Успешна кандидатура с автобиография, CV и мотивационно писмо

CV и мотивационно писмо, писмени, устни, превод, cv, мотивационно писмо, автобиография, cover letter, работа, job, изработка

Успешна кандидатура с автобиография, CV и мотивационно писмо

В днешния все по-бързо развиващ се пазар на труда се нуждаем от CV и мотивационно писмо, които да ни отличат. Нека видим как да постигнем това.

Как да изберем тип автобиография?

Основен документ при търсене на работа.

                   Най-общо са известни 3 вида CV по отношение на структурата:
 1.   Хронологичен вид

  — използва се най-често при кандидатстване за работа. Върши добра работа, когато кандидатът се развива професионално в една и съща специалност. Данните в следващите части, показващи периоди, се представят в обратен хронологичен ред — от настоящето към миналото. След персоналните данни се представя информация за образованието (период, вид на образованието, образователна институция, получена образователна степен). След образователните нива се представя професионалната кариера кандидата (отново в обратен хронологичен ред). Тя следва да включва период, название на фирмата, вида на работата (длъжността), в някои случаи се изисква да се запише и името на ръководителя на формата (за справка). Следващите раздели дават информация за интересите, достиженията, допълнителните квалификации и престижните награди на кандидата, както и списък на препоръките, получени от предшестващи работодатели или авторитетни личности.

 2.       Целеви вид 

  — служи при лица, които имат богат професионален опит и кандидатстват за по-висок пост в същата област. Основна цел на автобиографията е да обърне внимание върху конкретните възможности на кандидата, включително и идеите, които кандидатът има за бъдещата си дейност. При този вид CV кандидатът представя образователното си и професионалното си израстване единствено в областта на кандидатстването.

 3.       Функционален вид

  — използва се при подаване на документи за работа, в която кандидатът няма достатъчно опит и той основно набляга на мотивацията си, качествата си и на идеите си, с които иска да привлече вниманието на работодателя.

CV и мотивационно писмо, писмени, устни, превод, cv, мотивационно писмо, автобиография, cover letter, работа, job, изработка
Как да напишем мотивационно писмо?

Един от най-важните документи, които да си подготвим преди да започнем да търсим работа.

Когато кандидатстваме за дадено работно място, често не си даваме сметка, доколко прилагането на мотивационно писмо разширява възможността да се сдобием с най-желаната длъжност. Разбира се CV -то също трябва да бъде убедително. Факт е обаче, че при кандидатстване обикновено конкуренцията е голяма, за това всеки работодател преценя по свои критерии кого да извика на интервю. Истината е, че дори перфектно направената автобиография няма същия ефект, като това да опишем накратко какъв опит имаме и какво бихме могли да предложим като бъдещи служители на дадена фирма.

Основни препоръки при изработка на CV и мотивационно писмо:

 1. Добра практика е да не използваме стандартни текстове. Нали не бихме искали някой да е написал същата информация като нас? Всеки път, когато ще търсим работа по-добре да си съставяме ново мотивационно писмо.
 2. Преди това е нужно да се информираме до кого да адресираме. Хубаво е да напишем конкретно името на човека, който ще вземе решението дали да ни поканят за интервю, отколкото обичайното „Уважаеми Дами и Господа“. За целта можем да направим проучване в интернет или да се обадим в отдела, за който кандидатстваме.
 3. Относно дължината за мотивационно писмо – не трябва да надвишава една печатна страница. Добър вариант е текстът да не заема повече от 80%.
 4. Защо да не си направим превод на английски и/или на немски език, тъй като на много места е изискване да знаем поне един от тях.
 5. Акцентирайте на поне три неща, които да изглеждат внушаващи на работодателя, и с които може да ви запомни, а не просто да прегледа писмотo и да го отдели в общия куп. Например:
 • като споменете от къде сте разбрали за вакантната позиция;
 • как вашето образование ще бъде полезно за правилното и продуктивно изпълнение на възложените задачи според длъжността;
 • споделяне на опит, придобит от сходни предишни места;

           Защо трябва да предоставяме мотивационно писмо?

  1. За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит – къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате
  2. За да подчертаете вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.
  3. За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.
  4. За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.
  5. За да се отличите от другите кандидати и да „грабнете“ вниманието на работодателя, за да ви покани на интервю.

Мотивационното писмо не е npeчкa, a една добра възможност да „спечелите“ работодателя на ваша страна. Често именно то е решаващо при избора кoй кандидат да бъде покaнeн на интервю.
Мотивационното писмо цели да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенcupa някou слаби страни в автобиографията ви – недостатъчен трудов опит, липса на диплома за дадени умения.

CV и мотивационно писмо – направете наистина добро първо впечатление!

0 responses on "Успешна кандидатура с автобиография, CV и мотивационно писмо"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top