Минало Просто Време в английски език

Здравейте! Днес ще се запознаем с Минало Просто Време (Past Simple Tense) в Английски език, как се образува и в кои случаи се употребява.

Преди да разберем как се образува Минало просто време (Past Simple Tense), първо трябва да знаем, че в Английски език има два типа глаголи и те се разделят на:

 • Правилни глаголи (Regular verbs);
 • Неправилни глаголи (Irregular verbs)

Кои глаголи са правилни (regular) и кои неправилни (irregular)?

Правилни глаголи и минало просто време
(Regular verbs)

Повечето глаголи в Английски език, образуват Минало време като, след глагола поставим окончание – -ed. Тези глаголи, които получават окончание -ed, се наричат правилни глаголи (Regular verbs)

 • За да образуваме Минало  време (Past Tense), към сегашната форма на глaгола добавяме окончание ed:

verb + –edlook + –ed = looked

 

 •      I watched TV last night. – Гледах телевизия миналата нощ.
  watch + –ed = watched
 • It rained last week.  – Миналата седмица валя.
 • They talked about you yesterday. Те говориха за теб вчера.

Специални правила

Както вече стана ясно, ако глаголът е правилен се добавя –ed за образуване на форма в минало време. Ето и някои особености:

 • Когато глаголът завършва на e, добавяме d:Примери:
  decide → decided
  receive → received
  promise → promised
 • Когато глаголът завършва на –y, y се променя на i, ако пред y има съгласен звук:Примери:
  try→ tried
  cry → cried
  study → studied
 • Когато имаме едносрични глаголи, при добавянето на окончание ed, трябва да удвоим последната съгласна, ако преди нея има гласна:Примери:
  stop → stopped
  plan → planned

Неправилни глаголи и минало просто време (Past Simple Tense)

(Irregular verbs)

Липсват правила за образуване на форма за минало време при неправилните глаголи. Те си имат своя собствена форма, която трябва да се научи. А ето и  списък, където са включени най – често срещаните глаголи:

Минало Просто Време в английски език, Past Simple Tense, regular verbs, irregular verbs

Допълнителни глаголи:

bringbrought                     (нося –  донесох)

hearheard                           (чувам – чух)

readread                             (чета – прочетох)

speak – spoke                        (говоря – говорих)

understand – understood     (разбирам – разбрах)

forget – forgot                       (забравям – забравих)

lose – lost                              (губя – изгубих)

swim – swam                        (плувам – плувах)

give – gave                            (давам – дадох)

become – became                (ставам, превръщам се в – станах)

knowknew                         (знам – знаех)

telltold                               (казвам – казах)

lend lent                             (давам на заем – дадох на заем)

drink drank                        (пия – пих)

sleep slept                         (спя – спах)

begin began                      (започвам – започнах)

fly flew                              (летя – летях)

drive drove                      (карам – карах)

teach taught                   (преподавам – преподавах)

send sent                       (изпращам – изпратих)

leave left                        (тръгвам – тръгнах)

 

Структура на изреченията в минало време

Positive Negative Question
I played tennis yesterday. I didn’t play tennis yesterday. Did you play tennis yesterday?
Вчера играх тенис. Вчера не играх тенис. Ти игра ли вчера тенис?
They spoke Spanish to her. They didn’t speak Spanish to her. Did they speak Spanish to her?
Те и говориха на испански. Те не и говориха на испански. Те говориха ли и на испански?

 

Отрицанието в минало време е – didnt, а глаголът след него остава в основната си форма.

Въпроси задаваме с – Did, последван от подлога и глагол, който отново остава в основната си форма.

 

Наречия за минало време

Има наречия, които подсказват, че подходящото глаголно време е минало:

 • 2 hours ago преди 2 часа
 • 5 days ago преди 5 дена
 • 10 minutes ago – преди 10 мин.
 • Yesterday – вчера
 • Yesterday morning – вчера сутринта
 • Yesterday evening – снощи
 • Last year – миналата година
 • Last month – миналият месец
 • Last weekминалата седмица
 • Last nightснощи
 • In 2005

Надяваме се  урока за Минало време да е бил интересен за желаещите да учат английски език. Екипът на Асториа Груп е готов да Ви консултира при затруднения. Ако желаете, можете да тествате наученото със следните упражнения:

 

 

 

0 responses on "Минало Просто Време в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top