Сегашно просто време на глагола ESSERE в италиански език

Сегашно време на глагола ESSERE /“съм“/

 

Глаголът съм е един от най-използваните в италианския езикНаучаването му е от решаващо значение за изучаването на италиански език. Той е неправилен глагол. Забележете, че формата sono се използва с двете лица – io и loro.

 

io sono аз съм
tu sei ти си
lui, lei, Lei è той/тя/то е
noi siamo ние сме
voi siete вие сте
loro, Loro sono те са

 

Глаголът се използва с di име на град/държава за да покаже произход (мястото от където е някой) на италиански език.

Io sono di Chicago (Аз съм от Чикаго.)

Комбинацията Essere + di + име/личност се използва за да покаже притежание.

È di Anna. – На Анна е.

Примери:

Io sono stanco. ( Аз съм изморен)

Noi siamo a Roma. (Ние сме в Рим)

Loro sono malati. (Те са болни)

Arturo è arrabbiato. (Артуро е разстроен)

Слушайте и повторете:

Io sono qui. – Аз съм тук. Tu sei qui. – Ти си тук.
Lui è qui e lei è qui. – Той е тук и тя е тук. Noi siamo qui. – Ние сме тук.
Voi siete qui. – Вие сте тук. Tutti loro sono qui. – Те всички са тук.

Alcune espressioni 

Някои изрази 

essere puntuale – на време съм / точен съм

essere in ritardo – закъснявам

essere felice – доволен съм

essere triste – тъжен съм

essere malato – болен съм

essere a letto – в леглото съм

Ascoltate i due mini dialoghi / Изслушайте двата мини диалога:

Stella:    Buongiorno, Gianna. Questi sono Gary e Bob.

Gianna: Ciao,  io sono Gianna.  Siete americani?

Bob:       Io sono americano, lui è australiano!

Giorgia:  Ciao, questa è Dolores.

Matteo:   Piacere Dolores, io sono Matteo. Sei spagnola?

Dolores:  Sì, e tu?

Matteo:   Sono italiano.


А сега да приложим наученото на практика:

0 responses on "Сегашно просто време на глагола ESSERE в италиански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top