small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
1486
Профилна снимка

Информация за обучението

Съдържание на обучението

  • Getting to know you – часть 1 00:45:00
  • Getting to know you – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – Урок 1 00:45:00
  • What,where,why 00:45:00
  • What, where, why – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 1.1 00:15:00
  • My oldest friend 00:45:00
  • My oldest friend – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – градация прилагательных 00:45:00
  • Let’s stick together 00:45:00
  • Let’s stick together-Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 1.2 00:15:00
  • Тест 1 00:20:00
  • A blind Date 00:45:00
  • A blind Date-Vocabulary 00:15:00
  • Adjectives ending with -ed/-ing 00:45:00
  • I love what I do 00:45:00
  • Watch and Learn 1.3 00:15:00
  • State Verbs 00:45:00
  • Упражнение – Have vs. Have got 00:45:00
  • All you need is Love 00:45:00
  • All you need is Love – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 2.1 00:15:00
  • Тест 2 00:20:00
  • Making Conversation 00:45:00
  • Making Conversation-Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 2.2 00:15:00
  • Past Continuous 00:45:00
  • Past Continuous – Exercises 00:45:00
  • Walking the Amazon 00:45:00
  • Walking the Amazon-Vocabulary 00:15:00
  • Past Simple vs Past Continuous – exercises 00:45:00
  • What’s in the news 00:45:00
  • What’s in the News – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 2.3 00:15:00
  • Тест 3 00:20:00
  • The flight attendat who lost his cool 00:45:00
  • The flight attendant-Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 3.1 00:15:00
  • Caught in the act 00:45:00
  • Watch and Learn 3.2 00:15:00
  • Chocolate or a chocolate 00:45:00
  • Watch and Learn 3.3 00:15:00
  • How to live to be 120! 00:45:00
  • How to live-Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – Count and uncount nouns 00:45:00
  • The secret to a long life 00:45:00
  • The secret-Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 4.1 00:15:00
  • Тест 4 00:20:00
  • No ordinary place to eat 00:45:00
  • No ordinary-Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 4.2 00:15:00
  • Looking forward to 00:45:00
  • Looking forward-Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 4.3 00:15:00
  • Have you got any plans 00:45:00
  • Have you got any plans – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 5.1 2 седмици, 1 ден
  • Hope for the future 00:45:00
  • Hope for the future – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 5.2 00:15:00
  • The Refugeee 00:45:00
  • The Refugee – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 5.3 00:15:00
  • What’s she like 00:45:00
  • Watch and Learn 6.1 00:15:00
  • Who are you like 00:45:00
  • Who are you like – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 6.2 00:15:00
  • Тест 5 00:20:00
  • Multicultural London 00:45:00
  • Multicultural London – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 6.3 00:15:00
  • Present Perfect 00:45:00
  • Present Perfect – Exercises 00:20:00
  • A house with history 00:45:00
  • Watch and Learn 7.1 00:15:00
  • Present Perfect vs Past Simple 00:45:00
  • Present Perfect vs Past Simple – Exercises 00:20:00
  • Living history 00:45:00
  • Living History – Vocabulary 00:15:00
  • Signal words (Perfect tenses) – Exercises 00:20:00
  • Тест 6 00:20:00
  • A family history 00:45:00
  • A family history – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 7.2 Unlimited
  • Possession and obligation 00:45:00
  • Watch and Learn 7.3 00:15:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X