) 00:30:00
  • Наречия (Los Adverbios) 00:30:00
  • Спортове – Запомнете! 00:15:00
  • Спортове (Los Deportes) 00:10:00
  • Mi deporte favorito 00:10:00
  • Repaso V 00:30:00
  • Comprensión Auditiva 5 00:10:00
  • Близко бъдеще време (Futuro Próximo) 00:30:00
  • Пряко допълнение (Complemento Directo) 00:30:00
  • Град (La Ciudad) 00:10:00
  • Непряко допълнение (Complemento Indirecto) 00:30:00
  • Просто бъдеще време (Futuro Simple) 00:30:00
  • Un paseo por mi ciudad 00:10:00
  • Относителни местоимения (Los Pronombres Relativos) 00:30:00
  • Pretérito Perfecto de Indicativo – І 00:30:00
  • Pretérito Perfecto de Indicativo – ІІ – Ejercicios 00:30:00
  • Martina y Jaime en Madrid 00:10:00
  • Външен вид (Aspecto Físico) 00:10:00
  • ¿De quién habla? 00:10:00
  • Chico Simpático 00:10:00
  • Какви са гигантите – видео урок 00:15:00
  • Un buen plan 00:10:00
  • Repaso VI 00:30:00
  • Comprensión Auditiva 6 00:10:00
  • Ejercicios Complementarios ІІ (Обобщаващи 1 – 60) 00:30:00
  • Muy vs Mucho 00:30:00
  • Contraste muy/mucho – видео урок 00:15:00
  • Emociones (Емоции) 00:10:00
  • Características Personales (Личностни характеристики) 00:10:00
  • Pretérito Indefinido – І 00:30:00
  • Pretérito Indefinido – ( ІІ ) 00:30:00
  • ¿Qué hiciste ayer? 00:10:00
  • En la consulta del médico (В лекарския кабинет) 00:30:00
  • Какво Ви боли? – видео урок 00:15:00
  • Me encuentro fatal 00:10:00
  • Medios de transporte (Превозни средства) 00:10:00
  • Испански жаргон 00:30:00
  • Repaso – Tiempos Verbales de Indicativo 00:45:00
  • Repaso VII 00:30:00
  • Comprensión Auditiva 7 00:10:00
  • Ejercicios Complementarios (Допълнителни упражнения) 00:20:00
  • Comprensión lectora І 00:20:00
  • Comprensión lectora ІІ 00:20:00
  • Comprensión lectora lll 00:20:00
  • Comprensión lectora ІV 00:20:00
  • Comprensión lectora V 00:20:00
  • Comprensión lectora Vl 00:20:00
  • Comprensión lectora VІІ 00:20:00
  • Comprensión lectora VІІІ 00:20:00
  • Comprensión lectora IX 00:30:00
  • Comprensión lectora X 00:20:00
  • Dictado 1 (A1) 00:10:00
  • Dictado 2 (A1) 00:10:00
  • Dictado 3 (A1) 00:10:00
  • Dictado 4 (A1) 00:10:00
  • Dictado 5 (A1) 00:10:00
  • Dictado 6 (A1) 00:10:00
  • Изпитен формат 00:30:00
  • Examen Final 01:00:00

Ревюта

5

5
9 ratings
 • 5 stars9
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Julian Yankov10/05/2024 at 16:59
  Review
  5

  Very good course!

 2. Tsvetelina Yankova08/05/2024 at 18:52
  Español
  5

  Благодаря за усилията и търпението на преподавателката! Gracias!

 3. Blagoy Kokolichev18/04/2024 at 15:05
  5
 4. Испански А1
  5

  Този курс ми помогна да науча нови неща и да обогатя знанията ми по испански,благодарности на преподавателката!

 5. Dimitar Georgiev14/05/2023 at 23:15
  Exam A1
  5

  It was great

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top