Сегашно време в немски език

Здравейте, в няколко поредни публикации ще Ви запознаем с глаголните времена в немския език: Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I и Futur IIПървото глаголно време, с което ще започнем, е, разбира се, сегашно време в немски език (Präsens). 

Какви видове глаголи различаваме в немския език?

  1. Пълнозначни глаголи (Vollverben). 
  2. Спомагателни глаголи (Hilfsverben):
  3. Модални глаголи (Modalverben): wollen, mögen, können, dürfen, müssen, sollen

Форми на глагола за сегашно време в немския език

Глаголите в немския език завършват на -en (повече от 90 %) или на -eln, -ern, -n, т.е. основната форма на глагола (инфинитив) се образува от корена + наставка -en/-n, например: machen, fragen, arbeiten, angeln, wandern, dauern, tun и т.н.

Сегашно време в немски език (Das Präsens)

Сегашно време  в немския език се образува, като се прибавя наставка към корена на глагола (инфинитивната основа) според лицето и числото на подлога. Инфинитивната основа се получава, като се премахне наставката -en/-n.

Например:
– инфинитив (основна форма): suchen, machen, denken, handeln, wandern, tun;
– инфинитивна основа (корен на глагола): such-, mach-, denk-, handel-, wander-, tu.

Наставките в сегашно време са, както следва:
ед. ч. 1 л.
           2 л. -st
           3 л. -t
мн.ч. 1 л. -en
           2 л. -t
           3 л. -en
учтива форма -en

Например: 

   

Особености при спрежение в сегашно време:

 • Добавяне на буквата -е-: Когато инфинитивната основа завършва на -d, -t, -chn, -ffn

Например: arbeiten, baden, zeichnen, öffnen, antworten, atmen, beobachten, bitten, finden, ordnen, rechnen, reden, warten, wenden и т.н.

 • Отпадане на буквата -s-: Когато инфинитивната основа завършва на -s, -ß, -x, -z

Например: heißen, grüßen, reisen, mixen, tanzen, sitzen и други. 

 • Отпадане на буквата -е-:  Когато  инфинитивната основа завършва на -eln като при глаголите klingeln (звъня), lächeln (усмихвам се), sammeln (събирам, колекционирам) и други.

Например: ich klingle, ich lächle, ich sammle

Сегашно време в немски език
(неправилни глаголи)

При спрежение на някои неправилни глаголи в немския език се получава промяна на коренната гласна във 2-ро и 3-то лице единствено число. Повечето неправилни глаголи, съдържащи гласните a, au, e претърпяват такава промяна.

 • Глаголи, при които промяната е от a->ä и от au->äu: fahren (карам), backen (пека),  empfangen (посрещам), schlafen (спя), schlagen (удрям), tragen (нося), laufen (бягам) и други.
  Например:
fahren a->ä  laufen au->äu
ich fahre
du fährst
er/sie/es fährt
wir fahren
ihr fahrt
sie fahren
Sie fahren
ich laufe
du läufst
er/sie/es läuft
wir laufen
ihr lauft
sie fahren
Sie laufen
 • Глаголи, при които промяната е от e->i или от е->ie: essen (ям), geben (давам), helfen (помагам), lesen (чета), sprechen (говоря), sehen (виждам) и други.
  Например: geben – du gibst, er gibt; helfen – du hilfst, er hilft; lesen – du liest, er liest и т.н.
 • Глаголи, при които освен при коренната гласна настъпват и други промени при спрежение в сегашно време, например глаголът nehmen (вземам). Неправилни форми имат също и глаголите wissen (зная) и tun (правя).
nehmen e->i wissen i->ei tun
ich nehme
du nimmst
er/sie/es nimmt
wir nehmen
ihr nehmt
sie nehmen
Sie nehmen
ich weiß 
du weißt 
er/sie/es weiß
wir wissen
ihr wisst
sie wissen
Sie wissen 
ich tue
du tust
er/sie/es tut
wir tun
ihr tut
sie tun
Sie tun 


Спомагателни глаголи
/ Hilfsverben /

Спомагателните глаголи имат неправилни форми.Das Präsens, Сегашно време в немски език, сегашно време на haben 

Модални глаголи
/ Modalverben /

В сегашно време модалните глаголи променят коренната си гласна в 1-во, 2-ро и 3-то лице ед.ч. (mögen – mag, wollen – will, können – kann, dürfen – darf, müssen – muss). Само sollen запазва коренната гласна (sollen – soll).
Освен това, формите за 1-во и 3-то лице ед.ч. са идентични.
Модалните глаголи ще бъдат разгледани по-детайлно в отделна публикация.
Das Präsens, Сегашно време в немски език

Употреба на сегашно време в немски език

Präsens е най-често употребяваното време в немския език.

Das ist Anna. Jede Woche geht sie zum Gitarrenunterricht. Sie spielt schon seit drei Jahren Gitarre. Nächsten Freitag um 19 Uhr hat sie ein Konzert.

То изразява действие, извършено в настоящето, но може да изразява и бъдеще време, като това се разбира или от контекста или с помощта на наречие за време (обстоятелствено пояснение за време).
Например:
Morgen gehen wir ins Kino. – Утре ще ходим на кино.
Fliegst du nächsten Monat nach Rom? – Ще летиш ли следващия месец за Рим?
Nächsten Freitag um 19 Uhr hat sie ein Konzert. – Следващия петък в 19 часа тя ще има концерт.

Също така, Präsens може да се употребява и за действия, които са започнали в миналото и продължават до момента.
Например:
Die junge Dame wohnt schon vier Monate in Berlin. – Младата дама живее вече четири месеца в Берлин.
Sie spielt schon seit drei Jahren Gitarre. – Тя свири вече от три години. 

Нека да се упражним:

Надяваме се тази публикация да Ви е била интересна и полезна. Ще продължим с темата за времената в следващата си публикация. В случай на въпроси екипът на Асториа Груп е на разположение.

 

0 responses on "Сегашно време в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top