Множествено число в турски език – Türkçe’de çokluk eki

 Множествено число в турски език – Türkçe’de çokluk eki

В тази публикация ще си поговорим за образуване на множествено число в турски език и по време на нашите курсове по турски език ще изведем най-лесните правила за образуване на множествено число.

Множествено число образуваме чрез окончанията – lar  или ler.

За да образуваме мн.ч. към думата в единствено число добавяме наставка – lar  или ler.

Пример:

gün – günler
(ден – дни)

akşam – akşamlar
(вечер- вечери)

gece – geceler
(нощ- нощи)

televizyon – televizyonlar
(телевизор – телевизори)

Има едно основно правило, което трябва да се спазва при образуване на формата за мн. ч. – хармония на гласните в турски език. Важно е да се познават и да се прилагат правилно правилата за хармония на гласните в турски език, защото те са приложими не само при мн.ч. , но и в голяма част от турската граматика.

Както вече стана ясно има две окончания, с които изразяваме мн.ч. в турски език – lar  или ler

Според хармонията на гласните:

– lar – се поставя след – a, ı, o, u
– ler – се поставя след – e, i, ö, ü

А какво означава това? От значение е последната гласна на съществителното, към което ще се добави окончанието за мн.ч.

Пример:

bardak – bardaklar   (чаша- чаши)

resim – resimler       (картина – картини)

okul – okullar           (училище – училища)

süt – sütler               (мляко – млека)

 

След цифри или думи, описващи количество НЕ СЕ използват окончания за мн.ч.

 

iki elma – две ябълки

çok ağaç – много дървета

yüz gram – 100 гр.

birkaç kurabiye – няколко курабийки

Ne kadar insan var? – Колко човека има?

Нека сега упражним наученото с помощта на по долните примери:

 

Надяваме се тази публикация да Ви е била интересна и полезна. Ще продължим с темата за сегашно време в следващата си публикация. В случай на въпроси екипът на Асториа Груп е на разположение.

0 responses on "Множествено число в турски език - Türkçe'de çokluk eki"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top