Образуване на множествено число в английски език

Здравейте! В днешния урок ще говорим за образуване на множествено число на съществителни имена на английски език.

Множествено число на съществителни имена

Бройните съществителни в английски език имат две форми – за единствено и множествено число. Множественото число се образува като към съществителното се добави окончанието – s или -es.

N + – s/-es

Начини на произношение

Окончанието – s/-es може да бъде произнесено като:

[s] след беззвучни съгласни.
E.g. lamp – lamps [s]
book – books [s]
[z] след звучни съгласни и гласни.
E.g. bed – beds [z]
bee – bees [z]
[ız] след s, z, S, Z, C,G)
E.g. rose – roses [ız]
bridge – bridges [ız]

Особени случаи на спелуване при образуване на множествено число

Окончанието – es се добавя към съществителни, завършващи на:

1. сибиланти (съскащ звук – sh, -x, -s и т.нат.)
E.g. bush – bushes

box – boxes

class – classes

watch – watches

2. – “yслед съгласен звук
+ “y” се променя в “i”
E.g. city – cities
family – families
Но добавяме просто – s, ако – y се намира след гласна:

boy – boys
day – days
monkey – monkeys

3. – “o” след съгласна:
E.g. hero – heroes
potato – potatoes
tomato – tomatoes
Но!

zoo – zoos
studio – studios
video – videos
radio – radios
portfolio – portfolios

4. – “f”/ – “fe” в следните същ. имена:
+ “f” се променя във“v
knife – knives
wife – wives
life – lives
leaf – leaves
wolf – wolves
self – selves
calf – calves
shelf – shelves
loaf – loaves
thief – thieves
half – halves
elf – elves

Но други същ. имена, завършващи на – “f”/ – “fe”, приемат “s
E.g. roof – roofs
proof – proofs
belief – beliefs
relief – reliefs
chief – chiefs
gulf – gulfs
cliff – cliffs
reef – reefs
safe – safes
handkerchief – handkerchiefs

Съществителни имена с неправилни форми

Образуване на множествено число в английски език. Безплатен урок по английски език Варна. Езиков Център Асториа Груп

 

0 responses on "Образуване на множествено число в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top