Предлози за посока в английски език

Предлози за посока в английски език е продължение на нашите две теми за предлозите и тяхната употреба. Ако не сте прочели първа част – предлози за място, можете да го направите, кликвайки тук. В случай, че се интересувате от предлозите за време, можете да ги прочетете кликвайки тук.

Предлози за посока в английски език – употреба, значение и особености

Предлозите в английския език, както при българския, са свързващи думи, които показват връзката между различните имена (съществително, прилагателно и т.н.) и останалите думи в изречението. Най-често се поставят преди имената. Като несамостоятелна част на речта, е най-добре да се учат в съчетание с определени думи и изрази в зависимост дали са за място, време или движение. В този урок ще разгледаме разликите между предлозите за движение и направление и ще дадем примери, за да може да се научат лесно.

Използваме предлозите за посока, когато упътваме някого или указваме посока на даден обект. В този случай използваме into, onto, right, left, across, through, towards.

Примери:

The museum is to the left. (Музеят е наляво.)

The train is going into the tunnel. (Влакът навлиза в тунела.)

Please, put the bag onto the table! (Моля те, остави чантата на масата.)

The shop is across the street. (Магазинът е от другата страна на улицата.)

Go 5 steps towards the house and then turn to the left. (Направи 5 крачки от къщата и след това завий наляво.)

  • Into – в;
  • Onto – на (използва се предимно и много често за преместване на нещо от едно място на друго);
  • To the right – надясно;
  • To the left – наляво;
  • Across – през (със значение на преминавам от другата страна, пресичам);
  • Through – през (преминавам през);
  • Towards – изразява движение в посока към/от нещо;

Предлозите за направление най-често отговарят на въпросите, свързани с обяснение на направление или посока – “Накъде? В коя посока?”

  • Up / Down – изразява движение в посока нагоре/надолу;

Примери:

Going up the stairs.
/Качвам се нагоре по стълбите./

Going down the stairs.
/Слизам надолу по стълбите./

The prices have gone up in the past one year.
/Цените са се повишили през изминалата една година./

The number of children per family has gone down.
/Броят на децата за едно семейство е спаднал./

  • Over/ Under – изразява движение в посока над/ под;

Примери:

The ball went over the table.
/Топката мина над масата./

The ball went under the sofa.
/Топката отиде под дивана./

  • Back to –  изразява връщане на място, на което вече си бил.

Примери:

She went back to Spain.
/Тя отиде обратно в Испания. (Връща се за втори път или живее там)./

0 responses on "Предлози за посока в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top