Condicional Simple в испански език

¡Hola! Днес ще говорим за Condicional Simple в испански език и неговата употребата.

В испански език Condicional Simple се използва за изразяване на хипотетични действия или ситуации, както и за въпроси в уважителен тон или желания. 

Употреба

  • за изразяване на формална покана

¿Querrías acompañarme? – Би ли искал/а да ме придружиш?

¿Te gustaría salir conmigo? – Би ли искал/а излезеш с мен?

  • за изразяване на учтива молба

¿Podrías cerrar la puerta? – Би ли могъл/ла да затвориш вратата?

¿Podría ayudarme con el proyecto? – Бихте ли могли да ми помогнете с проекта?

¿Cerrarías la puerta, por favor? – Би ли затворил/а вратата, ако обичаш?

  • за изразяване на желание

¡Me encantaría visitar Escocia! – Много бих се радвал/а да посетя Шотландия!

A Emilio le gustaría conocer España. – Емилио би искал да опознае Испания.

  • за изразяване на предложение/съвет

Deberías hacerle más caso a tu hermano mayor. – Би трябвало да се вслушваш повече в по-големия си брат.

No deberías hablar así de tu profesor. – Не бива да говориш така за учителя си.

  • за изразяване на хипотеза/предположение

En otros tiempos no viviríamos en tantos lujos. – В други времена не бихме живеели сред толкова лукс.

  • за изразяване на съмнение или несигурност относно минал момент

Pensé que estarías con Luisa. – Помислих, че си с Луиса.

  • за изразяване на предположение за бъдещето, поставяйки като начална точка миналото (бъдеще време в миналото)

Aureliano dijo que volvería sobre las 11 de la noche. – Аурелиано каза, че ще се върне около 11 вечерта.

Elena comentó que intentaría encontrar a su hermana. – Елена спомена, че ще се опита да намери сестра си.

 


Спрягане

За да спрегнем глагол на испански език в Condicional Simple, трябва да добавим окончанията, показани в таблицата по-долу, към инфинитива. Окончанията са винаги същите независимо на коя група принадлежи глагола.

hablar – говоря

aprender – научавам

vivir – живея

Неправилни глаголи

Condicional Simple в испански език. Безплатен урок по испански език Варна, София, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп

А сега е време да упражним Condicional Simple в дадената хипотетична ситуация:

0 responses on "Condicional Simple в испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top