Испански език за начинаещи

6 Записани участници

Онлайн Курс по  Испански език за начинаещи – Ниво А1

Онлайн курс по Испански език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп.
Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн езиково обучение.

Всеки курсист записал се на онлайн курс по испански език, има възможността да се запознае отблизо с испанската реч, да изгради умения да води в свободен текст разговори на испански език и да пребори езиковата си бариера. Всеки курс по Испански език в зависимост от нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател. Във всеки курс по испански език онлайн сме включили ежедневни заобикалящи ни теми за обсъждане, които ни въвличат в различни ситуации.

Уроците по онлайн испански език съдържат различни изображения, аудио записи и видеа, които пресъздават реални ситуации. Всеки курсист избрал да учи онлайн курс по испански език за начинаещи има възможността да упражнява своите знания, като специално сме подготвили допълнителни упражнения със задачи.
Знанието ни прави по мотивирани и готови да покоряваме нови върхове. Направете правилният избор и станете част от нашето онлайн обучение по испански език. Предлагаме Ви възможността  да бъдете още една крачка пред останалите.
По време на Вашия курс по испански език плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.
Създайте си акаунт с един клик и се запишете на онлайн курс по испански език за начинаещи.
Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на курс по онлайн испански ?

Кратко съдържание на „Онлайн курс по Испански език за начинаещи– Ниво А1“

• 70 урока по испански език представящи похватите за боравене с испанската реч по интересен и интуитивен начин;
• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;
• 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;
• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението.

Очакваме ви Онлайн!
Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Учебен план на курса

Урок 1
Испанска азбука – Alfabeto Español 01:00:00
Испанска азбука – Упражнение 01:00:00
Азбука – видео урок 00:10:00
Урок 2
Пунктуация 00:15:00
Урок 3
Съществително име (El Sustantivo) – род и число 00:30:00
Съществително име – Упражнение 00:30:00
Урок 4
Определителен член – Artículo Determinado 00:15:00
Неопределителен член – Artículo Indeterminado 00:25:00
Членуване на съществителните имена – видео урок 00:10:00
Урок 5
Представяне – La Presentación 00:15:00
Представяне – упражнение 00:15:00
Представяне – видео урок 00:10:00
Урок 6
Професии и занимания – Profesiones y Oficios 00:15:00
Професии и занимания – упражнение 00:15:00
Професии – видео урок 00:10:00
Урок 7
Националност – La Nacionalidad 00:15:00
Националност – упражнение 00:15:00
Държави и националности – видео урок 00:10:00
Урок 8
Представяне, националност и професия – Обобщаващо упражнение 00:25:00
Урок 9
Прилагателно име (El Adjetivo) – род и число 00:30:00
Прилагателно име – Упражнение 00:30:00
Урок 10
Los Colores – Цветовете 00:10:00
Цветовете – видео урок 00:10:00
Урок 11
Лични местоимения (Pronombres Personales) и глаголът SER 00:30:00
Лични местоимения и глаголът SER – Упражнение 00:30:00
Урок 12
Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от първо спрежение 00:25:00
Урок 13
Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от второ спрежение 00:25:00
Урок 14
Сегашно време, изявително наклонение – правилни глаголи от трето спрежение 00:25:00
Урок 15
Правилни глаголи, лични местоимения и глаголът SER – Обобщаващо упражнение 00:20:00
Урок 16
Бройни числа от 0 до 100 (Los Números Cardinales) 00:30:00
Числа от 1 до 20 – видео урок 00:10:00
Числа от 20 до 100 – видео урок 00:10:00
Урок 17
Показателни местоимения (Los Pronombres Demostrativos) 00:30:00
Показателни местоимения – видео урок 00:10:00
Урок 18
Притежателни местоимения (Los Pronombres Posesivos) 00:30:00
Семейство 00:20:00
Кралското семейство – видео урок 00:15:00
Урок 19
Предлози DE и EN (Las Preposiciones: De y EN) 00:30:00
Урок 20
Редни числа (Los Números Ordinales) от 1 до 10 00:30:00
Числителни редни – видео урок 00:10:00
Урок 21
Глаголът ESTAR и разлика между SER и ESTAR 00:30:00
Ser y estar – видео урок 00:15:00
Урок 22
Глаголът TENER 00:30:00
Моят град – видео урок 00:15:00
Урок 23
Тялото – видео урок 00:15:00
Тяло 00:20:00
Урок 24
Глаголът PONER 00:30:00
Урок 25
Los Muebles – Мебели 00:10:00
Урок 26
Местоположение – предлози за място 00:30:00
Моята къща – видео урок 00:15:00
Урок 27
Времето 00:20:00
Урок 28
Често използвани глаголи (1) 00:20:00
Често използвани глаголи (2) 00:20:00
Често използвани глаголи (3) 00:20:00
Урок 29
Животни 00:20:00
Урок 30
Храна 00:20:00
Плодове 00:20:00
Зеленчуци 00:20:00
Храна – видео урок 00:15:00
Урок 31
Напитки 00:20:00
Урок 32
Дрехи 00:20:00
Урок 33
Часовник (El Reloj) 00:15:00
Часовник – видео урок 00:15:00
Урок 34
Дни и месеци (Los días y meses) 00:15:00
Дни и месеци – видео урок 00:15:00
Годишни сезони (Las estaciones del año) 00:15:00
Урок 35
Неправилни глаголи (Verbos Irregulares) 00:30:00
Урок 36
Глаголът HABER – Разлика между HABER, TENER и ESTAR 00:30:00
Урок 37
Ударения – правила 00:30:00
Урок 38
Глаголът Gustar 00:30:00
Урок 39
Възвратни глаголи (Verbos Reflexivos) 00:30:00
Урок 40
Заповедна форма (Imperativo) 01:00:00
Урок 41
Съюзи (Conjunciones) 00:30:00
Урок 42
Модални глаголи в Сегашно време 00:30:00
Урок 43
Степенуване на прилагателни имена (Grado de Adjetivos) 00:30:00
Урок 44
Наречия (Los Adverbios) 00:30:00
Урок 45
Сегашно продължително време 00:30:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курс
  • 180.00лв.
  • 6 месецa

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

X