Място на модалните глаголи в изречението

Здравейте любители на немската реч! В продължение на предната публикация днес ще се запознаем с мястото на модалните глаголи в изречението в немски език.

 

Място на модалните глаголи в изречението

Мястото на модалните глаголи зависи от вида на изречението.

Място на модалните глаголи в съобщителното изречение (Aussagesatz)

В съобщителното изречение (der Aussagesatz) спрегнатият модален глагол заема втора позиция, а основният глагол стои в края в инфинитивна форма и по този начин се образува рамка на изречението.

Например:

Georgia darf heute Abend bis 22 Uhr bei Nikos bleiben. Джорджия може да остане тази вечер до 22 часа при Никос.
Ich will Eis essen. Аз искам да ям сладолед.
Der Arzt sagt, ich soll mehr Tee trinken. Лекарят каза, че трябва да пия повече чай.

Място на модалните глаголи във въпросителното изречение (Fragesatz)

  • Във въпросителното изречение, започващо с въпросителна дума (W-Frage), модалният глагол стои на второ място, а инфинитивът в края.

Was muss ich kaufen?  – Какво трябва да купя?
Was soll ich machen?    – Какво трябва да направя?
Was willst du werden? – Какъв искаш да станеш?

 

  • Във въпросителното изречение, започващо без въпросителна дума (Ja-/Nein-Frage) спрегнатият модален глагол заема първа позиция.

Willst du mitmachen?         – Искаш ли да участваш?
Darf man hier rauchen?      – Може ли да се пуши тук?
Kann ich Sie etwas fragen? – Може ли да Ви попитам нещо?

 

Полезни изрази

Когато основният глагол се приема за даденост, често го пропускаме в разговорната реч.

Например:

Kannst du Deutsch (sprechen)? – Можеш ли да говориш немски?
Willst du eine Pizza (essen)?      – Искаш ли да ядеш пица?
Ich darf das (machen).                – Позволено ми е да го направя.

 

Други изрази:

Ich muss mal aufs Klo. – Трябва да отида до тоалетната.
Дори е достатъчно да се каже Ich muss.

Wir müssen jetzt nach Hause. – Сега трябва да се прибираме.

Ich kann gut Englisch.               – Аз съм добър с английския.

Ich will keine Hilfe.                    – Не искам помощ.

Ich will jetzt nach Hause.         – Искам да се прибера сега.

Ich darf erst nach Hause,         – Не мога да се прибера,
wenn ich alles erledigt habe.      докато не свърша всичко.

 

Надявам се, днешната публикация да Ви е била интересна и полезна. Предлагам Ви няколко интересни упражнения за модални глаголи.

 

 

Изберете индивидуални, групови или онлайн курсове по немски език от
Езиков Център Асториа Груп.

0 responses on "Място на модалните глаголи в изречението"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top