Асториа Груп предлага шанс за реализация на хора с увреждания

Учебен Център Асториа Груп открива работни места за хора с увреждания

Учебен Център Асториа Груп обявява началото на дългосрочна програма за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания.

Компанията ще даде възможност на хора с увреждания да работят по различни проекти в избрана от тях област за период от 2 години, да обогатят знанията си, да усвоят нови умения и да подобрят своята конкурентоспособност на пазара на труда. Кадрите ще преминат множество компютърни и езикови обучения, ще бъдат част от екипа на Асториа Груп и изградят увереност в своите способности.

Учебен Център Асториа Груп ще осигури на участниците в проекта достъпна работна среда и съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение. След приключване на участието им в програмата, участниците ще получат възможност да останат на постоянна работа или подкрепа за професионална реализация извън фирмата.

Нови работни позиции за хора в неравностойно положение

В рамките на първия етап от инициативата,  Учебен Център Асториа Груп предлага работни позиции за хора с увреждания в следните области: Грижа за клиента, Маркетинг, Връзки с обществеността, Администриране на продажбите, Анализ на технически показатели, Вътрешен одит, Уеб изграждане и подръжка. Кандидатите трябва да имат завършено средно или висше образование в зависимост от избраната област, добри организационни умения и силна мотивация, а компютърната грамотност, както и владеенето на чужд език се считат за предимство.

Интегрирането на хора с увреждания ще се провежда ежегодно като част от дългосрочната стратегия по корпоративна отговорност на Учебен Център Асториа Груп. Целта на изпълнението на проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно хрупата на хора с увреждания, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.

Желаещите да се включат трябва да изпратят автобиография на e-mail: info@astoria-academy,com до 15 ноември 2018 г.

 

16/10/2018

0 responses on "Асториа Груп предлага шанс за реализация на хора с увреждания"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X