Английски език за деца – Cambridge YLE Flyers

Cambridge YLE Flyers

Нивото Cambridge English: Flyers e най-високото детско ниво. То се явява езиков еквивалент на KET (Key English test) и съответства на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка. Навлизайки в това ниво, децата демонстрират спокойствие и свобода във воденето на разговор, четат детски книги на английски език.

Какви са целите на нивото Flyers?

Четене и писане:

– четене на кратки описания на неща и написване на думата отговаряща на описанието;

– четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;

– четене и попълване на продължителен диалог;

– четене на специфична информация за разбиране на същността и попълване на липсващи думи в него;

– четене на кратък разказ с попълване на изречения към него;

– четене с разбиране на фактологичен текст;

– четене с разбиране на кратък текст ( напр. страница от дневник или писмо).

Слушане:

– слушане за разпознаване на имена и описания;

– слушане на наименования изговаряни буква по буква;

– слушане за разпознаване на специфична информация и думи;

– слушане на специфична информация от всякакъв вид;

– слушане за разпознаване на специфична информация думи и цветове.

 Говорене:

– описание на картинка;

– задаване на въпроси и даване на кратки отговори относно хора , предмети и ситуации;

– слушане с разбиране началото на история и продължаване на разказа по картинки;

– отговаряне на въпроси за лична информация.

27/05/2022

0 responses on "Английски език за деца – Cambridge YLE Flyers"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top