Прилагателни имена в португалски език

Прилагателни имена в португалски език

Здравейте! В днешния урок ще коментираме употребата на прилагателни имена в португалски език.

 

Какво трябва да знаем знаем за прилагателните имена в португалски?

 

1. Подредба на прилагателни имена

В португалския език, за разлика от българския, прилагателните почти винаги стоят след съществителното.

Примери: Um homem rico (Богат човек); Uma банан amarela (жълт банан), Um homem interessante (интересен човек/мъж).

 


2. Мъжки родженски род – единствено и множествено число

Прилагателните имена трябва да се съгласуват по род и число със съществителното, което описват. Това означава, че ако съществителното е от мъжки род, единствено число (напр. Um homem bonito красив мъж) – тогава и прилагателното трябва да бъде от мъжки род, единствено число. Или ако съществителното е от женски род, мн.ч. (например „umas bananas frescas“ / свежи банани), тогава прилагателното също трябва да бъде в женски род, множествено число.

Когато учите думите, е най-добре да научите прилагателното в мъжки род, единствено число и след това да направите нужните промени. Не е трудно:

 

 

Прилагателни имена в португалски език, завършващи на – е/ista в единствено число

 

Този тип прилагателни имат една и съща форма за мъжки и женски род в единствено число и промяната в множествено число е същата, тоест само прибавяме „s„.

 

Прилагателни имена в португалски език. Курсове по португалски език Варна, София, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп

Прилагателни имена, завършващи на – m в ед.ч.

Прилагателните от този тип завършват на – в ед.ч. и се преобразуват с окончание ns в мн.ч.

bom (добър) – bons (добри) 

А сега да упражним наученото в урока!

Повече любопитни теми за Португалския език можете да откриете в предлагания от нас онлайн курс по Португалски език за начинаещи!

0 responses on "Прилагателни имена в португалски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top