Устни преводи

Устни преводи от Учебен Център Асториа Груп

Търсите устни преводи? Учебен Център Асториа Груп предоставя качествен, надежден и професионален устен превод на всички езици, осъществяван от заклети преводачи и лингвисти с богат опит в съответната област. Нашите преводачи са се специализирали в общи, технически, икономически и правни симултанни и консекутивни преводи, обогатявайки културните и езиковите си умения през целия си професионален път

устни преводи, симултанен превод, консекутивен превод, Преводи от учебен център Асториа Груп

Прецизността и качеството на предоставяните устни преводи зависят от редица фактори. Устният превод е една от най-специфичните и трудоемки преводачески услуги. Ключов и решаващ фактор за качеството на извършения устен превод са задълбочените познания на съответния език, професионализъм и езиков опит в разнообразни среди на преводача.

Поради голямата специфичност на този тип услуги, е необходимо да бъдем предварително въведени в  терминологията, тематиката и условията, при които ще се извършва устният превод. Чрез тази подготовка професионалистите от Учебен Център Асториа Груп ще могат да гарантират високо качество на предлагания симултанен или консекутивен превод.

Видове устни преводи

Съобразно Вашите нужди, Учебен Център Асториа Груп Ви предлага следните видове устен превод:

Устни преводи от учебен център Асториа Груп

✔️  Симултанен превод 

– това представлява превод, който се извършва към момента на говоренето – на кабина, микрофон, слушалки;

При симултанните гласът на преводача се налага върху този на говорителя в реално време. Преводачът се намира в кабинка, която е оборудвана със специално оборудване за симултанен превод. При такъв вид преводи е абсолютно задължително да дадем възможност на преводача да се подготви предварително, да навлезе в съответната тематика. Симултанният превод се прилага най-често при провеждането на официални конгреси, конференции, по телевизията и радиото.

Симултанният се извършва едновременно и паралелно с речта на говорещия. Като правило, при синхронния метод двама изпълнители се сменят на определен период от време. Сложността на този тип транслация изисква не само изключителни умения, но и създаването на специални условия и прилагането на специфично оборудване. Използва се при мероприятия като кръгли маси, симпозиуми, семинари, конференции, презентации, делови преговори и т.н.

✔️ Консекутивен превод 

– Консекутивен превод представлява превод с определено време на изчакване, говорителят изчаква преводача да преведе казаното след което продължава с речта си. Такъв вид устен превод се извършва обикновено при срещи, консекутивен превод на преговори, при превод на телефонен разговор, придружаване на чуждестранни гости или пък при неофициално общуване. Най-разпространеният вид устни преводи е именно консекутивен превод. Предлаганият от Учебен Център Асториа Груп консекутивен превод се извършват в удобен за възложителя режим, което осигурява максимална прецизност и качество на извършения превод. Именно поради тази причина консекутивен превод  се използва и е подходящ предимно за събития с малък брой говорители и участници, като бизнес срещи, брифинг и пресконференции, презентации и т.н.

3. Придружаване – В същността си не се разграничава като отделен вид превод, но е изключително удобна услуга за чужденци, на които им е необходимо асистиране с цел пътуване, настаняване в хотел, осъществяване на контакт, пазаруване, културно мероприятие и др.

Устни преводи от учебен център Асториа Груп

Езици на предлаганите от Учебен Център Асториа Груп устни преводи

 

Устен превод - езициКонсекутивен превод за 1 (един) преводач
лева/час
*Симултанен превод за 1 (един) преводач
лева/час
Български - английски / английски - български90190 (без включени разходи)
Български - немски / немски - български90190 (без включени разходи)
Български - руски/ руски- български90190 (без включени разходи)
Български - турски/ турски - български150250 (без включени разходи)
Български - испански/ испански - български90190 (без включени разходи)
Български - италиански/ италиански - български90190 (без включени разходи)
Български - китайски/ китайски - български250350 (без включени разходи)
Български - японски / японски - български250350 без включени разходи)

* Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас се включва в цената, независимо дали има същински превод

** Посочените цени са без ДДС

Защо да изберете Учебен Център Асториа Груп

курсове сугестопедия езиков център асториа груп

✔️  Бидейки лидер в областта на чуждоезиковите обучения и преводите, Учебен Център „Асториа Груп“ се стреми към подобряване качеството на предлаганите услуги.

✔️  Ние Ви  гарантираме висок професионализъм и пълна конфиденциалност

✔️  Знаем колко са важни кратките срокове на изпълнение.

телефон контакти асториа групТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

0895 704 234
0890 320 053

имейл контакти асториа групИзпращайте Вашите запитвания на:

info@astoria-academy.com
partners@astoria-academy.com

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top