Сегашно продължително време – Şimdiki zaman

Здравейте отново! В днешната публикация ще разгледаме първото глаголно време, с което започва обучението по турски език – Şimdiki zaman (Сегашно продължително време). Важно за всеки начинаещ по време на своето обучение е да разбира и употребява правилно това време, тъй като то е едно от най – често използваните в ежедневието.

В този урок ще обсъдим всички случаи, които изискват да използваме Şimdiki zaman, образуването му и наречията за време, които го подсказват.

 1. Употреба – Кога използваме Şimdiki zaman (Сегашно продължително време)

а) основна употреба – Şimdiki zaman (Сегашно продължително време) най- често изразява действие, което се осъществява по време на говоренето, действие, което има отношение към настоящ моментНапример:

 • Şu anda çalışıyorum. Lütfen beni rahatsız etme.
  (В момента работя. Моля, не ме безпокой.)

б) това време се използва също и при описание на ежедневие, за изразяване на предпочитание (харесвам, не обичам …)

Например:

 • Sabah (sabahları) kahve içiyorum. (Сутринта / сутрините пия кафе)
 • Müziği ve doğayı seviyorum. (Обичам музиката и природата)

в) макар и по – рядко не е изключено да се употребява и със значение на бъдеще време, когато се изразява намерение

 • Geziye ben de geliyorum. (И аз ще дойда на екскурзията)

  2. Наречия за време, подсказващи употребата на Şimdiki zaman (Сегашно продължително време)

  Следните наречия изискват сегашно продължително време, като позицията им е в началото на изречението, ако подлогът не се споменава. Когато подлогът е посочен, наречието следва подлога. Относно структурата на изреченията в турския език е важно да запомним, че глаголът е винаги в края на изречението (независимо от вида на изречението).

şimdi – сега

şu an / şu anda – в момента

hemen – веднага

bugün – днес

sabah – сутринта

öğlen – на обяд

akşam – привечер

3. Образуване на положителни, отрицателни и въпросителни изречения в Şimdiki zaman (Сегашно продължително време)

 • за положителната форма – (ı i  u  ü) yor  (добавя се към корен на глагол)
 • за отрицателната форма – mı mi  mu  mü (добавя се към корен на глагол, след което се добавя окончанието за сег. продължително време)
 • за въпросиmı mi  mu  mü (изписва се в края на изречението заедно с лично окончание)

Всички тези окончания се подчиняват на правилото за хармония на гласните, което разгледахме в урока – Множествено число в турски език.

Olumlu

(положително)

Olumsuz

(отрицателно)

Soru

(въпрос)

Ben biliyorum bilmiyorum Biliyor muyum?
Sen biliyorsun bilmiyorsun Biliyor musun?
O  

biliyor

 

bilmiyor

Biliyor mu?
Biz  

biliyoruz

 

bilmiyoruz

Biliyor muyuz?
Siz

 

biliyorsunuz bilmiyorsunuz Biliyor musunuz?
Onlar biliyorlar bilmiyorlar Biliyor mu?

(Biliyorlar ?)

Надяваме се тази публикация да Ви е била както полезна, така и интересна. Езиков Център Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси. Ако желаете, можете да тествате наученото със следните упражнения:

 

 

0 responses on "Сегашно продължително време - Şimdiki zaman"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top