Сугестопедия

Курсове чрез Сугестопедия

Езиков Център Асториа Груп предлага специализирани курсове чрез метода на Сугестопедията. Какво е сугестопедия:

Учебен център „Асториа Груп“ извършва обучение както на възрастни, така и на деца и ученици, по метода „Сугестопедия“. Курсовете по метода на Сугестопедията са признати от ЮНЕСКО за една от най-ефективните и иновативни системи за обучение още през 1978 година. Методът „Сугестопедия“ е комбинация между педагогиката, психологията и изкуствата – музика, танц, картини. Създател на метода е  проф. Д-р Георги Лозанов, като в периода 1966-1991 е непрестанно доусъвършенствана в ръководения от него научно-изследователски институт по сугестология.

Всички курсове се провеждат в три възможни форми групово обучение, индивидуална форма или комбиниран курс. Можете да заявите Вашето желание за обучение чрез контактна форма или на посочените телефони.

Сугестопедичният метод е най-добре развит при ученето на чужди езици и в началната училищна педагогика и намира разпространение в цял свят. При сугестопедичното обучение знанията се усвояват:

💡 по лек и спонтанен начин, чрез богат набор от техники за визуализация, развиване и подобряване на паметта

💡 с помощта на изкуството и естетиката, чрез интерактивни упражнения, музика, игри и танци, водещи до засилване на концентрацията и спомагащи развитието на активния речников запас на обучаемия.

💡 чрез приятелска атмосфера на уют и безстресова концентрация, задействайки активиране на дългосрочната памет на курсиста

✔️ Изучаването на  английски език по метода сугестопедия е подходящо за всички, които отдавна търсят успешна форма за разговорен английски език.

✔️ Уроците по английски език към „Езиков Център Асториа Груп“ не са уроци, те са вълнуващо преживяване, което оставя трайно усвоени знания и умения за пълноценно и уверено общуване.

✔️ Сугестопедичните курсове по английски език при нас са адаптирани към конкретните нужди на хората. Групите се водят от високо квалифицирани преподаватели, които ви помагат  да разгърнете потенциала си за учене чрез ролеви ситуации, увлекателни истории, песни, игри и концертни сеанси. Те са изключителна възможност да научите английски език докато се забавлявате.

✔️ Изучаването на  английски език по метода сугестопедия стимулира комуникацията на този език и ни дава шанс да споделяме идеи с хора от цял свят.

✔️ Курсовете по английски език за възрастни са шанс да преодолеете езиковата бариера и да използвате с лекота езика, който се говори от над милиард и половина души.

За повече информация и стартиращи групи можете да се свържете с нас на посочените телефони: 📞0890 320 053 / 0895 704 234 или да проверите в страницата „график“

✔️ Изучаването на  немски език по метода сугестопедия е подходящо за всички, които отдавна търсят успешна форма за разговорен немски език.

✔️ Уроците по немски език към „Езиков Център Асториа Груп“ не са уроци, те са вълнуващо преживяване, което оставя трайно усвоени знания и умения за пълноценно и уверено общуване.

✔️ Сугестопедичните курсове по немски език при нас са адаптирани към конкретните нужди на хората. Групите се водят от високо квалифицирани преподаватели, които ви помагат  да разгърнете потенциала си за учене чрез ролеви ситуации, увлекателни истории, песни, игри и концертни сеанси. Те са изключителна възможност да научите немски език докато се забавлявате.

✔️ Изучаването на  немски език по метода сугестопедия стимулира комуникацията на този език и ни дава шанс да споделяме идеи с хора от цял свят.

✔️ Курсовете по немски език за възрастни са шанс да преодолеете езиковата бариера и да използвате с лекота езика, който става все по търсен и необходим.

За повече информация и стартиращи групи можете да се свържете с нас на посочените телефони: 📞0890 320 053 / 0895 704 234 или да проверите в страницата „график“

✔️ Изучаването на  френски език по метода сугестопедия е подходящо за всички, които отдавна търсят успешна форма за разговорен английски език.

✔️ Уроците по френски език към „Езиков Център Асториа Груп“ не са уроци, те са вълнуващо преживяване, което оставя трайно усвоени знания и умения за пълноценно и уверено общуване.

✔️ Сугестопедичните курсове по френски език, организирани от Асториа Груп, са адаптирани към конкретните нужди на всеки един от нашите курсисти. Групите се водят от високо квалифицирани преподаватели, които ви помагат  да разгърнете потенциала си за учене чрез ролеви ситуации, увлекателни истории, песни, игри и концертни сеанси. Те са изключителна възможност да научите френски език докато се забавлявате.

✔️ Изучаването на  френски език по метода сугестопедия стимулира комуникацията на този език и ни дава шанс да споделяме идеи с хора от цял свят.

