Сугестопедични курсове по турски език

Сугестопедия: курсове по Турски език

Езиков Център Асториа Груп предлага следните сугестопедични курсове по Турски език, разпределени по нива, съобразени с изискванията на Общоевропейската езикова рамка:

Основното ниво на обучение в провежданите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Турски език, включва набор от лексикални и граматически единици, които биха били полезни за един човек в началото на развитието му в новия език. Част от темите през които се преминава по време на обучението по Турски език чрез сугестопедия, са запознанство с нови хора – представяне, описване на външен вид и предпочитания, лични интереси, свободно време и хоби, пътуване, посещение на забележителности, пазаруване, облекло, поръчка в ресторант, резервация в хотел или закупуване на билети и мн.др. Изучават се хорариум от 2000 основни лексикални и граматически единици, които по време на своя сугестопедичен курс по Турски език ще научите с лекота и дългосрочно.

Погледнато граматически, се разработват основните за езика конструкции, като се активират най-употребяваните за нивото; Работи се по частите на речта и на изречението, като не се обръща специално внимание на теоретичните им названия, а по-скоро се активират спонтанно в речта и в игрите.

сугестопедични курсове по английски език езиков център Асториа Груп
УменияА1А2
Разбиранеосновни думи, изрази и иформация, свързани с мен и обкръжението мисхваща се същественото при познати теми и основна информация по непознати теми
Четенеразбиране на елементарни текстове, намиране на предвидима информацияразбиране на текстове с позната лексика, дълги истории, пасажи от книги
Общуванеежедневни теми, познати ситуации, кратки описаниясвободен разговор на позната тема, описание на преживявания, впечатления
Писанекратки бележки и съобщениянесложен текст на познати теми, лична кореспонденция

 

Обучението представлява упражнения по четирите основни умения при усвояване на чужд език: говорене, слушане, четене и писане. Всяко ниво стартира със спецификата на произношението и граматиката, като цели разширяване на активния речников запас. .

Средното ниво на обучение в провежданите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Турски език включва затвърждаване на вече изучените, както и активиране на нови граматични и лексикални теми, подходящи за навлезли в езика курсисти с изградена езикова бариера и притеснение от говорене на Турски език. След преминаване и преговор на изучените в предходното ниво теми се задълбочават изразните средства и познания по важни ежедневни, но и допълълнителни ситуации, пример за които са: среща с нови хора в неофициална и официална среда, планиране и осъществяване на пътуване – резервация на билети и хотел, пазаруване; външен вид, облекло, дом и обзавеждане; поръчване в ресторант, театри, кино, регистратура на обществено заведение. Водят се по-задълбочени разговори за култура, музика и изкуство от всякакъв вид, както в провежданите сугестопедични курсове по турски език за средно напреднали присъстват и дискусии по общочовешки и философски теми.

Чрез провеждания курс по  турски език с метода „Сугестопедия“ се затвърждават основните за езика граматически конструкции.

УменияА2B1
Разбиранесхваща се същественото при познати теми и основна информация по непознати темидобро разбиране на сложни разговори, филми, радио
Четенеразбиране на текстове с позната лексика, дълги истории, пасажи от книгистатии, доклади с аргументация, съвременна проза
Общуванесвободен разговор на позната тема, описание на преживявания, впечатлениялеко и активно общуване на различни теми, подробни описания, ясни становища
Писаненесложен текст на познати теми, лична кореспонденцияясен и подробен текст, есе, доклад; изразяване на впечатления


Обучението представлява упражнения по четирите основни умения при усвояване на чужд език: говорене, слушане, четене и писане. Всяко ниво стартира със спецификата на произношението и граматиката, като цели разширяване на активния речников запас. .
 

Високото средно ниво на обучение в провежданите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Турски език, съдържа затвърждаване на вече изучените, както и активиране на нови граматични и лексикални теми, подходящи за навлезли в езика курсисти с изградена езикова бариера и притеснение от говорене на Турски език, имащи нужда от разработване на говорните си умения и добиване увереност, както и желаещи изчистване на изказа от придобити грешни навици.

С помощта провежданите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Турски език за средно напреднали се доразвиват четирите основни езикови умения – четене, говорене, разбиране и писане. Участниците в курса успяват да изгладят евентуални недостатъци в употребата на основните групи турски времена. По-голям акцент се поставя върху разработването и активирането на по-сложни граматически конструкции. Благодарение на предназначените за този курс учебни материали и подготвените от преподавателите на Асториа Груп интерактивни упражнения – музика, видео и аудио упражнения, танц и дискусии върхи класически творби, курсистите в предлагания сугестопедичен курс по турски език надграждат и значително обогатяват своя активен лексикален запас, чрез което умело достигат до по-ефективното разбиране на сложни текстове, по-високо ниво и способност за комуникация.

