Прилагателни имена в италиански език

Здравейте! В днешния урок ще се научим как да използваме прилагателни имена на италиански език.

Прилагателните имена трябва да се съгласуват по лице и число със съществителните имена както е в българския език. В италианския език има две групи прилагателни имена: тези, които завършват на o и тези, които завършват на e.

Прилагателни имена, завършващи на -o

Прилагателните, завършващи на -o в мъжки род, имат 4 форми:

Esempio:

bambino buono – bambini buon(добро дете)
torta buon– torte buone (хубава торта)
fiore bello – fiori belli (красиво цвете)
casa comod– case comod(удобна къща)


Прилагателни, завършващи на -e

Прилагателните, завършващи на –e имат една и съща форма за мъжки и женски род в единствено число. В множествено число -e преминава в -i.

Esempio:

ragazzo forte – ragazzi forti (силно дете)
studentessa intelligente – studentesse intelligenti (интелигентна студентка)
cane veloce – cani veloci (бързо куче)
esame facile – esami facili (лесен изпит)

 

  • Прилагателни имена, които завършват на co или go получават в множествено число, за да не се получи промяна на звученето на думата:

lungo (дълъг) – lunghi – lunghe
largo (голям) – larghi – larghe
sporco (мръсен) – sporchi – sporche

  • Ако прилагателното завършва на ioo се изпуска в множествено число.

ragazzo serio (сериозно момче) – ragazzi seri (сериозни момчета)


  • Когато прилагателното описва две съществителни от различен род, формата на прилагателното е за мъжки род.

I padri e le madre italiani (Италианските бащи и майки)

  • Почти винаги прилагателните се поставят след съществителните

È una lingua difficile. (Това е труден език.)

  • Някои от най-използваните прилагателни в италиански език се поставят пред съществителните. По-долу са изброени най-често срещаните:

 

bello (красив) grande (голям)
bravo (смел, способен) lungo (дълъг)
brutto (грозен) nuovo (нов)
buono (добър) piccolo (малък)
caro (скъп,драг) stesso (същ)
cattivo (лош) vecchio (стар)
giovane (млад) vero (истински)

А сега да приложим наученото на практика:

0 responses on "Прилагателни имена в италиански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top