✔️ Курсовете по френски език за възрастни са шанс да преодолеете езиковата бариера и да използвате с лекота един от най-нежните и мелодични езици.

За повече информация и стартиращи групи можете да се свържете с нас на посочените телефони: 📞0890 320 053 / 0895 704 234 или да проверите в страницата „график“

✔️ Изучаването на  руски език по метода сугестопедия е подходящо за всички, които отдавна търсят успешна форма за разговорен руски език.

✔️ Уроците по руски език към „Езиков Център Асториа Груп“ не са уроци, те са вълнуващо преживяване, което оставя трайно усвоени знания и умения за пълноценно и уверено общуване.

✔️ Сугестопедичните курсове по руски език, провеждани в Учебен Център Асториа Груп, са адаптирани към индивидуалните нужди на всеки един от обучаемите. Групите се водят от високо квалифицирани преподаватели, които ви помагат  да разгърнете потенциала си за учене чрез ролеви ситуации, увлекателни истории, песни, игри и концертни сеанси. Те са изключителна възможност да научите руски език докато се забавлявате.

✔️ Изучаването на  руски език по метода сугестопедия стимулира комуникацията на този език и ни дава шанс да споделяме идеи с хора от цял свят.

✔️ Курсовете по руски език за възрастни са шанс да преодолеете езиковата бариера и да използвате с лекота език така близък до нашия майчин.

За повече информация и стартиращи групи можете да се свържете с нас на посочените телефони: 📞0890 320 053 / 0895 704 234 или да проверите в страницата „график“

✔️ Изучаването на  турски език по метода сугестопедия е подходящо за всички, които отдавна търсят успешна форма за разговорен турски език.

✔️ Уроците по турски език към „Езиков Център Асториа Груп“ не са уроци, те са вълнуващо преживяване, което оставя трайно усвоени знания и умения за пълноценно и уверено общуване.

✔️ Сугестопедичните курсове по турски език при нас са адаптирани към конкретните нужди на хората. Групите се водят от високо квалифицирани преподаватели, които ви помагат  да разгърнете потенциала си за учене чрез ролеви ситуации, увлекателни истории, песни, игри и концертни сеанси. Те са изключителна възможност да научите турски език докато се забавлявате.

✔️ Изучаването на  турски език по метода сугестопедия стимулира комуникацията на този език и ни дава шанс да споделяме идеи с хора от цял свят.

✔️ Курсовете по турски език за възрастни са шанс да преодолеете езиковата бариера и да използвате с лекота турски език

За повече информация и стартиращи групи можете да се свържете с нас на посочените телефони: 📞0890 320 053 / 0895 704 234 или да проверите в страницата „график“

Сугестопедия - Езиков Център Асториа Груп: Принципи и закони на сугестопедичните курсове:

✔️ Сугестопедията се основава на описаните от създателя й, проф. д-р Георги Лозанов, седем основни принципа, или още наречени закони, които се прилагат едновременно по време на провежданото езиковото обучение.

✔️ Сугестопедията е съчетание от педагогика, психология и изкуство, което определя и характера на атмосферата по време на провеждания сугестопедичен курс. В основата на обучението стои това, курсисът да бъде предразположен, да остане спокоен и позитивен, да се чувства обграден от приятели и естетика. Благодарение на почивката на съзнанието, комбинирана с безстресова активация на концентрацията и класическите изкуства на музика и картини, доказано се постигат не просто по-добри и дълготрайни резултати, но и знанията се усвояват спонтанно, без изграждане на езикова бариера или стрес. Основната задача на преподавателите – сугестопедици е да подкрепят своите курсисти по време на цялото обучение, вдъхвайки им спокойствие и увереност. По този начин те активират способностите им да запаметяват и възпроизвеждат без страх от грешка.

❤️ СУГЕСТОПЕДИЯ – ОБУЧЕНИЕ С ЛЮБОВ

Нашите професионалисти знаят, че без любов към човека, към процеса на преподаване и към общуването между хората, не биха могли да се постигнат желаните дългосрочни резултати. Според проф. Лозанов, когато по време на провежданото обучение по метода на Сугестопедията, присъства присъства, ученето се превръща в извор на страст, мотивация и вдъхновение за курсиста. Именно в този момент както творчеството така и производителността по време на учебния процес се отличават с висока ефективност, при неналичие на стрес и умора. Чрез цялостната организация на учебния процес се постига комфортна, приятелска атмосфера, съпроводена от висока продуктивност, спокойствие и доверие. Така общуването е по-лесно и приятно, а обучението води до високи и дълготрайни резултати.

love, сугестопедия - Езиков Център Асториа Груп
freedom, сугестопедия - Езиков Център Асториа Груп

🐦 СУГЕСТОПЕДИЯ – СВОБОДА НА МИСЛЕНЕ

По време на провежданотто обучение чрез сугестопедия, всеки курсист има възможност да избере работещата за него техника за придобиване на дългосрочни знания и умения, за разкриване на своите резерви – повече по логичен или емоционален начин, предимно чрез активно или пасивно внимание, вербални и невербални стимули, предоставени му от преподавателя – сугестопед. Един от множеството стимули, които сугестопедията предлага (suggest – предлагам), е съобразяване със свободната воля на ученика, като свободата не се налага, а се проявява спонтанно.

