Множествено число на съществителните в немски език

Здравейте любители на немската реч! Днес ще поговорим за съществителните имена и по конкретно ще се запознаем с категорията множествено число на съществителните в немски език.

 

Обща информация

Всички съществителни имена в множествено число имат определителен член die.

Например: die Männer, die Stifte, die Schulen, die Kinder

Повечето съществителни имена в немски език получават различни окончания: –n/-en, -e/(s)e, -r/-er, -/¨, -s. Някои съществителни образуват в множествено число също Umlaut (ä/ö/ü). А има такива, които не променят формата си. Нека да разгледаме отделните групи.

 

Множествено число без окончание

Към тази група принадлежат

 • съществителни от мъжки и среден род, които окончават на -er, -el и -en  
 • съществителни на -chen и -lein

Например:
der Computer – die Computer – компютър
der Löffel         – die Löffel         – лъжица
der Rahmen    – die Rahmen    – рамка
das Mädchen   – die Mädchen  – момиче

без оконание + Umlaut (ä/ö/ü)

Някои съществителни имена от тази група получават Umlaut (ä/ö/ü).

Например:
der
Apfel     – die Äpfel    – ябълка
der Vogel    – die Vögel    – лъжица
der Mantel – die Mäntel  – палто

 

Множествено число с окончание -er

Повечето съществителни имена от среден род и някои съществителни имена от мъжки род получават окончание -er.

Например:
das Kind – die Kinder – дете
das Ei      – die Eier      – яйце
das Lied  – die Lieder – песен

-er + Umlaut (ä/ö/ü)

Всички съществителни имена с коренна гласна a, o или u получават Umlaut.

Например:
der Wald       – die Wälder      – гора
das Fahrrad – die Fahrräder – колело/велосипед
das Buch      – die Bücher       – книга
das Glas       – die Gläser        – чаша (стъклена)

 

Множествено число с окончание -e

Повечето съществителни имена от мъжки и среден род образуват множествено число с помощтта на окончание -e.

Например:
der Schuh – die Schuhe – обувка
der Stern   – die Sterne – звезда
das Brot    – die Brote   – хляб

-e + Umlaut (ä/ö/ü)

 • Едносрични съществителни имена от женски род, които образуват множествено число с -e, получават ВИНАГИ Umlaut на коренната гласна a, o, u → ä, ö, ü.

die Hand – die Hände – ръка
die Kuh    – die Kühe   – крава

 • Едносричните съществителни имена от мъжки род получават често Umlaut (но не винаги).

der Arzt    – die Ärzte    – лекар
der Baum – die Bäume – дърво
der Stuhl  – die Stühle  – стол

-(s)e

 • При съществителни имена, които окончават на -nis и -us, пред окончанието за множествено число -e се получава удвояване на -s.

Например:
das Gefängnis – die Gefängnisse – затвор
das Zeugnis     – die Zeugnisse     – свидетелство
der Bus             – die Busse             – автобус
der Zirkus        – die Zirkusse        – цирк

 

Множествено число с окончание -n/-en

Към тази група принадлежат

 • 99% от всички съществителни имена с окончание в единствено число
 • съществителни имена от женски род, най-често с окончания -in, -ion, -ik, -ung, -tät, -schaft, -keit, -heit
 • съществителни имена от мъжки род, най-често с окончания -ent, -ant, -and, -or, -ist

Например:
die Lampe         – die Lampen           – лампа
die Schule         – die Schulen            – училище
die Tomate       – die Tomten            – домат
die Frau             – die Frauen             – жена
die Universität – die Universitäten – университет
der Absolvent   – die Absolventen   –
абсолвент

-(n)en

 • При съществителни имена, които завършват на суфикс -in, пред окончанието за множествено число -en се получава удвояване на -n.

Например:
die Lehrerin  – die Lehrerinnen   – учителка
die Ärztin       die Ärztinnen     
 – лекарка
dieStudentin die Studentinnen – студентка

-n

 • Съществителни имена от женски род, които завършват на суфикс -el, в множествено число получават окончание -n

Например:
die Schachtel – die Schachteln   – кутия
die Kartoffel  – die Kartoffeln     – картоф
die Gabel        – die Gabeln          – вилица

 

Множествено число с окончание -s

Към тази група принадлежат

 • всички съществителни имена с окончание -a, -i, -o, -u или -y
 • много чужди думи, особено от английски и френски език
 • съкращения (напр. LKWs, AGs)

Например:
der Joghurt – die Joghurts – кисело мляко
das Sofa       – die Sofas        – диван
das Taxi       – die Taxis        – такси
das Auto      – die Autos       – кола
die Party      – die Partys      – парти
das Handy  – die Handy   – мобилен телефон

 

Други особености

 • Някои съществителни нямат множествено число.
  Например: das Obst, das Gemüse, die Milch, das Fleisch, die Butter, der Schnee
 • Някои съществителни нямат единствено число.
  Например: die Eltern, die Geschwister, die Leute, die Ferien, die Alpen, die USA
 • Чуждиците имат понякога особена форма за множествено число:
  Например:
  das Praktikum – die Praktika – практика
  das
  Museum    – die Museen  – музей
  das Visum        – die Visa         – виза
  das Thema       – die Themen – тема

 

Надявам се, днешната публикация да Ви е била интересна и полезна.

 

Изберете индивидуални, групови или онлайн курсове по немски език от
Езиков Център Асториа Груп.

0 responses on "Множествено число на съществителните в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top