Фирмени
Обучения

Фирмени
Обучения

Фирмени езикови обучения

Качествените фирмени езикови обучения са първата стъпка към повишаване на квалификацията на Вашия екип, премахване на езиковите пречки при контактите с клиенти и проправяне на пътя към цялостното развитие на Вашата компания.

Фирмени езикови обучения - Първата стъпка към повишаване на квалификацията на Вашия екип! Избери бизнес фирмено обучение от Асториа Груп, бизнес английски език, бизнес немски език, бизнес испански език, бизнес италиански език, бизнес френски език, бизнес руски език, бизнес турски език

Фирмени езикови обучения за успешен бизнес

Знаем, че изучаването на чужд език открива пред нас нови светове. Владеенето на чужди езици е от съществено значение за служителите и ръководството на всяка фирма. Езиковата компетентност, в допълнение към увереността и професионалната мотивация, отваря вратата към нови партньори и пазари, нови доволни потребители и нови постижения. Всички ние сме свързани в днешния свят. За това е важно да изберем фирмени езикови обучения като реалистична и разумна алтернатива, която успешните мениджъри приемат за по-светло бъдеще. Инвестирането в умения и информация, като например писмена и устна комуникация на чужд език, се отплаща многократно.

Защо да изберем фирмени езикови обучения?

Един успешен ръководител разбира необходимостта да осигури на служителите не само справедлива оценка за техните усилия, но и нови възможности за фирмено обучение, квалификация и професионален напредък. Компетентният мениджър също така разбира, че грижата за знанията и способностите на екипа е равносилна на грижа за бъдещето на компанията.

Асториа Груп вярва, че високите постижения на един екип са най-важният актив за всеки бизнес. В съвременния свят човешките ресурси са наука със собствена учебна програма, методи за управление, инструменти за събиране на данни, приложения за повишаване на производителността и т.н. Нищо от това няма значение, ако корпорацията не е в състояние да общува ефективно с другите.

Фирмени езикови обучения - Първата стъпка към повишаване на квалификацията на Вашия екип! Избери бизнес фирмено обучение от Асториа Груп, бизнес английски език, бизнес немски език, бизнес испански език, бизнес италиански език, бизнес френски език, бизнес руски език, бизнес турски език
Фирмени езикови обучения - Първата стъпка към повишаване на квалификацията на Вашия екип! Избери бизнес фирмено обучение от Асториа Груп, бизнес английски език, бизнес немски език, бизнес испански език, бизнес италиански език, бизнес френски език, бизнес руски език, бизнес турски език

Видове фирмени езикови обучения

Предлагаме групови и индивидуални фирмени езикови обучения или онлайн посредством виртуална класна стая. Всяко фирмено обучение може да бъде организирано, на необходимия от Вас език: Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски, Турски, Арабски, Китайски, Японски, Български език за чужденци и множество други езици.

Специализирани езикови и компютърни обучения

Осигуряваме специализирани Бизнес, Технически и Медицински фирмени езикови обучения, включително в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Както и компютърни обучения по Word, Excel, PowerPoint, Wordpress, OpenCart и множество други за създаването и надграждането на професионалните умения и знания на Вашия екип, спрямо Вашите определени потребности, съобразени с целите на фирмата Ви и Вашата сфера на дейност.

Фирмени езикови обучения - Първата стъпка към повишаване на квалификацията на Вашия екип! Избери бизнес фирмено обучение от Асториа Груп, бизнес английски език, бизнес немски език, бизнес испански език, бизнес италиански език, бизнес френски език, бизнес руски език, бизнес турски език

