Отрицателни местоимения в испански език

¡Hola! Днес ще поговорим за функциите на отрицателни местоимения в испански език. Съществуват три вида, които използваме съобразно случая както следва:

  • Първият вид отрицателни местоимения са Ninguno и ninguna означават никакъв и никаква, като ningún е кратката форма на ninguno, която стои пред същ. имена от мъжки род, ед.ч.ningún chico.

Ако отрицателното местоимение идва преди глагола, отрицателна частица no пред глагола не се използва, а ако то стои след глагола, no се използва:

– Ninguna chica me hace caso. – Никое момиче не ми обръща внимание.

– No hay ningún libro aquí. – Няма никаква ​​​​​​​книга тук.

Ninguno и ninguna могат да носят положителното значение на някой в определени случаи:

– Esto es lo más generoso que ninguna persona ha hecho por mí. – Това е най-щедрото/великодушното нещо, което някой е правил за мен.

В определени случаи използваме и формите им за множествено число – ningunos/ningunas – никои.

– No encuentro ningunos libros por aquí. – Не намирам никакви книги тук.

– No hay ningunas botellas en la nevera. – Няма никакви бутилки в хладилника.

  • Nada означава нищо. Тук отново се водим по правилото, че ако nada стои пред глагола, не използваме отрицателна частица no, а ако стои след глагола, я използваме.

– No como nada. – Не ям нищо.

– Nada tengo, nada quiero. – Нищо нямам, нищо не искам.

Позволява само съществителни имена в ед.ч.

– Nada de eso es verdad. – Нищо от това не е истина.

– No espero nada bueno. – Не очаквам нищо добро/хубаво.

– El libro no es nada interesante. – Книгата не е никак интересна.

– Ella no tiene nada de tonta. – Тя изобщо не е глупава. (буквално – Тя няма нищо глупаво.)

  • Nadie също като alguien (някой) се използва само за хора в ед.ч. и не се мени по род.

– Nadie me comprende=No me comprende nadie. – Никой не ме разбира.

Nadie ha visto mis llaves. – Никой не е виждал ключовете ми.

No quiero ver a nadie hoy. ¡Estoy harta! – Не искам да виждам никого днес. Втръсна ми!

А сега да упражним научените отрицателни местоимения!Отрицателни местоимения в испански език. Безплатен урок по испански език Варна, София, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп

0 responses on "Отрицателни местоимения в испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top