На училище или университет в друга страна

Започване на училище в друга страна от ЕС

 

Какви са училищата в тази страна, има ли някакви специални изисквания за записването в тях на вашите деца, които са чужденци? Как ще се справят децата ви с ученето на език , който те (все още ) не говорят?

Езиков Център Асториа Груп знае, че уверената употреба на чужд език може да осигури на децата предимство в училище и да им помогне да се възползват максимално от бъдещите възможности за образование, квалификации и кариерно развитие.  Изграждането на любов към чуждите езици в нашето дете трябва да започне от най-ранна възраст и да се разраства през годините.

Курсовете ни за деца и ученици са специално разработени по методология, която е съобразена със специфичния начин на учене за съответната възраст. Нашите опитни преподаватели влагат много страст и желание в преподаването на английски, немски, испански, италиански, руски, френски, турски, арабски, японски и китайски език и са експерти в методите на обучение за деца.

Като граждани на ЕС, вашите деца имат право да посещават училище във всяка страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Те имат право да бъдат записани заедно с ученици от тяхната възрастова група в клас на същото ниво като в тяхната страна независимо от езиковите им умения.

Ако сте гражданин на ЕС, преместващ се да работи в друга страна от Съюза, вашите деца имат право на безплатни уроци в новата страна, за да могат да се интегрират и приспособят към училищната система там. Част от тези първоначални уроци целят да им помогнат да научат езика в новата страна.

Имайте предвид, че тази система може да бъде много по-различна от системата, с която сте свикнали. В някои страни например децата отрано се разделят в академични и професионални потоци.

Ето защо в ЕС няма автоматично признаване на училищни сертификати. В някои страни трябва да поискате от националните органи да признаят училищните сертификати на вашите деца, преди да можете да ги запишете в местно училище.

 

Често задавани въпроси:

 • Моите деца все още не говорят много добре езика на страната, в която наскоро се преместихме. Означава ли това, че трябва да ги запишем в скъпо международно училище?

  Като граждани на ЕС вашите деца имат право да посещават училище във всяка държава от Съюза при същите условия като нейните граждани. Те имат право да бъдат приети в клас с деца на тяхната възраст, на ниво, еквивалентно на класа в тяхната родина, независимо от степента, в която владеят езика.  За да имат най-висок шанс за развитие и успеваемост Езиков Център Асториа Груп е специализиран и към дистанционната форма на обучение.

 • онлайн виртуална класна стаяЖива връзка с преподавател в удобен за Вас график, посредством интегрирана в сайта на Асториа Груп – Виртуална класна стая и разбира се дистанционна непрекъсната връзка посредством изобилие от онлайн курсове 
 • Трябва ли да представя учебни справки за моите деца при преместване в друга страна?

  Това зависи от изискванията на страната, но е добре да разполагате с учебна справка за всяко дете. Това ще им бъде от полза, когато кандидатстват за средно образование и при записване в училище. Справката може да включва:

 • копия или преписи на всички справки за оценките (уверете се, че разполагате и с оригиналите с училищния печат, тъй като от новото училище може да поискат да ги видят).
 • препоръчителни писма от учители и/или директори
 • списък на използваните в момента учебници и описание на изучаваното от детето учебно съдържание което ще помогне на вас и на новия учител да определите нивото на вашето дете.
 • резултати от тестове, особено по родния език на детето ви, по математика и научните дисциплини.
 • имунизационния картон и медицинското досие на вашето дете.

Започване на университет в друга страна от ЕС

 

Ако планирате да учите в университет в друга държава от ЕС, вероятно имате много въпроси. Как да кандидатствам? Колко продължава обучението там? Какви ще са таксите? Ще бъдат ли достатъчни езиковите ми умения?

Като гражданин на ЕС, имате право да учите във всеки университет в Съюза при същите условия като гражданите на съответната страна. Условията за приемане обаче се различават значително в различните страни и университети.

Независимо от останалите условия за приемане, достъпът до обучение или образование в друга страна от ЕС не може да ви бъде отказан въз основа на вашата националност. Изискват се познания по езика на съответната страна и е възможно да издържите допълнителен езиков изпит.

Университетските такси в Европа се различават значително – в някои страни от ЕС достъпът до висше образование е безплатен, а в други университетите могат да бъдат доста скъпи. Финансовата помощ под формата на стипендии, безвъзмездни средства и заеми също зависи от различни критерии.

Обзор на таксите и стипендиите

Като гражданин на ЕС, учещ в университет в друга страна от ЕС:

 • от вас не могат да изискват да плащате по-високи такси;
 • имате право на същите стипендии, покриващи учебните такси, като гражданите на тази страна.

Това не се отнася непременно до заемите и стипендиите за издръжка. Въпреки това някои страни могат да предоставят по своя инициатива стипендии за издръжка на чуждестранни студенти.

Често задавани въпроси:

 • Искам да отида в университет в друга страна от ЕС. Властите там изискват от мен първо да премина езиков изпит. Имат ли право на това?

ДА – Съответните власти имат право да поискат от вас да преминете езиков изпит. Тези правила все пак трябва да се прилагат умерено и да има възможност за изключения, за да се вземат предвид някои особени случаи – например, ако сте живели или учили в страна, където този език се говори.

 • Току-що завърших горна степен на средно образование в моята страна. Мога ли да постъпя в университет в друга страна от ЕС без да съм започнал да уча в системата на висшето образование в моята страна?

