Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена в японски език

Здравейте! Днес ще говорим за това как да сравняваме обекти на японски език. Само по себе си японското прилагателно не притежава сравнителна и превъзходна степен. Такива образуваме с помощта на конструкции.

Сравняване на два обекта: は…より(も)

 

Това е основен тип изречение в японски език. Първо поставяме темата с частицата , след което поставяме обект за сравнение с より, което може да се преведе като „от“ или „спрямо“. Редът на частицата より понякога се променя, но значението остава същото. В примера по-долу сме използвали прилагателни, но е възможно да се използват и други части на изречението, ако те имат степен. Понякога хората добавят も към より, но значението не се променя.

Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена в японски език. Безплатен урок по японски език Варна. Езиков Център Асториа Груп


Сравнителна и превъзходна степен:

Сравняване на два обекта: のほうが…より(も)

Ако използвате частицата , трябва да поставите のほう след съществителни имена. Когато използвате прилагателни, може да сложите само ほう след -прилагателни или なほう след -прилагателни. Примерът по-долу сравнява уменията на Боб и Джон, но в този случай, ако използваме частицата は, това означава да третираме Боб като главен обект, спрямо който се сравнява.

Безплатен урок по японски език Варна. Езиков Център Асториа Груп


Сравняване на три или повече обекта

При този тип сравнение ще си послужим със следната конструкция –

 

の中で (のなかで) е „сред„, „измежду“ („от„), а 一番 (いちばん) се превежда като „най“ в случая.

Безплатен урок по японски език Варна. Езиков Център Асториа Груп


ボブジョンではどちらがとしした(млад)ですか?

Между Боб и Джон кой е по-млад?

ボブジョンどちらとししたですか?

Между Боб и Джон кой е по-млад?


А сега да приложим наученото:

Безплатен урок по японски език Варна. Езиков Център Асториа Груп

0 responses on "Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена в японски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top