🎭 ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛАСИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО И ЕСТЕТИКАТА В ОБУЧЕНИЯТА СЪС СУГЕСТОПЕДИЯ

Класическото изкуство и естетиката са неизменна част от провежданите по метода на сугестопедията курсове. Те са особено ефективни медиатори на позитивната сугестия, създаващи приятна атмосфера и условия за повишена възприемчивост и комуникативна активност в състояние на оптимална психорелаксация. Сугестопедията се превръща в един особен вид педагогическо изкуство, което помага да се премахнат бариерите, свързани със страх от ученето, или страх от говорене и общуване на чужд език. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни, театър, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

arts and music, сугестопедия - Езиков Център Асториа Груп
magic, сугестопедия - Езиков Център Асториа Груп

👨‍🏫 УБЕДЕНОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ЧЕ НЕЩО НЕОБИКНОВЕНО СЕ СЛУЧВА

Убедеността, че нещо необикновено се случва по време на учебния процес води до състояние на вдъхновение у преподавателя и се предава съвсем естествено на учениците. Когато неговата вяра и очаквания са за разкриване на паметови и творчески резерви у учениците, това рефлектира и върху техните собствени очаквания да възприемат на нивото на резервите, т.е. със много по-голяма ефективност. Тази убеденост на преподавателя не може да бъде изиграна и нейната автентичност лесно се долавя периферно, чрез гласа, жестовете и цялото невербално поведение. Ето как слабите сигнали, излъчвани от преподавателя, в единство с дидактичните и артистични средства на сугестопедията, могат да доведат до разкриване на по-дълбокия потенциал за учене на личноста.

ПРИНЦИПЪТ СУГЕСТОПЕДИЯ: ЦЯЛО – ЧАСТ, ЧАСТ – ЦЯЛО; ЧАСТТА ЧРЕЗ ЦЯЛОТО

ПРИНЦИПЪТ: ЦЯЛО – ЧАСТ, ЧАСТ – ЦЯЛО; ЧАСТТА ЧРЕЗ ЦЯЛОТО – СУГЕСТОПЕДИЯ

Изучаването на дадена дисциплина или предмет е винаги част от по-широк контекст, в който ние виждаме мястото на тази дисциплина или предмет, защото мозъкът ни възприема заобикалящия ни свят в неговата цялост. Така, например, и елементите на един чужд език е добре да се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като изолирани граматически или лексикални единици. Всяко нещо е част от по-голямо цяло – буквата е част от думата, думата – част от изречението, изречението – част от текста и всички заедно съставят смисъла, който човешкото същество възприема комплексно. Комуникативният текст, съдържащ в себе си всички отделни елементи, е в основата на сугестопедичните учебници и е отправна точка на глобалния подход, предоставяйки в същото време възможност за детайлно вглеждане във всеки елемент, както и намиране на мястото му в цялото.

📗 МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧЕН УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ ЧРЕЗ СУГЕСТОПЕДИЯ

Когато става дума за сугестопедия, материалът, с който се работи, винаги е многократно завишен спрямо общоприетите разбирания за това какъв обем от знания може да се възприеме към даден момент. И това е разбираемо, тъй като многообразието и множеството от стимули са задължително условие за свободата на възприятие – на активно и на пасивно ниво, както и за достигане на по-високи нива на възприятие като цяло. В момента, в който логическата мисъл се откаже да контролира процеса, т.е. съзнателно да заучава материала, който е по-обемен от очакваното, започва процес на естествено учене на резервно ниво. Глобалните теми, в които е структуриран подбрания материал, дават възможност да се види и общата картина, да се проследят и усвоят много бързо същностните характеристики на дадено езиково явление, което води до повишена мотивация и, в последствие, липса на умора.

🔑 МЕТОДЪТ СУГЕСТОПЕДИЯ – ЗЛАТНАТА ПРОПОРЦИЯ

Златна пропорция, Златно сечение, Божествена пропорция – това са все названия за една и съща пропорция, изобразявана с гръцката буква φ, със стойност приблизително равна на 1,618… Това е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. В сугестопедията Златната пропорция се използва при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти в учебната среда и учебния процес, което допълнително подпомага разкриването на резервите на учащите се и им помага да учат без умора.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top