Предлози в английски език

Здравейте, приятели! Много наши курсисти, както в онлайн платформата ни за обучение, така и в класните ни стаи, се затрудняват с правилната употреба на някои предлози в английски език. Поради тази причина нашите преподаватели взеха решение да създадат тази статия, която ще е първата от поредицата ни публикации за отделните теми, които толкова много учащи са определили като интересни, но изключително трудни. Споделяйте Вашите предложения, за да можем да ги добавим към следващите статии.

Предлози – същност и употреба

Предлогът (Preposition) представлява дума или набор от няколко думи, който обикновено изразява:

 • местоположение на един обект спрямо друг (до, под, над, в, пред, върху, близо);
 • връзка между различни части на изречението (за, след, пред, вместо, във връзка с);

Обикновено след всеки предлог стои съществително име или местоимение, което наричаме с измисленото/изкуственото име обект. Предлозите, заедно с техния обект, образуват така наречените prepositional phrases.

Предлозите могат да създадат големи проблеми, защото често не могат да бъдат преведени добре от английски на български. Невинаги можем да заменим български предлог с точен английски еквивалент или обратното. Често се налага да заучаваме цели фрази, тъй като те се използват със задължителен предлог, също така глаголи, съществителни и прилагателните, които изискват такъв.

Видове предлози в английски език

предлози в английски език, предлози-в-английски-език-асториа-груп

Съществуват различни видове предлози в зависимост от критерия, по който ги разглеждаме – образуване, значение и т.н.

Ако разгледаме начина, по който се образуват, предлозите биват:

 • Прости предлози (Simple Preposition)
 • Сложни предлози (Compound Preposition)
 • Фразови предлози (Phrase Preposition)
 • Предлози, образувани от причастия (Participle Preposition)
 • Предлози, образувани от 2 предлога (Double Preposition)

Ако обаче ги  разделим  според значението им, ще се получат следните групи предлози в английски език:

 • Предлози за място (Preposition of place)
 • Предлози за време (Preposition of time)
 • Предлози за посока (Preposition of direction)

Някой предлози могат да бъдат причислени към повече от една група или вид.

В първата част ще разгледаме доста подробно кои са предлозите за място, време и посока, заедно с тяхното значение и примери.

Предлози за място в английски език

предлози-за-място-в-английски-език-асториа-груп

Те се използват, за да покажат позицията, на която се намира даден обект, обикновено спрямо друг. Някои от тези предлози са at, into, out of, in front, in, next to, by, beside, on, while, during, near, over, under, between, behind, around, inside, through, above.

В някои от следващите публикации ще разгледаме по-подробно част от тези предлози.

Примери:

Тhe cat is on the floor. (Котката е на пода.)

His house is on the river. (Неговата къща се намира на реката.)

My sister’s home is behind the bank. (Домът на сестра ми е зад банката.)

My father is in the room. (Баща ми е в стаята.)

We are going over the bridge, past the hotel on our left and along the river. (Ние преминаваме над моста, покрай хотела в ляво и по продължение на реката.)

Вече знаем, че да се преведе конкретен предлог от английски на български език е нелека задача, поради факта, че те сменят значението си в превода на различни изречнич, в които са използвани, но нека все пак видим какво означават май-често срещаните предлози:

 • Over – над;
 • Around – около;
 • Into – в (използва се при промяна на местоположението на обекта);
 • Out of – извън;
 • In front – пред;
 • In – в (при статично състояние на обекта, без промяна на местоположението му)
 • Next to/ by/ beside – до/близо до;
 • On – на/върху;
 • Behind – зад;
 • Inside – в (използва се, когато говорим за обект, който представлява физически затворено пространство; в тези сличаи е със същото значение на in);
 • Under – под;
 • Between – между;
 • Through – през;
 • Above – над (използва се за обекти, намиращи се над даден предмет, но не в непосредствена близост);

Прочетете повече за предлозите за време и посока тук.

0 responses on "Предлози в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top