Притежателни местоимения в италиански език – ниво А2

Притежателни местоимения в Италиански език

Притежателните прилагателни са ключови, за да може да се говори италиански правилно! Този урок подробно анализира употребата и формата на притежателни прилагателни, не го пропускайте!

Притежателните местоимения са определени, както и прилагателните, които принадлежат към една и съща категория.

Разлика между прилагателно и притежателно местоимение

Трябва да се отбележи, че когато използваме притежателни местоимения, винаги трябва да прилагаме пълен член или предлог. За да запомните след това използването и функциите на подходящото местоимение, което може да изпълни задачата на: подсилване на притежателното местоимение (на което то винаги се отлага), особено на тези на третото лице; например:
Gliel’ho sentito dire con la sua propria voce.
Замяна на местоимения на единствено и множествено число от трето лице, стига относителното местоимение да се отнася до темата на изречението; например:
Ho svolto il mio dovere, e Matteo ha fatto il proprio (тоест задължението „негово“, на самия Матей: в този случай е възможно заместване);

Примери, които могат да се направят:

La mia università è più lontana della tua;
Casa tua è più grande della sua;
Non ci serve il computer, abbiamo portato il nostro;

Сред особените употреби на притежателни местоимения е случаят, в който те се използват като съществителни в стандартни изрази, както когато посочват:

В мъжки род множествено число родителите:“I miei andranno in ferie a luglio”

На първо лице, мн. число  – често  хумористичен или ироничен стил – Другарите, съюзници или техните спасители: “Arrivano i nostri!” (Идват Нашите!)

В ж.р. ед.ч. собствените идеи или мнения: “gli ho detto la mia” – казах им своята! /гледна точка,мнения и т.н./

или при размяна на писма (лични или официални) самото писмо: “Gentile Assessore, con questa mia [означаващо: Писмо, комуникация,кореспонденция] desidero segnalarLe…”)

Стандартни изрази на пожелания: (“alla tua!”; “alla vostra!”)

Ж.р. мн. число, отношението и типичните действия на човек, добре познати от събеседниците: (“Gianni ne avrà sicuramente combinata una delle sue!”)

За трето лице,ед.ч., за сдържаното или срамежливо поведение на някого: “È una persona che sta sempre sulle sue…

 

А сега да приложим наученото!

0 responses on "Притежателни местоимения в италиански език - ниво А2"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top