Английски език за начинаещи – ниво А1

76 Записани участници

Английски език за начинаещи – Ниво A1


Езиков Център Асториа Груп предлага на всички свои настоящи и завършили курсисти  курсове по английски език, съдържащи безценни допълнителни упражнения към посещавания от тях присъствен курс. Настоящият допълнителен курс по Английски език за начинаещи – ниво А1 е създаден по гъвкава методология от реномирани преподаватели спрямо съответното ниво на курсистите.

Kурсът по английски език за начинаещи е предвиден за курсисти, които не са изучавали английски език или разполагат с минимални познания по езика и посещават групово или индивидуално обучение към Учебен Център Асториа Груп.
В допълнителния курс по  Английски език за начинаещи – ниво А1, ще намерите множество допълнителни упражнения и полезна информация, които да спомогнат Вашето обучение по английски език. Упражненията в настоящия курс по Английски език съдържат в себе си интерактивни упражнения. Съдържанието включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения. С тяхна помощ се пресъздава реално същността на преминатия по време на учебното занятие материал.

По време на своето допълнително онлайн обучение към Английски език за начинаещи – ниво А1, ще затвърждавате плавно и постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всички, включени тук упражнения и тестове се проверяват автоматично. Вашия преподавател в присъствените часове, също разполага с достъп до статистиката Ви. Имате възможността да проверите своите знания и да полагате многократно всяко упражнение, интерактивно видео и тест многократно.
Какво получава всеки курсист добавил Английски език за начинаещи – ниво А1 – интерактивни упражнения към своето обучение?

Английски език за начинаещи, курс по английски език за начинаещи, Английски език ниво А1, курс по английски език ниво а1, онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Английски език за начинаещи – ниво А1“:

• 54 модула с интерактивни упражнения по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин;
• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни видео упражнения, налични в индивидуална видеотека;
• 50 дни (7 седмици) неограничен достъп до всички уроци, упражнения, интерактивни видеа и тестове;
• възможност за вътрешна, форумна или групова комуникация с останалите курсисти и преподаватели;

онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на курс „Английски език за начинаещи – ниво А1“:

• Увереност при явяване на реалния присъствен изходящ изпит за доказване на владеене на ниво А1

• Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, хобита и интереси, мечти, бъдещи планове и мн. други

Учебен план на курса

1. Азбука и произношение
Упражнение – Урок 1 00:45:00
2. Лични местоимения. Глаголът "to be". Положителни, отрицателни, въпросителни изречения
Упражнение – Урок 2 00:45:00
3. Представяне - основна информация
Упражнение – Урок 3 00:45:00
4. Представяне - допълнителна информация
Упражнения – Урок 4 00:45:00
5. Единствено и множествено число. Притежание. Семейство
Упражнения – Урок 5 00:45:00
6. Числа
Упражнения – Урок 6 00:45:00
7. Определителен и неопределителен член
Упражнения – членуване 00:45:00
8. Сегашно време (Present Simple). Положителни изречения
Упражнения – Сегашно време (част 1) 00:45:00
9. Часовник
Упражнения – Часовник 00:45:00
10. Сегашно време (Present Simple) - 3 л. ед. ч. Спомагателни глаголи. Отрицателни изречения
Упражнения – Сегашно време (част 2) 00:45:00
11. Дните от седмицата. Месеци
Упражнения – Дни. Месеци 00:45:00
12. Сегашно време (Present Simple) - Въпросителни изречения
Упражнения – Сегашно време (част 3) 00:45:00
13. Модалният глагол "can"
Упражнения – модалният глагол „can“, положителни, отрицателни и въпросителни изречения 00:45:00
14. Минало просто време (Past Simple) - "to be"
Упражнения – was/wasn’t, were/weren’t 00:45:00
15. Числителни редни
What is the date today? 00:45:00
16. Минало просто време (Past Simple) - правилни глаголи
Упражнения – Минало просто време (regular Verbs) 00:45:00
17. Минало просто време (Past Simple) - неправилни глаголи
Упражнения – Минало просто време (irregular Verbs) 00:45:00
18. Броими и неброими съществителни
Упражнения – some, any, a lot of 00:45:00
Упражнения – How much / How many 00:45:00
18. Сегашно продължително (Present Continuous)
Упражнения – Сегашно продължително (част 1) 00:45:00
Упражнения – Сегашно продължително (част 2) 00:45:00
19. Упътване за посока
Giving directions (1) 00:45:00
Giving directions (2) 00:45:00
20. Бъдеще просто време (Future Simple)
Упражнения – will / will not (won’t) 00:45:00
21. Бъдеще време - намерения
Упражнения – намерение или внезапно взето решение: „going to“ vs „will“ 00:45:00
22. Сегашно перфектно - Present Perfect
Упражнения – Сегашно перфектно време 00:45:00
23. Преговор - сегашни времена
Revision 1- Present Simple vs Present Continuous 00:45:00
24. Преговор - минали времена
Revision 2 – Past Tenses 00:45:00
Past Simple vs Present Perfect (2) 00:45:00
25. Преговор - бъдещи времена
Revision 3 – Future Tenses 00:45:00
Видеотека за упражнение на наученото
Watch and learn (1) 00:20:00
Watch and learn (2) 00:20:00
Watch and learn (3) 00:20:00
Watch and Learn (4) 00:20:00
Watch and Learn (5) 00:20:00
Watch and Learn (6) 00:20:00
Watch and Learn (7) 00:20:00
Watch and Learn (8) 00:20:00
Watch and Learn (9) 00:20:00
Watch and Learn (10) 00:20:00
Watch and Learn (11) 00:20:00
Watch and Learn (12) 00:20:00
Watch and Learn (13) 00:20:00
Watch and Learn (14) 00:20:00
Watch and Learn (15) 00:20:00
Watch and Learn (16) 00:20:00
Watch and Learn (17) 00:20:00
Watch and Learn (18) 00:20:00
Присъствени тестове
Тест 1 00:20:00
Тест 2 00:20:00
Тест 3 00:20:00
Test 4 00:20:00
Test 5 00:20:00
Диктовки
Dictation 1 – My name’s John 00:10:00
Dictation 2 – My family 00:10:00
Dictation 3 – The house 00:10:00
Dictation 4 – My friend looks like 00:10:00
Dictation 5 – Our vacation 00:10:00
Dictation 6 – How much coffee? 00:10:00
Присъствени практически занятия
Първо практическо занятие – седмица 1 02:00:00
Второ практическо занятие – резервация в хотел, упътване 02:00:00

Course Reviews

5

5
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
Запиши се за курса
  • 1 месец, 2 седмици

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X