Място на наречията – Position of adverbs

Място на наречията в изреченията – Position of adverbs in the sentences

В началото на изречението, по средата или в края?

Отговорът на този въпрос е, че тяхното място зависи от вида на наречието. Може би звучи объркващо, но правилната употреба ще дойде с практиката. Вярваме, че след тази публикация ще придобиете усет за точното място на наречията в изреченията в английски език.

Една част от наречията, които ще разгледаме имат няколко възможни употреби и това до известна степен би свело допускането на грешки до минимум. Ако желаете да говорите правилно и да подобрите изказа си темата, която ще разгледаме в тази публикация –Място на наречията в изреченията – Position of adverbs in the sentences ще Ви е от полза. В края на публикацията има и упражнения за самопроверка.

Front position
(място на наречията в изреченията – position of adverbs)

Adverbs of frequency: usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally

NOT: always, ever, rarely, seldom, and never.

Adverbs of manner (how something is done): slowly, suddenly, badly, quietly

Adverbs of time: last night, yesterday, tonight

End position

(място на наречията в изреченията – position of adverbs)

 

Adverbs of frequency: usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally

NOT: always, ever, rarely, seldom, and never.

Adverbs of manner (how something is done): slowly, suddenly, badly, quietly

Adverbs of time: today, every week, already, soon, finally

Adverbs of place: here, there.

 

Mid position

(място на наречията в изреченията – position of adverbs)

  • after TO BE verb
  • after auxiliary verbs
  • before other verbs

Adverbs of frequency: never, rarely, sometimes, often, usually, always, ever

Adverbs of degree: even, only, also, just, mainly

Adverbs of time: finally, eventually, yet, already, still, soon, last, just

Adverbs of manner (how something is done): slowly, suddenly, badly, quietly, methodically

Adverbs of certainty: certainly, clearly, definitely, obviously, probably

Чести грешки с наречия и прилагателни имена

Наречията и прилагателните имена  често се използват погрешно – прилагателно вместо наречие и обратно. Например следното изречение е неправилно:

He behaved very bad on the family trip.      ( „bad“ – прилагателно)

Правилна употреба: He behaved very badly on the trip.

Също би било правилно и следното изречение:
His behaviour was bad on the trip.     ( „bad“ – прилагателно, описва същ. -„behaviour“)

Eто защо е необходимо да бъдем внимателни при употребата на наречията.

 Особени случаи с Good и Well

Good и well могат да доведат също до объркване между наречие и прилагателно име.

Например:

That good boy just gave his little sister a hug.  (Good е прилагателно)

He listens well. That well-educated woman went on to marry a celebrity. (Well е наречие)

Важно: Наречието „yet“ се поставя или между спомагателния и смисловия глагол или в края на изречението.
I have not yet finished my work. – Аз още не съм завършил своята работа.
I have not finished my work yet. – Аз не съм завършил своята работа все още.

Наречията за определено време „today„, „yesterday„, „tomorrow“ и т.н. се поставят в началото или в края на изречението.
Yesterday I was very busy. – Вчера аз бях доста зает.
I was very busy yesterday. – Аз бях доста зает вчера.

Наречията за начин на действие се поставят пред преходния глагол или след допълнението към преходния глагол.
The driver quickly stopped the car. – Шофьорът бързо спря колата.
The driver stopped the car quickly. – Шофьорът спря колата бързо.

 

Изключение има и при наречието „enough„, което стои след думата, за която се отнася. При употреба със съществително, „ enough“ се изписва пред него.

  • She is singing well enough.
  • The flat is not big enough.
  • We haven’t enough time to catch the bus.

Надяваме се тази публикация да Ви послужи за безпроблемно и резултатно усвояване на темата. Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси.

 

0 responses on "Място на наречията - Position of adverbs"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top