small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
81
Профилна снимка

Информация за обучението

Съдържание на обучението

  • Упражнение – Урок 1 00:45:00
  • Упражнение – Урок 2 00:45:00
  • Упражнение – Урок 3 00:45:00
  • Упражнения – Урок 4 00:45:00
  • Упражнения – Урок 5 00:45:00
  • Упражнения – Урок 6 00:45:00
  • Упражнения – членуване 00:45:00
  • Упражнения – Сегашно време (част 1) 00:45:00
  • Упражнения – Часовник 00:45:00
  • Упражнения – Сегашно време (част 2) 00:45:00
  • Упражнения – Дни. Месеци 00:45:00
  • Упражнения – Сегашно време (част 3) 00:45:00
  • Упражнения – модалният глагол „can“, положителни, отрицателни и въпросителни изречения 00:45:00
  • Упражнения – was/wasn’t, were/weren’t 00:45:00
  • What is the date today? 00:45:00
  • Упражнения – Минало просто време (regular Verbs) 00:45:00
  • Упражнения – Минало просто време (irregular Verbs) 00:45:00
  • Упражнения – some, any, a lot of 00:45:00
  • Упражнения – How much / How many 00:45:00
  • Упражнения – Сегашно продължително (част 1) 00:45:00
  • Упражнения – Сегашно продължително (част 2) 00:45:00
  • Giving directions (1) 00:45:00
  • Giving directions (2) 00:45:00
  • Упражнения – will / will not (won’t) 00:45:00
  • Упражнения – намерение или внезапно взето решение: „going to“ vs „will“ 00:45:00
  • Упражнения – Сегашно перфектно време 00:45:00
  • Revision 1- Present Simple vs Present Continuous 00:45:00
  • Revision 2 – Past Tenses 00:45:00
  • Past Simple vs Present Perfect (2) 00:45:00
  • Revision 3 – Future Tenses 00:45:00
  • Watch and learn (1) 00:20:00
  • Watch and learn (2) 00:20:00
  • Watch and learn (3) 00:20:00
  • Watch and Learn (4) 00:20:00
  • Watch and Learn (5) 00:20:00
  • Watch and Learn (6) 00:20:00
  • Watch and Learn (7) 00:20:00
  • Watch and Learn (8) 00:20:00
  • Watch and Learn (9) 00:20:00
  • Watch and Learn (10) 00:20:00
  • Watch and Learn (11) 00:20:00
  • Watch and Learn (12) 00:20:00
  • Watch and Learn (13) 00:20:00
  • Watch and Learn (14) 00:20:00
  • Watch and Learn (15) 00:20:00
  • Watch and Learn (16) 00:20:00
  • Watch and Learn (17) 00:20:00
  • Watch and Learn (18) 00:20:00
  • Тест 1 00:20:00
  • Тест 2 00:20:00
  • Тест 3 00:20:00
  • Test 4 00:20:00
  • Test 5 00:20:00
  • 00:00:00
  • 00:00:00
  • 00:00:00
  • Dictation 1 – My name’s John 00:10:00
  • Dictation 2 – My family 00:10:00
  • Dictation 3 – The house 00:10:00
  • Dictation 4 – My friend looks like 00:10:00
  • Dictation 5 – Our vacation 00:10:00
  • Dictation 6 – How much coffee? 00:10:00
  • Първо практическо занятие – седмица 1 02:00:00
  • Второ практическо занятие – резервация в хотел, упътване 02:00:00

Ревюта

5

5
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Няма намерени ревюта за този курс

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X