Сегашно време в Испански език (1 част)

В тази публикация „Сегашно време в Испански език (1 част)“ ще си поговорим за едно от най-често срещаните и използвани времена в испански език – а именно Сегашно време. По време на нашите курсове по испански разбираме, че се нуждаем от сегашно време в много ситуации. Например при описание на нещо, което се случва в момента на говоренето (влакът тръгва) или близкото бъдеще (влакът тръгва след час), да изразява обща истина (влакът е удобен) или при описание на обичайни повтарящи се действия. (Пътувам всеки ден с автобус за работа).

Сегашно време в Испански език (1 част): глаголи, завършващи на -ar, -er и -ir

Глаголите в испански език се разпределят на три групи, спрямо тяхното окончание в инфинитив:

  • -ar (примери: amar – обичам; estudiar – уча; hablar – говоря; jugar – играя; saltar – скачам😉
  • -er (comprender – разбирам; leer – чета; temer – страхувам се; vender – продавам)
  • -ir (mentir – лъжа; pedir – питам; vivir – живея)

 

Коренът на глагола (частта преди окончанията -ar, -er и -ir) не се променя, докато окончанието се добавя в зависимост от подлога. 

Образуване на сегашното просто време на правилните глаголи, завършващи на -ar

Ако инфинитивът на испанския глагол завършва на -ar, това означава, че глаголът принадлежи към първото спрежение, например hablar, lavar, llamar.

За да знаете коя форма на глагола да използвате на испански, трябва да разберете кой е коренът на глагола и след това да добавите съответното окончание (вижте в таблицата). Коренът на правилните глаголи, завършващи на -ar в сегашното просто време се образува чрез инфинитива на глагола и премахване на окончанието на -ar.

Сегашно време: Глаголи, завършващи на -AR

Пример:

Да разгледаме глагола saltar (в превод = скачам). Коренът на глагола е това, което остава след премахване на окончанието “-ar”, тоест „salt-„. Да видим и глагола amar (в превод = обичам). По същата логика коренът на този глагол е „am-„. За да образуваме сегашно време е необходимо към корена на глагола да прибавим окончанието за съответния подлог (извършител на действието)

Подлог AR окончание на глагола SALTAR (скачам)
AMAR (обичам)
yo (Аз) o salt(Аз скачам)
amo (Аз обичам)
tú (Ти) as saltas (Ти скачаш)
amas (Ти обичаш)
él/ella (Той / Тя) a salt(Той / Тя скача)
am(Той / Тя обича)
nosotros/as (Ние) amos saltamos (Ние скачаме)
amamos (Ние обичаме)
vosotros/as (Вие) áis saltáis (Вие скачате)
amáis (Вие обичате)
ellos / ellas (Те) an saltan (Те скачат)
aman (Те обичат)

 

Нека сега упражним наученото:

Надяваме се тази публикация да Ви е била интересна. Ще продължим с темата за сегашно време в следващата си публикация. В случай на въпроси екипът на Асториа Груп е на разположение.

0 responses on "Сегашно време в Испански език (1 част)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top