Определителен и неопределителен член – английски език

Следващата тема, която ще засегнем в процеса на нашето обучение по английски език е тази за определителен и неопределителен член.

Член и членуване в английски език.

В английски език има неопределителен („a“ и „an„) и определителен член („the„). Те не разполагат със собствен смисъл (не се превеждат като отделни думи на български език). 

Неопределителен член (Indefinite article)

В английски език използваме неопределителен член „a“ пред думи, започващи със съгласен звук:

Формата „an“ се използва пред думи, започващи с гласен звук:Определителен и неопределителен - английски език, неопределителен член, indefinite article

 • I go to a university.
  (Внимание: “uе гласна, но се произнася катоу”. Това е причината като неопределителен член да се използваa” )
 • He is a unique person.
 • I need an X-ray.
  (Внимание: “хе съгласна, но звукът, който се чува започва с гласнаe = x-ray”. Това е причината като неопределителен член да се използваan” )1. Неопределителен член се използва пред съществителни, които са броими и в единствено число.
 • I need a pen.
 • Do you have a pen?
 • What did you do last night?
 • I watched a movie.

2. Когато лице, понятие или предмет се представя за първи път в текста.

 • The young girl saw a seagull eating a sandwich in the middle of the street last week.

3. Когато говорим за професии

 • I am a teacher.
 • You are an engineer.

4. Когато поясняваме “Колко пъти” се извършва действието

How many times?

 • My girlfiend  goes to the gym twice a day!
 • I have coffee three times a day.

Определителен член (Definite article)

Определителният член може да се произнася по два различни начина.

Произнася се [ ðə ], когато думата след него започва със съгласна буква.Определителен и неопределителен - английски език, определителен член, definite article

Произнася се [ ði ], когато думата след него започва с гласна буква.

Определителен и неопределителен - английски език, определителен член, definite article


1. В случай на вече веднъж споменати предмети или лица използваме определителния член.

 • A boy came into the room. The boy was thirteen years old. — Едно момче влезе в стаята. Момчето беше 13 годишно.2. Използваме го и когато става въпрос за конкретен предмет / предмети, избрани от група, към която те се отнасят. 
 • I want the dog from the movie ‘Benji’. — Искам кучето (точно определено куче) от филма  ‘Benji’.
 • The doctor examined Ivan. — Лекарят прегледа Иван. (конкретния лекар, който е бил повикан)
 1. Определителен член се използва и с превъзходна степен:
 • Tea is the best drink when you are sick.
 • You are the smartest person I know.
 • I think lions are the most beautiful animal in the world.
 1. Използва се също за групи и общности
 • the rich
 • the poor
 • the homeless
 • the youth
  Money always goes the rich and not to the poor.

5. Когато нещо е единствено по рода си

 • the sun
 • the moon
 • the government
 • the Queen

  6. Важно е също, че пр
  ед наименованията (имената) на реки, океани, и морета, също използваме определителния член – the Atlantik Ocean, the Black See, the Thames.

  7. Пред наименованията на планини – the Rodopi.

  8. Пред държави, които са в множествено число (състоят се от много части взети заедно).
 • the United Kingdom
 • the United States
 • the Netherlands
 • the Philippines

  9. Определителен член се използва пред музикални инструменти
 • I can play the piano.
 • My little sister can play the guitar extremely well.10. Използва се също пред частите от деня
 • morning
 • afternoon
 • evening
 • See you in the morning!
 • I usually work in the afternoons.
 • The evenings are our busiest time.

НО казваме:

at night             NOT:  at the night

 

Изключения
(exceptions)

 1. Когато има само едно от нещо се използва също определителен член

Buckingham Palace 

BUTthe Taj Mahal, the Eiffel Tower

2. Има и случаи, в които се използва т.нар. “нулев член” (no article), т.е. не се използват определителен или неопределителни членове

Не се поставят членове пред:

 • улици (streets)
 • градове (towns)
 • държави (countries)
 • специфични планини (specific mountains)
 • We live in California on Sunny Road.
 • My best friend really wants to climb Mount Everest one day.

И нека обобщим – поставяме определителния и неопределителния член в английски език пред съществителните, защото те определят доколко са познати или не съответните съществителни имена.

Знаем, че темата е трудна дори и за посещаващите курсове по английски език.  Екипът на Асториа Груп е готов да Ви консултира при затруднения.

 

0 responses on "Определителен и неопределителен член - английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top