Представяне на италиански език

Ciao! В днешния урок ще се научим да се представяме и да задаваме въпроси към събеседника си на италиански език. Това е основната стъпка, която всеки учащ езика, трябва да знае в началото. Е, да започваме!


 

Представяне

 • Ciao! Come ti chiami? – Здравей! Как се казваш?

Mi chiamo/Io sono…Francesca – Казвам се/Аз съм… Франческа.

 • Piacere di conoscerti. – Удоволствие е да се запозная с теб.

Altrettanto. – За мен също.

Il piacere è tutto mio. – Удоволствието е изцяло мое.

 • Di dove sei? – Откъде си?

Sono di… Roma, sono… italiana. – От Рим съм, италианка съм.

 • Quanti anni hai? – На колко години си?

Ho 25 anni. – На 25 съм.

 

Представяне на заниманията и семейно положение

 • Studi o lavori? – Учиш ли или работиш?

Di mattina lavoro e la sera studio.Сутрин работя, а вечерта уча.

 • Che lavoro fai? – Каква работа вършиш?

Lavoro in… (banca, ospedale) – Работя в… (банка, болница)

Sono/Faccio il… (cassiere/medico) – Аз съм/Работя като… (касиер/лекар)

 • Dove abiti? – Къде живееш?

Abito a Milano, in Italia. – Живея в Милано, в Италия.

 • Hai fratelli o sorelle? – Имаш ли братя или сестри?

No, sono figlio/a unico/a. – Не, единствен/а син/дъщеря съм.

 • Sei sposato/a? – Женен/Омъжена ли си?

No, sono single/nubile/cebile. – Не, необвързан съм.

 • Sei fidanzato/a? – Във връзка ли си?

Si, sono fidanzato (за мъж)/sono fidanzata (за жена) da due anni. – Да, във връзка съм от 2 години.

No, non sono fidanzato/a. – Не, не съм във връзка.

 • Hai figli? – Имаш ли деца?

No, non ancora. – Не, все още не.

 • Cosa ti piace fare nel tempo libero? – Какво харесваш да правиш през свободното си време?

Mi piace ascoltare musica. – Харесва ми да слушам музика.

 • Cosa ti piace fare nel weekend? – Какво харесваш да правиш през уикенда?

Il sabato vado a fare shopping, la domenica vado in montagna. – В събота ходя на пазар, в неделя ходя в планината.

 • Ti va di andare a bere qualcosa? – Искаш ли да отидем да пийнем нещо?

Volentieri! – С удоволствие!

 • Ti va di andare a cena insieme? – Искаш ли да отидем на вечеря заедно?

No, grazie. Ti ho detto che sono fidanzato/a. – Не, благодаря. Казах ти, че съм във връзка.

 

0 responses on "Представяне на италиански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top