Английски език за деца – Cambridge YLE Movers

Cambridge YLE Movers

Нивото Cambridge English: Movers е предназначено за деца, които вече са усвоили материала по програмата Starters. В него се акцентира върху развитието на четирите компонента – говорене, четене с разбиране, писане и слушане. Навлиза се по-сериозно в граматиката на английския език, стимулира се говоренето, обогатявава се речниковия запас и се следи за правилното произношение.

Нивото отговаря на Beginner A1 от Общата европейска езикова рамка.

Поставените цели в ниво Movers

Четене и писане:

– четене на кратки описания на неща и записване на дума отговаряща на описанието;

– четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;

– четене на кратък диалог и избиране на правилен отговор от зададени опции;

– четене на специфична информация за разбиране на същността и попълване на липсващи думи в нея;

– четене на кратък разказ с попълване на изречения към него;

– самостоятелно четене на детска литература за ниво Movers.

Слушане:

– слушане за разпознаване на имена и описания;

– слушане на наименования изговаряни буква по буква;

– слушане за разбиране на специфична информация (мин. време);

– слушане на инструкции за изпълнение на задачи като рисуване, оцветяване в точно определени цветове и т.н.

 Говорене:

– описване на картинки с кратки изречения;

– откриване на разликите в тях;

– слушане с разбиране началото на история и продължаване на разказа по дадени картинки;

– описване  на разлики и изтъкване на причини;

– отговаряне на въпроси за лична информация.

27/05/2022

0 responses on "Английски език за деца – Cambridge YLE Movers"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top