Модални глаголи в немски език

Модални глаголи в немски език

 

Здравейте любители на немската реч! В поредица публикации ще се запознаем с модални глаголи в немски език. Днес ще разгледаме по-подробно значението на модалните глаголи и тяхното спрежение в Präsens.

 

Обща информация

Видове глаголи в немски език

В немски език различаваме три групи глаголи:

  1. Пълнозначни глаголи (Vollverben).
  2. Спомагателни глаголи (Hilfsverben): sein, haben, werden.
  3. Модални глаголи в немски език (Modalverben).

 

modalverben, Модални глаголи в немски език - групови и индивидуални курсове и уроци по немски език от Асториа Груп, Варна, София

Модални глаголи в немски език

Всички модални глаголи в немски език са шест: gen, wollenkönnen, dürfen, müssen, sollen. Те винаги се появяват в комбинация с пълнозначните (основните) глаголи (напр. gehen, fahren, spielen, kochen и т.н.) и променят съдържанието им.

Например:

Ich spiele mit meinem Kind. – Играя с детето си.

Това е изречение без модален глагол, само със спрегнат основен глагол. Тук е описана само дейността. Ако обаче се добави модален глагол, значението на основния  глагол се модифицира.

Например:

Ich will mit meinem Kind spielen. – Аз искам да играя с детето си.

 

Значение на модалните глаголи

Модален глагол Значение Пример Превод
mögen

обичам, харесвам
(за вкус, предпочитание)

Ich mag Pizza essen.

Sie mag keinen Fisch.

Er mag klassische Musik.

Обичам да ям пица.

Тя не обича риба.

Той харесва класическа музика.

wollen

искам, желая
(за желание, намерение)

Er will sie heiraten, aber sie will nicht. Той иска да се ожени за нея, но тя не иска.
können

мога
(за способност, умение)

 

Antonio kann Gitarre spielen.

Marko kann nicht schwimmen.

Антонио може да свири на китара.

Марко не може да плува.

dürfen

мога
(за позволение или забрана)

Maria darf spät am Abend ins Kino gehen.

 

Hier darf man nicht rauchen.

Мария може да отиде на кино късно вечерта.
(На Мария й е позволено да отиде на кино късно вечерта.)Тук не e поволено да се пуши.
müssen

трябва
(за необходимост)

Meine Tochter muss allein zur Schule gehen. Дъщеря ми трябва да ходи сама на училище.
sollen

трябва
(за задължение, възложено ми е)

Die Sekretärin soll die Unterlagen für die Besprechung ordnen. Секретарката трябва да подреди документите за срещата.

С модалните глаголи се променя смисъла на изречението. Има разлика между това да искаш нещо, да ти е позволено или да трябва.

Например:

Emil will Automechaniker werden.  – Емил иска да стане автомонтьор.
Emil darf Automechaniker werden. – Емил може да стане автомонтьор.
Emil soll Automechaniker werden.   – Емил трябва да стане автомонтьор.

 

Спрежение на модалните глаголи в сегашно време

спрежение на модалните глаголи в сегашно време

  • Модалните глаголи в сегашно време променят коренната си гласна в 1-во, 2-ро и 3-то лице единствено число:

mögen – mag

wollen – will

können – kann

dürfen – darf

müssen – muss

  • Само sollen запазва коренната си гласна:

sollen – soll

  • Освен това, формите за 1-во и 3-то лице единствено число са идентични.

 

Надявам се, днешната публикация да Ви е била интересна и полезна и Ви предлагам да упражним наученото.

 

 

Изберете индивидуални, групови или онлайн курсове по немски език от
Езиков Център Асториа Груп.

0 responses on "Модални глаголи в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top