УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи – да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях през предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

 Ролята на дигитализацията в образованието

Образованието трябва да залага все повече на технологиите. 

онлайн виртуална класна стая

„Пандемията ни показа, че дигитализацията е неизбежна, както и това, че има още много да се развиваме в тази посока. Информационните технологии като специалности в университетите са изключително важни, защото създават не само кадрите, които ще са необходими в бъдеще, те са необходими и в настоящето. Положителното нещо, което се случва и вече е тенденция е, че синергията между бизнеса и образованието е все по-голяма и това води до създаването на кадрите, от които се нуждае модерната икономика. Освен практическите умения, разбира се, е много важно образователната система да възпитава устойчиви и адаптивни личности, защото именно това са качествата, които се оказаха най-важни през последните месеци и хората, които ги притежават успяха да запазят позициите си“, коментира доц. д-р Наталия Футекова, представител на БАИТ.

 Същност на онлайн обучението

Ако не знаете какво представлява обучението в онлайн среда, представете си нещо като като виртуална класна стая, в която курсистите имат достъп до библиотека с безгранично разнообразие от материали: уроци, упражнения, учебници и учебни помагала, статии, тестове, видео и могат да комуникират посредством чатове, вътрешни имейли и конферентни видео разговори със своя преподавател. Електронното обучение (Е-обучението, eLearning-ът) е желателно да бъде съчетано с консултации с преподаватели и провеждане на уроците на живо.

 Предимства и недостатъци на онлайн обучението

Въпреки мненията на някои хора, че онлайн преподаването понижава качеството на обучението, практиката показва, че има полза от такъв вид преподаване и че тази форма на дистанционното обучение придобива все по-голяма популярност. За това има множество причини. Онлайн обучението отваря нови възможности за учащите, които иначе на биха могли да участват в учебния процес. Такива потенциални учащи са например хората, които са затруднени да идват в учебното заведение по една или друга причина, например децата, прекалено възрастните или инвалидите или тези, които живеят и работят на далечно място. Желаещите да учат имат възможността да продължават своето обучение през целия си живот без значение къде и как живеят.

Предлаганите от Езиков Център Асториа Груп онлайн обучения (E-обученията) биват водени и контролирани от експерти. Учебното съдържание се обновява по всяко време, така че ако Вие сте курсист, ще имате винаги достъп до най-актуалната информация.

Основни аспекти на образованието в онлайн среда

  •  непрекъснато оценяване по време на обучението (курса);
  • използване на различни качествени и количествени методи за 
  • образование, онлайн обучение, виртуална класна стая, курсове, Асториа Групоценяване;
  • използване на разнообразни средства и инструменти за оценяване;
  • осигуряване на подходящи механизми за навременна обратна връзка, както и оценяване между самите обучаеми;
  • ефикасно управление на текущото и крайно оценяване;
  • автентичност/достоверност – използване на задачи с отворен отговор, които „симулират“ житейски проблеми, както и количествени задачи;
  • сътрудничество – възможност за взаимодействие между обучаемите чрез използването на подходящи средства за комуникация;
  • достъпност на онлайн ресурсите – в рамките на курса, както и в Интернет;
  • отговорност на обучаемия – осигуряване на възможност за отговорност в рамките на оценяването

Един недостатък, посочван от някои хора е, че при дистанционното обучение (онлайн обучението) липсва директен контакт. Това безспорно е така, но системите вече са толкова напреднали, че позволяват конферентни видео връзки в реално време между всички, които имат достъп до даден курс. Освен това, онлайн курсовете правят хората по-отговорни и организирани, учат ги да разпределят по-ефективно времето си, тъй като те самите трябва да определят времето, което ще отделят за уроците си. Онлайн обучението има много предимства, както видяхме, но изисква висока степен на мотивация и самодисциплина. Може да е по-трудно за някои хора да следват стъпките на целия курс по този начин. За разлика от това, други хора се радват на този тип обучение без проблеми.

 Индивидуалното отношение и онлайн обучението

При електронното обучение е практически невъзможно да пропуснете нещо важно от теоретичната част, тъй като обикновено разполагате с разработените теми. По време на групови обучения много хора се притесняват да задават въпроси и често преминават през материала, без да са го усвоили напълно – подход, който няма място в онлайн уроците. Когато сте пред компютъра, вниманието ви е насочено само и единствено към курса и имате възможност да се съсредоточите максимално.

Случвало ли ви се е да се откажете от курс, защото не можете да го вмъкнете в графика си? Или е в работно време, или пък е през целия уикенд и всъщност колкото и да ви се иска, да няма как да добавите допълнителни часове в денонощието. При онлайн обучението този проблем отсъства, тъй като в повечето случаи вие можете да избирате времето, през което да бъде сесията, а ако е офлайн, тогава вече наистина зависи изцяло от вас.

23/02/2021

0 responses on "УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top