2019 година „Обучения с ваучери за заети лица“

 

Искате да получите по-висока квалификация, но не сте могли да се обучавате в университет до сега? Не се притеснявайте, никога не е късно да станете специалист, възможностите са много. За поредна година Агенция по Заетостта организира програми, специално ориентирани към хората, които не са имали възможност да получат висше образование. Пример за това е програмата „Развитие на човешките ресурси“ и финансираната от нея „Ваучери за заети лица“. Всичко необходимо, за да се включите в нея, е да се регистрирате в Бюро по труда и да представите ваучерът, който ще Ви предоставят от там, пред избрания доставчик на обучение. Доставчикът е този, който се ангажира с обработката на документите, изготвянето на график и провеждането на обучението.

От 1-ви Април 2019 година стартира нов прием на заявления за обучения с ваучери.
Всички желаещи заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, могат да подадат своето заявление по електронен път / или на хартиен носител във всички бюра по труда в страната. Необходимо е кандидатите да са:

– с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

– над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към фирмите, които искат да обучат своите служители по ключови компетенции (вид напълно безплатни курсове) – КК2 –  за чуждоезикови курсове или КК4 – за информатика и/или информационни технологии. Обучението започва след като се премине входящ тест. Лицата могат да се включват в обучение с ваучери, което се провежда в дневна или вечерна присъствена форма, в зависимост от графика, предоставен от съответните доставчици на обучение. В края на курса се провежда теоретичен и практически изпит за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Как да се включите в процедурата „Ваучери за заети лица“

В процедурата „Ваучери за заети лица“ могат да вземат участие заети лица, които:

  • работят на трудов договор извън държавната администрация
  • нямат висше образование
  • имат средна или по-ниска степен на образование

обучение с ваучериЗа периода на програмата едно заето лице може да премине само едно обучение по професионална квалификация и само едно обучение по ключови компетенции (по чужди езици или компютърна компетентност). За всяко обучение се подава ново заявление.

Важно е да се знае също, че лицата трябва да не са включени в други проекти или програми и да не са се възползвали от безплатно професионално и компютърно обучение с ваучери по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.

Обучаващите заплащат 50 % от стойността на курса, а останалите 50 % се финансират от „Развитие на човешките ресурси“. Формата на обучение е само присъствена, а графикът се определя от достачика на обучението.

 

17/06/2023

0 responses on "2019 година "Обучения с ваучери за заети лица""

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top