Фирмено обучение по

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Английски, Бизнес Английски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Английски, Медицински Английски, както и Английски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Английски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Немски, Бизнес Немски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Немски, Медицински Немски, както и Немски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Немски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Френски, Бизнес Френски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Френски, Медицински Френски, както и Френски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Френски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Италиански, Бизнес Италиански език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Италиански, Медицински Италиански, както и Италиански език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Италиански език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Испански, Бизнес Испански език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Испански, Медицински Испански, както и Испански език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Испански език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Руски, Бизнес Руски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Руски, Медицински Руски, както и Руски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Руски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Турски, Бизнес Турски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Турски, Медицински Турски, както и Турски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Турски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Арабски, Бизнес Арабски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Арабски, Медицински Арабски, както и Арабски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Арабски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Китайски, Бизнес Китайски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Китайски, Медицински Китайски, както и Китайски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Китайски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Японски, Бизнес Японски език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Японски, Медицински Японски, както и Японски език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Японски език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Езиков Център Асториа Груп организира групови и индивидуални фирмени езикови обучения по Общ Български, Бизнес Български език за имейли, презентации, водене на преговори и мн. др. Технически Български, Медицински Български, както и Български език в сферата на туризма, организирани в присъствена форма ( на място в наш офис / на клиент ) или онлайн посредством виртуална класна стая.

Обученията се предлагат в следните варианти:

1-ви Вариант: 30 учебни часа, което се равнява на 20 астрономични часа с преподавател
2-ри Вариант: 60 учебни часа, което се равнява на 40 астрономични часа с преподавател
3-ти Вариант: 90 учебни часа, което се равнява на 60 астрономични часа с преподавател
4-ти Вариант: 120 учебни часа, което се равнява на 80 астрономични часа с преподавател

Обученията включват:

 • междинни и финален изпит за доказване на познания, с цел издаване на сертификат
 • интерактивни видео уроци
 • интерактивни практически упражнения
 • множество индивидуални задания
 • финален изпит за доказване на получените знания
 • издаване на сертификат за преминато ниво по Български език спрямо Общоевропейската езикова рамка
 • персонални данни за вход към виртуална класна стая и база данни с упражнения за слушане с разбиране, четене с разбиране, достъпни за всяко обучаемо лице неограничено по време на неговото обучение (съвместими за употреба от телефон, таблет, фаблет, лаптоп, компютър)
 • отчет на всеки 20 дни включващ преминат учебен материал и установени проблемни зони към всяко обучаемо лице
 • предварително одобрен график на посещенията – стандартно лекциите са 2 или 3 пъти седмично по 1,5 часа / 2 часа/ 3 часа астрономични, в зависимост от предпочитанията на обучаемите лица
 • запис на всяко занятие и изпращане към записаните обучаеми лица

Пакет 30 уч. часа включва:

 • 27уч. часа лекции с преподавател (18 астрономични часа)
 • 4 седмичен достъп до онлайн практически упражнения
 • 3 уч. часа тестове за самоподготовка

Пакет 60 уч. часа включва:

 • 54 уч. часа лекции с преподавател (36 астрономични часа)
 • 8 седмичен достъп до онлайн практически упражнения
 • 6 уч. часа тестове за самоподготовка

Пакет 90 уч. часа включва:

 • 81 уч. часа лекции с преподавател (54 астрономични часа)
 • 12 седмичен достъп до онлайн практически упражнения
 • 9 уч. часа тестове за самоподготовка

Пакет 120 уч. часа включва:

 • 108 уч. часа лекции с преподавател (72 астрономични часа)
 • 16 седмичен достъп до онлайн практически упражнения
 • 12 уч. часа тестове за самоподготовка

Всяко Фирмено обучение може да се провежда и посредством виртуална класна стая, която позволява двупосочна аудио и видео комуникация с преподавател в реално време. За използване на класната стая предоставяме персонални данни за вход на обучаемите лица и в заложения график преминават учебните лекции. Необходимо е всяко лице да разполага с лаптоп / таблет / настолен компютър с активна интернет връзка, както и налични външни слушалки с микрофон, в случай на необходимост. Запис на всяко занятие бива стартиран от Нашите преподаватели в началото на всяка среща и в края на часа се изпраща към всеки от курсистите, с цел обзор и затвърждаване на преминатия учебен материал.

*Цената на обученията зависи от нивото на изучаване на езика, броя курсисти, форма на обучение, пакет учебни часове и т.н. Свържете се с нас за повече информация и изготвяне на оферта.