Съществителни имена в португалски език

Съществителни имена в Португалски език

 

Всичко, което съществува в нашия свят, има име, нали? Думите, които използваме, за да назовем нещата, които ни заобикалят, са съществителни имена. С други думи съществителните са думи, които дават име на обект в пространството. Съществителни имена в португалски език могат да дават имена на предмети, хора, места, чувства, емоционални състояния, качества, действия и природни явления.

Съществителни имена в португалски език могат да бъдат от женски или мъжки род. Имаме и думи, които се считат за неутрални. Когато имаме съществително име, което би се считало за неутрално (тоест, има една и съща форма в мъжки и женски род), ще трябва да използваме определителен член или прилагателно име пред него, за да маркираме рода. В следващите редове ще се запознаем със същността на съществителните имена в португалския език.

Как определяме родът на съществителни имена в Португалски език?


Как можем да узнаем рода на една дума? Имаме някои правила, които могат да ви помогнат. Например, ако видите дума, завършваща на a, тази дума е най-вероятно от женски род, а ако видите дума, завършваща на o, най-вероятно е от мъжки род. Междувременно, въпреки това конкретно правило, имаме много изключения.

Например думите, завършващи на á на португалски език, с ударение, както виждате, са предимно от мъжки род (o sofáдиван). Има и други изключения и други специфични правила. Ето защо изучаването на рода на съществителните имена на португалски език изисква практика, търпение и време.


Обикновено, съществителните от мъжки и женски род на португалски език се въвеждат от определителния член за мъжки и женски род. Една дума може да бъде разпозната като от мъжки род, когато завършва на o или от женски род, когато завършва на –a. Примери: a escola (училище) или o cachorro (кученце).

В други случаи използваме конкретна дума за мъжки род и друга специфична за женски род, като o homem (мъж, мъжки род) и mulher (жена, женски род):

o cão – куче

a cadela – кучка (женско куче)

o boi – бик

a vaca – крава

o padre – свещеник

a freira – монахиня


Съществителни имена, завършващи на – ante/ente/ista


Този тип съществителни задължително трябва да вървят придружени от определителен член, тъй като могат да се отнасят за обекти както от мъжки, така и от женски род.

o/a estudante – ученик/чка

o/a imigrante – имигрант/ка

o/a viajante – пътешественик/чка, турист/ка

o/a gerente – управител/ка

o/a tenente – лейтенант/ка

o/a assistente – асистент/ка


Съществителни винаги от женски род, завършващи на – agem/idade/ção


a viagem – пътуване

a paisagem – пейзаж

a garagem – гараж

a vantagem – предимство

a idade – възраст

a cidade – град

a oportunidade – възможност

Изключение: coração – сърце


Съществителни винаги от мъжки род, завършващи на – grama/á/ema/oma


o programa – програма

o telegrama – телеграма

o sofá – диван

o crachá – значка

O Canadá – Канада

O Panamá – Панама

o sistema – система

o poema – поема

o cinema – кино

o idioma – език

А сега да проверим наученото!

 

Не пропускайте и други любопитни теми в предлагания от нас Онлайн курс по Португалски език за начинаещи.

0 responses on "Съществителни имена в португалски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top