курсове сугестопедия езиков център асториа груп

УменияB1B2
Разбиранедобро разбиране на сложни разговори, филми, радиоразбиране без усилие на сложни разговори, филми, предавания
Четенестатии, доклади с аргументация, съвременна прозадълги и сложни литаратурни или специализирани текстове
Общуванелеко и активно общуване на различни теми, подробни описания, ясни становищазадълбочен разговор; гладко и точно изразяване; ясна и подробна аргументация
Писанеясен и подробен текст, есе, доклад; изразяване на впечатлениядобре структурирани текстове, сложни доклади, висок езиков стил

Обучението представлява упражнения по четирите основни умения при усвояване на чужд език: говорене, слушане, четене и писане. Всяко ниво стартира със спецификата на произношението и граматиката, като цели разширяване на активния речников запас.

Повечето курсисти, показали тези високи нива на владеене на Турски език  имат значителен опит с изучаването му, в самостоятелна форма на обучение или посещавайки различни курсове, като притежават освен солидни граматични познания и богат набор от изразни средства в своя „пасивен“ речник. Опитвайки се да започнат разговор на по обширна тематика от ежедневие, обаче, те се сблъскват с психологическа и езикова бариера, в следствие на което устната комуникация на турски език им носи единствено стрес, напрежение и усещане за неуспех.

Високото ниво на обучение в провежданите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Турски език, съдържа затвърждаване на вече изучените, както и активиране на нови граматични и лексикални теми, подходящи за навлезли в езика курсисти с изградена езикова бариера и притеснение от говорене на Турски език. От изключителна важност на това ниво е курсистите да получат увереност и спокойствие в употребата на езика, радост и свободата да грешат. За тази цел, преподавателят умело вплита в курса богат запас от креативност, упражнения и игри, импровизационни практики и техники за личностно самоусъвършенстване. По време на този сугестопедичен курс по Турски език, изразните средства и граматичните структури се затвърждават, активират и надграждат посредством обсъждания, дебати, ролево разиграване на сцени, чрез преразказ на прочетени, наблюдавани или чути интересни истории и събития .

Учебен център „Асториа Груп“ извършва обучение както на възрастни, така и на деца и ученици, от абсолютно начинаещи до сертификатни нива. Организираме курсове по Общ Турски, Бизнес турски, Турски в хотелиерството и ресторантьорството.

Всички курсове се провеждат в три възможни форми групово обучение, индивидуална форма или комбиниран курс. Можете да заявите Вашето желание за обучение чрез контактна форма или на посочените телефони.

Сугестопедични курсове по турски език, Сугестопедични курсове по Tуски език Езиков Център Асториа Груп

Сугестопедични курсове по Турски език

В страницата график бихте могли да намерите повече информация за датите на започващите групи курсове по турски език по метода „Сугестопедия“, продължителността и цената им.

Сугестопедия - Турски език

Защо да изберем обучение по Турски език чрез метода Сугестопедия?

✔️ благодарение на предлаганите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Турски език, всеки курсист ще придобие умение за свободно използване на езика в множество ежедневни житейски ситуации, като умело борави със своя активен и пасивен речников запас, състоящ се от над 2000 нови думи и изрази.

✔️ по време на това сугестопедично обучение по Турски език се развиват и четирите компонента на владеене, а именно: говорните умения, уменията за слушане и разбиране, за четене, както и писмените умения, така важни в ежедневната комуникация.

✔️ обучаемите се запознават с културатаизкуството, традицията и художествената литература на страните, в които се говори езика;

✔️ създават се  умения за работа в екип, като се разкриват на интелектуалните, творчески, емоционални и паметови резерви на личността чрез поощряване на креативността и въображението на курсистите

✔️ чрез изучаването на турски език по метода „Сугестопедия“, учебният материал се овладява без стрес и напрежение, като се активира дългосрочната памет и на участниците в обучението.

Повече за предлагания сугестопедичен курс по Турски език

⏰ Продължителност

  • Интензивните курсове, предлагани от Езиков Център Асториа Груп. са с продължителност 80 учебни часа, разпределени в три посещения седмично по 4 учебни часа

👥 Малки групи

  • Стандартните групи на сугестопедичните курсове са между 6 и 12 човека. При група под 6 човека, курсът е по-интензивен, с общ хорариум от 60 учебни часа

📗 Учебни материали

  • множество интерактивни материали – учите чрез музика, видеа, танци, флаш карти и ролеви игри
  • достъп до адаптирано онлайн обучение, състоящо се от множество допълнителни упражнения и материали

📜 Определяне на ниво

  • За да предоставим най-подходящия курс за своите клиенти, провеждаме безплатно събеседване за определяне на ниво.

🎓 Сертификат

  • издаване на 🎓 сертификат за владеене на турски език, спрямо изискванията на Общо-европейската езикова рамка. Необходимо е успешно полагане на изходящ изпит.

💰 Цена

  • Таксата за сугестопедичното обучение по Турски език е  728 лв. + 30 лв. учебни материали

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top