Предлози за време в английски език

Предлози за време в английски език е продължение на нашата тема за предлозите и тяхната употреба. Ако не сте прочели първа част – предлози за място, можете да го направите, кликвайки тук.

Предлози за време в английски език – употреба, значение и особености

Предлозите за време в английски език се използват, за да покажат времето на извършване на дадено действие, връзката между отделни действия или съществителни. Такива са at, to, in, on, from, till/until, since, for, ago, before, past, by.

Примери:

She goes to the gym every day at nine o’clock. (Тя ходи на фитнес всеки ден в 9 часа.)

My sister is leaving on Friday. (Моята сестра заминава в петък.)

She celebrates her birthday on 18th August. (Тя празнува рожден си  ден на 18-ти август.)

Her birthday is in March. (Нейният рожден ден е през март.)

The lesson is from 10:00 till 12:00. (Урокът е от 10 до 12.)

It is ten to seven. (Има 10 минути до 7 часа. Тоест часът е 6:50.)

It is ten past seven. (10 минути след 7 е. Тоест часът е :10.)

I have lived in this town since 2010. (Аз живея тук от 2010.)

I have lived here for 7 years. (Аз живея тук от 7 години.)

I have moved in here 7 years ago. (Аз се преместих тук преди 7 години.)

The situation was different before 2010. (Ситуацията беше различна преди 2010.)

I will be back by 6 o’clock. (Ще се върна до 6 часа.)

Предлози за време и тяхното значение:

  • At – в (обикновено с точно време); често се използва и в словосъчения като at noon, at dinnertime, at bedtime, at sunrise, as sunset, at the moment, at night, at the weekend, at Christmas, at the same time, at present;
  • To – до (с точно определено време); изразява край на някакъв период;
  • In – в (с месеци, години, векове, дълги периоди); използва се в in May, in summer, in the summer, in 1990, in the 1990s, in the next century, in the Ice Age, in the past, in the future;
  • On – в (с дни и дати); правилни съчетания са on Saturday, on 6th May, on 17 April 2014, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year’s Eve;
  • From…till… – от…до… (обикновено с часове); използва се за часови период/времеви отрязък;
  • Since – от (с точно време в миналото);
  • For – от (с период от време – години, дни, месеци);
  • Ago – преди (с период от време);
  • Before – преди (с точно време в миналото); показва каква е била последователността на събитията в миналото;
  • By – до (с точен час);

0 responses on "Предлози за време в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top