  По принцип може да започнете да учите в университет в друга страна от ЕС. Но не забравяйте, че всяка държава е свободна да определя равнището на средно образование, което се изисква от бъдещите студенти при прием в университет. Това е обяснено в информацията, която университетите представят, преди да кандидатствате за прием в тях.
 • Какви документи са ми необходими, за да уча в друга държава от ЕС?

  Това зависи от държавата, университета и самия курс. По принцип трябва да разполагате с:

  • оригиналите на всички академични квалификации от значение;
  • автобиография ( Европейска автобиография, по която можете да представите образованието, което сте получили, така, че да бъде разбираемо навсякъде в Европа).

Чуждестранни студенти, които вече пребивават в страната

 

Дори ако не сте гражданин на страната, в която искате да учите, ако сте живели в нея в продължение на пет години или повече, имате право на стипендия за издръжка при същите условия като гражданите на страната.

В ЕС няма автоматично признаване на универститеските дипломи. Ако искате да продължите образованието си в друга страна от ЕС, може да ви се наложи да преминете национална процедура на признаване на вашата академична степен или диплома. Ако вече знаете, че по-късно ще искате да учите в друга страна, проверете дали дипломата ви ще бъде призната там.

Правителствата на страните от ЕС носят отговорност за своите образователни системи и могат да прилагат свои собствени правила, включително да признават или не академични квалификации, получени другаде.

Ако сте студент, можете да получите част от вашето образование в чужбина или да преминете стаж в предприятие чрез програма „Еразъм+“.

Ако искате да прекарате част от обучението си в чужбина, най-напред се свържете с вашия собствен университет.

Когато отидете да учите в чужбина по линия на „Еразъм+“:

 • вие не трябва да плащате такси за регистрация или обучение на приемащия университет,
 • обучението ви в чужбина се смята за неразделна част от вашата програма за обучение,
 • получавате стипендия от ЕС за разходите ви за издръжка и пътуване.

Признаване на периода на обучение в чужбина

Вашият университет трябва да признае периода ви на обучение в чужбина като валиден за получаване на вашата диплома, ако изпълните учебната програма, договорена преди обмена.

Съвместни учебни програми

Програмата „Еразмус Мундус“ ви позволява да се запишете в магистърска или докторска програма, предлагана съвместно от университети, разположени в различни страни от ЕС, а понякога дори извън Европа. Ще учите и провеждате изследвания в поне две страни и в края на програмата ще получите съвместна диплома от всички участващи университети. Стипендиите по „Еразмус Мундус“ са достъпни за студенти от Европа и целия свят.

Със стипендиите по програма „Еразмус Мундус“ могат също да бъдат подкрепени партньорства с университети от множество страни и региони по света. В рамките на тези партньорства се предоставят стипендии на европейски студенти да учат в страни извън ЕС и на студенти извън Европа — да следват в университети от Съюза.

Посетете международния отдел във вашия университет

Вашият университет най-вероятно участва и в други програми за международен обмен. Можете да научите повече за „Еразъм+“ и другите възможности за обмен от международния отдел във вашия университет.

Често задавани въпроси:

 • Какво трябва да знам, преди да тръгна на студентски обмен?

Най-важните въпроси, които трябва да проучите, са :

 • таксите за обучение – ще бъдат много ниски или нулеви
 • максималния период от време, който можете да прекарате в приемащата институция, преди да се върнете у дома
 • кандидатурата ви ще бъде обработена от координатор във вашето учебно заведение, който издава необходимите формуляри и ги изпраща на приемащата институция
 • броя на свободните места, за които двете учебни заведения са се споразумели. Някои институции получават повече кандидатури от броя на свободните места, затова можете да посочите повече от една институция в заявлението си.
 • признаването на курсовете – преди да тръгнете, подпишете учебно споразумение, за да бъдат курсовете и оценките ви в чужбина признати от вашата институция. Това ще ви спести допълнителна работа и изпити във вашия университет.

В края на престоя ви чуждестранният университет трябва да ви издаде академично свидетелство, в което се посочват приключените курсове и вашите резултати.

Работа по време на следване

Ако планирате да учите в друга страна от ЕС, трябва да имате достатъчни доходи, за да живеете там без нужда от финансова помощ. Доходите ви могат да произлизат от различни източници, като например от вашите родители, от вашия партньор или разбира се от работа.

Като гражданин на ЕС ще имате същото право на работа докато учите като гражданите на съответната страна. Няма да ви е нужно разрешение за работа, дори за работа на пълно работно време.

Някои страни ви позволяват да работите неограничен брой часове на седмица, а други прилагат ограничения за броя часове на семестър или на година.

Ако живеете в друга страна от ЕС за повече от 6 месеца през годината (183 дни), ще бъдете смятан за пребиваващ в нея за данъчни цели. В резултат от това, ако работите докато учите, ще трябва да плащате данъци и социални осигуровки върху доходите си в тази страна.

Страната, в която учите, може също да обложи с данък доходите ви в други страни, например ако сте работили през лятото във вашата родна страна. Може да ви се наложи да докладвате за тези доходи и в някои случаи да платите данък върху тях в страната, в която учите.

Имайте предвид, че много страни от ЕС, но не всички, имат споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. В някои случаи е възможно в тези споразумения да е определено в коя страна трябва да платите данък.

10/04/2023

0 responses on "На училище или университет в друга страна"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top