Минало свършено време – Geçmiş zaman

За да опишем преживяване в миналото е необходимо да познаваме минало време. Това е едно от най – често използваните глаголни времена, както при останалите езици така и в турски език. 

Как се образува минало свършено време в турски език?

За образуване на минало свършено време се използват следните окончания:

dı    di    du   dü

или

tı    ti     tu    tü – когато коренът на глагола или съществителното, към което се добавят завършват на  –  k, p, ç, ş, s, t, f, h.

Кое от всички тези окончания ще се използват зависи от правилата за хармония на гласните:

Минало свършено време – Geçmiş zaman, курсове по турски Варна, София, Пловдив, Бургас, Шумен

Минало време на глагола „съм“

Нека да си припомним, глаголът „съм“ не съществува в самостоятелна форма в турски език. Добавя се под формата на окончания пред съществителни и прилагателни имена.

Пример:

Ben öğrenciyim.  – Аз съм ученик.

Ben öğrenciydim.  – Аз бях ученик.

 

Biz yaramazız.  – Ние сме палави.

Biz yarmazk. – Ние бяхме палави.

Televizyon eski. – Т-елевизорът е стар. 

Televizyon eskiydi. – Телевизорът беше стар.

 

Важно:

Когато съществителното или прилагателното завършват на гласна, трябва да се добави „у“ преди окончанието за минало време.

mutlu  – mutluydu           (щастлив ебеше щастлив)

eğlenceli  – eğlenceliydi  (забавно ебеше забавно)

hemşire –  hemşireydi     (медицинска сестра ебеше медицинска сестра)

 

Когато съществителните или прилагателните имена завършват на  – k, p, ç, ş, s, t, f, h – за минало време се използват окончанията tı    ti     tu    tü.

 

Senin çiçeğin kaktüs, değil mi?  (Твоето цвете беше кактус нали?)

Hangi sokak?   (Коя улица беше?)

O doktorun numarası kaç?  (Какъв беше номера на онзи лекар?)

Orada tuvaletler çok pisti.  (Там тоалетните бяха много мръсни.)

O çok güzel bir kitap.  (Тя беше много хубава книга.)

 

Отрицание на глагола „съм“ в минало време

Глагола „съм“ отричаме с частицата „değil“. Когато този глагол на български използваме в минало свършено време, при употребата му на турски се добавя окончание за минало време към отрицателната частица „değil“.

 

Bugün hava soğuk değil.  (Днес времето не е много студено.)

Hava dün de soğuk değildi.  (Времето и вчера не беше студено.)

 

Ben aç değilim.  (Аз не съм гладен.)

Ben aç değildim.  (Аз не бях гладен.)

 

Biz ünlü değiliz.  (Ние не сме известни.)

Biz ünlü değildik. (Ние не бяхме известни.)

 

Въпроси с глагола „съм“ в минало свършено време

Окончанието за минало време при въпросите се добавя към въпросителната частица „ли“ (mı, mi, mu, mü). Това е така, когато задаваме въпроси, чиито отговори са „Да“ или „Не“. 

Когато изречението съдържа въпросителна дума (Kim? – Кой? , Ne? – Какво? , Nasıl? – Как? , и др.) окончанието за минало време се пише след съществителното или прилагателното.

Пример:

A: Sen geçen hafta hasta yn
(Ти миналата седмица болна ли беше?)

B: Evet, biraz üşütmüşüm. Doktor ilaç yaz.
(Да, малко съм настинала. Лекарят ми предписа лекарства.)

A: Hangi doktordu? (Кой лекар беше?)
B: Adı değişikti. Aklımda kalma.
(Името му беше странно. Не го запомних.)

 

Лични окончания за минало време

  1. При лични местоимения

Bendim       (аз бях)

Sendin         (ти беше)

Oydu           (той/тя беше)

 

Bizdik          (ние бяхме)

Sizdiniz       (вие бяхте)

Onlar       (те бяха)

 

2. При съществителни и прилагателни

 

Ben  memurdum                         * memur – служител

Sen memurdun

O memurdu

 

Biz memurduk

Siz memurdunuz

Onlar memurdu

 

Ben  gençtim                                 * genç – млад

Sen  gençtin

O     gençti


Biz  gençtik

Siz gençtiniz

Onlar  gençti

 

3. Лични окончания при отрицателна форма на глагола „съм“ в минало време:

Отрицателната частица „değil“ не се променя, променят се единствено личните окончания.

 

Ben Fransa’da  değildim.       (Аз не бях във Франция.)

Sen doktor  değildin.              (Ти не беше лекар.)

O  memnun değildi.                (Той/Тя  не беше доволен/а.)


Biz tembel değildik.                (Ние не бяхме мързеливи.)

Siz mutlu değildiniz.               (Вие не бяхте щастливи.)

Onlar meraklı değildii.            (Те не бяха любопитни.)

 

4. Лични окончания при въпроси в минало време с глагола „съм“

Ben emin miydim?               (Аз бях ли сигурна?)

Sen balıkçı yn?              (Ти рибар ли беше?)

O asker miydi?                      (Той военен ли беше?)

Biz kalabalık yk?            (Ние много хора ли бяхме?)

Siz evli miydiniz?                   (Вие женени ли бяхте?)

Onlar iyi miydi?                     (Те добре ли бяха?)

В следващата публикация ще разгледаме минало свършено време при останалите глаголи, изучавани по време на нашите курсове по турски език. Надяваме се тази публикация да Ви е била както полезна, така и интересна. Езиков Център Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси. Ако желаете, можете да тествате наученото със следните упражнения:

 

0 responses on "Минало свършено време - Geçmiş zaman"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top