Минало време в турски език (Част 2)

Минало време в турски език

(Част 2)

 В предходната ни публикация по турски език разгледахме как се образува минало време на глагола „съм“, а в настоящата ще разгледаме как се образува минало време на останалите глаголи и техните особености.

Как се образува минало свършено време в турски език?

КОРЕН на глагол

/ di  / du /

tı  ti  tu /

Лично окончание

 

 • Корен на глагол – всички глаголи в турски език в основната им форма завършват на – mak/mek. Когато махнем това окончание остава коренът на глагола.

Пример:

gülmek  –  gül (корен)

(смея се)

Yapmak  –  yap  (корен)

(правя)

 • / di / du /   – окончания за минало свършено време
  Защо има няколко варианта?!
  Отговорът е съвсем логичен – правило за хармония на гласните.

 А окончанията –   ti  tu /   ?!
Как да разберем коя група окончания да използваме?

Ето тук трябва да обърнем внимание на следното:

Когато корен на глагол завършва на една от беззвучните съгласниk, p, ç, ş , s ,t , f, h, използва се втората група окончания за образуване на минало време.

Пример:

Okumak (чета, следвам в университет)

Okudu    (прочете)

Yapmak  (правя)

Yap       (направи)

 

Лични окончания

 yemek  (ям)

Ben     yedim                           (аз изядох)

Sen     yedin                            (ти изяде)

O         yedi                             (той/ тя  изяде)


Biz      ye
dik                             (ние изядохме)

Siz      yediniz                          (вие изядохте)

Onlar  yedi / yediler          (те изядоха)

 Структура на изреченията в минало време

Olumlu
(положително)

( / di / du / )

Olumsuz
(отрицателно)

(ma / me)

Soru
(въпрос)

Ben dün okula gittim.

(Аз вчера ходих на училище.)

Ben dün okula gitmedim.

(Аз вчера не ходих на училище.)

Sen dün okula gittin mi?
(Ти вчера ходи ли на училище?)

 

Sen okula ne zaman gittin?

(Ти кога ходи на училище?)

Важно е да запомним следното относно структурата на изреченията в турски език:

 • глаголът е винаги в края на изречението
 • окончанието за отрицание предхожда винаги окончанието за глаголно време
 • всеки спрегнат глагол завършва с лично окончание, което пояснява извършителя

-аз ходих  –  ben gittim

-ти ходи – sen gittin

-той ходи – o gitti (напомняне: липсва окончание, защото в турски език няма родове)

 • в горепосочените примери са разглеждани два вида въпроси:
  въпроси, чиито отговор е Да/Не – при тях въпросът се задава с частицата „ли“, която на турски може да се изрази с – mı / mi / mu / mü (съгласно правилото за хармония на гласните). Тези частици се изписват в края на изречението и са предхождани от глагол.

въпроси, съдържащи въпросителни думи – при въпроси с въпросителни думи като – Ne? / Ne zaman? / Kim? (Какво? / Кога? Кой?), тези въпросителни думи се изписват преди глагола, а глагола стои в края на изречението.

Още примери:

 • Dün Merve ile sinemaya gittik.
  Вчера ходихме на кино с Мерве.

 

 • Akşam ders çalışn ?
  Снощи учи ли (урока си)?

 

 • Annem benim için doğum günü pastası yap.
  Майка ми направи торта за рожден ден.

 

 • Nerede tanışnız?
  Къде се запознахте?

 

 • Dün bize gelmedin. İşte miydin?
  Вчера не дойде да ни видиш. На работа ли беше?

Надяваме се тази публикация да Ви е била както полезна, така и интересна. Езиков Център Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси. Ако желаете, можете да тествате наученото със следните упражнения:

 

 

0 responses on "Минало време в турски език (Част 2)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top