Степенуване в немски език

Здравейте, във връзка с Ваши въпроси до Асториа Груп днес ще разгледаме темата за степенуване в немски език, т.е. Steigerung von Adjektiven.

 

Обща информация

Степенуване в немски език, безплатен урок по немски език, Езиков Център Асториа Груп

Степенуването се използва при сравнение на лица или предмети. Не всички прилагателни могат да бъдат степенувани. Има три степени:

  1. Положителна /Grundstufe или Positiv/
  2. Сравнителна /Vergleichsstufe или Komparativ/
  3. Превъзходна /Höchststufe или Superlativ/ 

1.Положителна степен /Positiv/

Това е основната форма на прилагателното, която при сравнения използваме със so … wie /толкова … колкото/. Думите, които се сравняват, са в един и същи падеж.

Например: Maria läuft so schnell wie Susanne. – Мария бяга толкова бързо, колкото Сузане.

Други изрази за положителна степен са:

  • genauso … wie /също толкова … колкото/
  • nicht so … wie /не толкова … колкото/
  • fast so … wie /почти толкова … колкото …/
  • halb so … wie /наполовина толкова … колкото/
  • doppelt so … wie /двойно повече … от/

Например: Das Haus ist doppelt so hoch wie mein Haus. – Къщата е двойно по-висока от моята.

2.Сравнителна степен /Komparativ/

Това е първата степенувана форма. Образуваме Komparativ с als и към прилагателното прибавяме окончанието er, т.е. …-er als … Думите, които се сравняват, са в един и същи падеж.

Например: Friederike läuft schneller als Maria. – Фридерике бяга по-бързо от Мария.

3.Превъзходна степен /Superlativ/

Това е максималната форма на степенуване. Образуваме Superlativ по следния начин:

am …-sten, когато прилагателното се комбинира с глагол, или
bestimmter Artikel + -st + Endung, т.е. определителен член, наставка -st и окончание, когато прилагателното играе роля на определение и стои пред съществително име. Това степенуване се нарича absoluter Superlativ. 

Например: Friederike läuft am schnellsten. – Фридерике бяга най-бързо.
Sie ist die schnellste Läuferin. – Тя е най-бързата бегачка /съзтезателка по лека атлетика/.

 

Примери за правилно степенуване на прилагателни

Positiv (+)

Komparativ (++) Superlativ (+++)
klein kleiner am kleinsten
schön schöner am schönsten
einfach einfacher

am einfachsten

Особености при степенуването

Степенуване в немски език, безплатен урок по немски език, Езиков Център Асториа Груп

1. Едносрични прилагателни често образуват формите си при степенуване с Umlaut /преглас/

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
lang länger am längsten
jung jünger am jüngsten
grob gröber am gröbsten
alt älter am ältesten
arm ärmer am ärmsten

 

2. Прилагателни, които окончават на: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“, „-ß“, получават в Superlativ окончанието „-esten“, т.е. добавя се “е” за благозвучие

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
wild wilder am wildesten
kalt kälter am kältesten
hart härter am härtesten
kurz kürzer am kürzesten
laut lauter am lautesten
süß süßer am süßesten

 

3. Прилагателни, които окончават на: „-el“, или „-er“, губят в Komparativ „-e-“

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
dunkel dunkler am dunkelsten
teuer teurer am teuersten
edel edler am edelsten

 

4. Неправилни форми на степенуване

Positiv (+) Komparativ (++) Superlativ (+++)
gut besser am besten
viel mehr am meisten
gern lieber am liebsten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten
groß größer am größten
oft öfter am häufigsten

 

5. Особености при степенуване на прилагателни като определение

Към прилагателното се прибавя първо окончанието на формата на степенуване er или ste, а след това окончанието в съответния падеж. Превъзходната степен винаги се образува с определителен член.

Например:
der kleine Junge / der kleinere Junge / der kleinste Junge
ein kleiner Junge / ein kleinerer Junge / der kleinste Junge

 

6. Някои прилагателни се степенуват само веднъж

Например:
innere – innerste
äußere – äußerste
vorder – vorderste
hintere – hinterste
untere – unterste

 

7. Някои прилагателни изобщо не се степенуват

Например:
tot, einzig, einmalig, ganz, golden, steinhart, himmelweit, riesengroß

 

Надявам се, че тази публикация Ви е харесала, и предлагам да упражним наученото.

0 responses on "Степенуване в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top