Английски език за деца – Cambridge YLE Starters

В днешно време владеенето на английски език е изключително важно. Хубаво е подготовката по езика да започне още от детска възраст. Добрите умения по английски език на децата са не само преимущество в училище, но и отварят много нови възможности пред тях. Курсът по английски за деца на Езиков Център Асториа Груп  ще позволи на децата да се възползват максимално от бъдещите възможности за образование и кариерно развитие.

Cambridge English – Young Learners

Cambridge English: Young Learners е серия от забавни и ангажиращи вниманието на децата тестове по английски език. Те запознават децата с ежедневния писмен и говорим английски. От друга страна са страхотен начин за придобиване на увереност и затвърждаване на знанията по езика.  Тестове са разделени в три нива Starters, Movers и Flyers, които са предназначени за деца между 4 и 12 години. С помощта на системата Young Learners (YLE), учителите мотивират учениците да учат английски, докато родителите могат да следят прогреса и постиженията на децата си.

YLE Starters

Нивото Cambridge English: Starters е предназначено за деца, които тепърва започват да учат английски език. Учебния материал е поднесен така, че да окуражи детето да учи английски език от ранна възраст. В този курс се полагат основите на езика, научава се азбуката,  и се започва работа по четирите основни компонента – слушане, четене, писане и говорене. Заниманията са съобразени с възрастовите особености на децата и са включени много и разнообразни дейности, които направят уроците занимателни, полезни и развлекателни.

Какво се научава в нивото Starters?

Четене и писане:

– четене на кратки изречения, разпознаване на думите и разбиране на смисъла;

– четене на изречения, описващи картини и откриване на търсената;

– четене на текст и разбиране на смисъла;

– четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;

– писане на думи и изречения;

– писане на кратки отговори на поставени въпроси.

Слушане:

– слушане с разбиране на инструкции;

– слушане с разбиране на обяснения, относно картини и правилно позициониране на  предмети, познавайки предлозите за място;

– слушане и разпознаване на числата;

– слушане с разбиране на думи, цветове и предлози, следвайки инструкции, локализиране на обекти и използване на основните цветове (бял, жълт, оранжев, червен, розов, син, зелен, кафяв, лилав, черен).

 Говорене:

– представяне – как се казва, на колко е години, какво харесва;

– разбиране на поставен въпрос и даване на кратък отговор;

– разбиране и следване на инструкции, посочване на правилни части от разглеждана картина, подреждане на карти с картинки в поределен ред.

19/05/2022

0 responses on "Английски език за деца – Cambridge YLE Starters"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top