Положителна заповедна форма на испански език

Днес ще се научим как да даваме положителна заповедна форма на испански език. За целта ще разгледаме и някои често използвани глаголи в езика.

Положителна заповедна форма – Imperativo Afirmativo

  • Положителната заповедна форма на „“ (ти) се запомня относително лесно, тъй като тя винаги е идентична с трето лице единствено число на формата за сегашно време в испанския

 Hablar habla (говори), beber – bebe (пий)vivir – vive (живей), querer – quiere (искай, обичай)

– ¡Habla con tu madre ya! – Говори с майка си веднага!

– ¡Bebe menos vino! – Пий по-малко вино!

  • Положителната заповедна форма за учтивата форма “Usted” (Вие) пък променя окончанието си. Т.е., глаголите от l група придобиват окончание – е, а тези от ll и lll – окончание – а. С други думи – разменят гласната, на която завършват.

Hablar – hable (говорете), beber – beba (пийте), vivir – viva (живейте, да живее), querer – quiera (искайте, обичайте)

– ¡Hable más bajo, por favor! – Говорете по-тихо, моля!

– ¡Viva sin preocupaciones! – Живейте без тревоги!

  • При Vosotros/as премахваме окончанието – r от инфинитива и добавяме окончанието – d.

Hablar – hablad (говорете), beber – bebed (пийте), vivir – vivid (живейте), querer – quered (искайте, обичайте)

– ¡Hablad con vuestra profesora! – Говорете с учителката си!

– ¡Bebed la leche! – Изпийте млякото!

  • При Ustedes следваме същата логика като при Usted, но добавяме допълнително – n към окончанието.

Hablar– hablen (говорете), beber – beban (пийте), vivir – vivan (живейте), querer – quieran (искайте, обичайте)

– ¡Hablen con sus jefes! – Говорете с шефовете си!

– ¡Beban más zumos de fruta! – Пийте повече плодови сокове!

Като виждате, на испански имаме три форми вие – една за учтива форма Вие – Usted – към лице от ед.ч, една нормална за група хора – vosotros/as и трета – за учтива форма към група хора – Ustedes. На български и трите се превеждат като вие.

Разменящите се гласни в окончанията на Usted и Ustedes са част от подчинително наклонение, изучаващо се в ниво В1.

Неправилни глаголи

Положителна заповедна форма - Безплатен урок по испански език Варна, София, Бургас, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа ГрупПоложителна заповедна форма - Безплатен урок по испански език Варна, София, Бургас, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп


Възвратни глаголи

При формиране на заповед с възвратните глаголи частиците (te, se, os, se) в положителна заповед винаги вървят слято с формата като ударението се измества и изписва.

Във формата за Vosotros/as отпада – d (изключение прави глаголът IRSE – отивам си) 

Безплатен урок по испански език Варна, София, Бургас, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа ГрупПоложителна заповедна форма - Безплатен урок по испански език Варна, София, Бургас, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп

А сега е време за кратка проверка на знанията!

0 responses on "Положителна заповедна форма на испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top