Наречия в английски език

Видове наречия в Английски език

 

Здравейте! В днешния урок по английски език ще разгледаме видовете наречия в Анлийски език (Adverbs), колко биват те, как се образуват и каква е тяхната употреба.

 

Видовете наречия в английски биват два вида:

Правилни наречия (Regular adverbs)

Неправилни наречия (Irregular adverbs)

По-голямата част от наречията в Английски език (Adverbs) са Правилни наречия (Regular adverbs) и се образуват от прилагателни имена (adjectives), като към прилагателното добавим окончание – –ly: adjective + –ly = adverb

Пример:

slow + –ly = slowly

1.The turtle is slow animal. /Костенурката е бавно животно./

2.The turtle goes slowly. /Костенурката върви бавно./

 


 

В първото изречение “slow” е прилагателно, защото описва каква е костенурката – бавно животно. Във второто изречение “slowly” е наречие, защото описва как върви костенурката – бавно.

За да разпознаем дали дадена дума е наречие или прилагателно, трябва да знаем, че:

Наречия в английски език (adverb)  могат да описват описва глагол и прилагателно:

 

Примери:

She drives fast. /Тя кара бързо./

How does she drive? /Как кара тя?/ – Fast

It’s really hot in here. /Наистина е горещо тук./

 


 

Прилагателното описва съществителното и отговаря на въпроса „какъв/каква/какво?/what?“:

Пример:

She drives a fast car. /Тя кара бърза кола/.

What car does she drive? /Каква кола кара тя?/ – A fast car. /Бърза кола./

  • Неправилните наречия (Irregular adverbs) също се образуват от прилагателни, но не получават окончание –ly, затова се наричат и „Неправилни“.

Пример:

1.It’s a hard life. /Това е труден живот./

2.I work hard and play hard. /Аз работя здраво и играя здраво./

 


 

В първото изречение „hard”е прилагателно (adjective), във второто „hard“ е наречие (adverb). Наречия като „hard” са неправилни (irregular adverb), защото не получават –ly окончание.

Да разгледаме таблиците с още примери за Правилни (Regular) и Неправилни (Irregular) наречия (adverbs):

 

Правилни и Неправилни наречия в Английски език

 


Примери:

The train is quick. /Влакът е бърз./
The train moves quickly. /Влакът се движи бързо./

He is a bad person. /Той е лош човек./
He always behaves badly. /Той винаги се държи лошо./

She is a careful driver. /Тя е внимателен шофьор./
She drives carefully. /Тя кара внимателно./

This exercise is easy. /Това упражнение е лесно./
I do my homework easily. /Аз си правя домашното лесно./

 


 

Ако прилагателното завършва на –у и добавим
окончание –ly, то „у“ се променя до „i”: easy → easily

Примери:

My grandmother was a good person. /Баба ми беше добър човек./
She always behaved well with me. /Тя винаги се държеше добре с мен./

I get up earlyevery day. /Аз ставам рано всеки ден./
I sometimes like playing cards until early Sunday morning. /Аз понякога харесвам да играя карти до ранната Неделна сутрин./

 

 

Повече информация относно наречия в английски език и други можете да откриете в предлаганите от нас онлайн курсове по английски език!

 

 

 

 

 

 

0 responses on "Наречия в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top