Английски език в хотелиерството

2 Записани участници

Учебен план на курса

Lesson 1
Dealing with incoming calls (Part 1) 00:45:00
Dealing with incoming calls (part 2) 00:45:00
Lesson 2
Hotel jobs and responsibilities (part 1) 00:45:00
Hotel jobs and responsibilities (part 2) 00:45:00
Lesson 3
Customer information. Hotel facilities and services (Part 1) 00:45:00
Customer information. Hotel facilities and services (Part 2) 00:45:00
Lesson 4
Taking reservations (Part 1) 00:45:00
Taking reservations (Part 2) 00:45:00
Lesson 5
Dealing with booking enquiries (Part 1) 00:45:00
Dealing with booking enquiries (Part 2) 00:45:00
Lesson 6
Correspondence (Part 1) 00:45:00
Correspondence (Part 2) 00:45:00
Lesson 7
Welcoming guests (part 1) 00:45:00
Welcoming guests (part 2) 00:45:00
Welcoming guests – Reading comprehension 00:45:00
Lesson 8
Dealing with check-in problems (Part 1) 00:45:00
Dealing with check-in problems (Part 2) 00:45:00
Lesson 9
Dealing with Dissatisfied Guest 00:45:00
Lesson 10
Explaining how things work in the hotel room (Part 1) 00:45:00
Explaining how things work in the hotel room (Part 2) 00:45:00
Lesson 11
Laundry Service (Part 1) 00:45:00
Laundry service (Part 2) 00:45:00
Lesson 12
Housekeeping (part 1) 00:45:00
Housekeeping (part 2) 00:45:00
Housekeeping – Reading comprehension 00:45:00
Lesson 13
Room service (Part 1) 00:45:00
Room service (Part 2) 00:45:00
Lesson 14
Meeting customer needs (part 1) 00:45:00
Meeting customer needs (part 2) 00:45:00
Meeting customer needs – Reading comprehension 00:45:00
Lesson 15
Taking bar orders (Part 1) 00:45:00
Taking bar orders (Part 2) 00:45:00
Lesson 16
Restaurant jobs and responsibilities (Part 1) 00:44:00
Restaurant jobs and responsibilities (Part 2) 00:45:00
Lesson 17
Taking a restaurant reservation. Seating guests (Part 1) 00:45:00
Taking a restaurant reservation. Seating guests (Part 2) 00:45:00
Lesson 18
In the restaurant 00:45:00
In the restaurant (Exercises) 00:45:00
In the restaurant (Exercises ll) 00:45:00
In the restaurant – Reading comprehension 00:45:00
Lesson 19
Restaurant: Taking payment (Part 1) 00:45:00
Restaurant: Taking payment (Part 2) 00:45:00
Lesson 20
Giving advice and assistance (Part 1) 00:43:00
Giving advice and assistance (Part 2) 00:45:00
Lesson 21
Kitchen hygiene and safety 00:45:00
Lesson 22
Telephone communication problems (Part 1) 00:43:00
Telephone communication problems (Part 2) 00:45:00
Lesson 23
Places to visit (Part 1) 00:45:00
Places to visit (part 2) 00:45:00
Lesson 24
Concierge Services (part 1) 00:45:00
Concierge Services (Exercises) 00:45:00
Concierge Services – Reading comprehension 00:45:00
Lesson 25
Health, safety and security 00:45:00
Lesson 26
Dealing with problems (part 1) 00:45:00
Dealing with problems (part 2) 00:45:00
Lesson 27
Complaints and apologies 00:45:00
Lesson 28
Countries and cultures (Part 1) 00:45:00
Countries and cultures (Part 2) 00:45:00
Lesson 29
Checking out (part 1) 00:45:00
Checking out (part 2) 00:45:00
Checking out (part 3) 00:45:00
Checking out – Reading comprehension 00:45:00
Final Exam
English At The Hotel (Final Exam) 01:00:00

Course Reviews

5

5
1 ratings
  • 5 stars1
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
Запиши се за курс
  • 140.00лв. 70.00лв.
  • 2 месецa

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X