Конкурс „Младите таланти на Варна“

Конкурс „Младите таланти на Варна“

Асториа Груп стартира ежемесечни инициативи с цел провокиране на деца и младежи да разгърнат въображението и творческия си потенциал. Всяка трета събота на месеца, желаещите могат да покажат своя талант (като участник) или да подкрепят своя ученик (като публика) в организирания от Асториа Груп Конкурс „Младите таланти на Варна“. Необходимо е да резервите своето място и участие с позвъняване на 0890 320 053.

 

Конкурс „Младите таланти на Варна“ ще се проведе в следните направления:

1. Изобразително изкуство

Всеки участник в Конкурс „Младите таланти на Варна“ между 3 – 12 годишна възраст може да участва в направление Изобразително изкуство, чрез до 3 броя рисунки, представяйки своита творби по свободно избираема тема / теми от следните: Конкурс "Младите таланти на Варна", Езиков Център Асториа Груп

 • „Какво за мен е знанието?“
 • „Общуването днес“
 • „Чуждият език като пречка в общуването“

 

Участниците в Конкурс „Младите таланти на Варна“ – Изобразително изкуство ще бъдат разпределени в следните възрастови групи:

 • Група „Младият Пикасо“ – деца от 3 – 5 годишна възраст
 • Група „Микеланджело“ – деца от 6 – 9 годишна възраст
 • Група „Рембранд“ – деца от 10 – 12 годишна възраст

І. Изисквания към рисунките:

1. На хартиен носител с размер на листа формат А4 – паспартирана с размери 25х35 см. или на размер на листа формат А3 – паспартирана с размери 35х50см.

2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация залепена в задната част на творбата:
* Заглавие на творбата;
* Трите имена на автора;
* Възраст;
* Адрес за кореспонденция ( e-mail);
* Телефон за връзка;

Отпред в долния десен ъгъл трябва да има поставен етикет със следната информация:

 • Име на творбата;
 • Трите имена на автора и годините;

Краен срок за представяне на рисунките: 15 юли 2020 г.

II. Оценяване на творбите

Рисунките за всяка възрастова група ще бъдат оценявани от публиката.

📜Награда за всеки участник: грамота

Награда за победителите в съответните възрастови групи:

🏆Първо място – 6 месечно онлайн езиково обучение, за ниво А1 / по избор английски, немски, руски, френски, испански, италиански, японски език /
🏆Второ място – 50 % намаление за избраното онлайн езиково обучение
🏆Трето място – 30 % намаление за избраното онлайн езиково обучение

 

2. Есе – Лично творчество

Всеки участник в Конкурс „Младите таланти на Варна“ между 11 – 19 годишна възраст може да вземе участие в направление Лично творчество и да представи есе по една от следните теми:

 

 • „Не за училището – за живота да се учим!“ – Луций Сенека
 • „Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ Плутарх
 • „Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.“ Теодор Рузвелт

 

Участниците в Конкурс „Младите таланти на Варна“ – Есе ще бъдат разпределени в следните възрастови групи:

 • Група „Аристотел“ – ученици от 11 до 13 годишна възраст
 • Група „Сенека“ – ученици от 14 до 16 годишна възраст
 • Група „Платон“ – ученици от 17 до 18 годишна възраст

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема.

Език на есетата: български

Обем: до 4 стандартни печатни страници

Краен срок за изпращане на есетата: 15 юли 2020 г.

Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес info@astoria-academy.com, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение

Комисията оценява всички изпратени есета по критерии:

 • ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема;
 • целенасочена и задълбочена аргументация;
 • структурираност на изложението;
 • стилова и езикова грамотност.

 

🏫Място на провеждане: Варна, ул. Мусала 1, етаж 1 / срещу Валентина /

📅Дата и час: 18.07.2020 от 10.00 часа

Вход за участник – 10 лв.

Вход за публика – 5 лв.

Включена напитка по избор – кафе, чай, сок, вода

Програма:

10:00 – Представяне на творбите – изложба. Публиката ще разполага с 30 минути за оценка и гласуване по Направление Конкурс „Младите таланти на Варна“ – Изобразително изкуство.

10:50 – Обявяване на победителите в съответните възрастови групи по Направление Конкурс „Младите таланти на Варна“ – Изобразително изкуство.

11:00 – Награждаване по Направление Конкурс „Младите таланти на Варна“ – Изобразително изкуство.

11:15 – Представяне и прочит на отличили се есета по Направление Конкурс „Младите таланти на Варна“ – Есе

11:45 – Награждаване по Направление Конкурс „Младите таланти на Варна“ – Есе.

📜Награда за всеки участник: грамота

Награда за победителите в съответните възрастови групи:

🏆Първо място – 6 месечно онлайн езиково обучение, за ниво А1 / по избор английски, немски, руски, френски, испански, италиански, японски език /
🏆Второ място – 50 % намаление за избраното онлайн езиково обучение
🏆Трето място – 30 % намаление за избраното онлайн езиково обучение

Асториа Груп ще продължи инициативата с цел провокиране на малчуганите да разгърнат въображението и творческия си потенциал. Наше задължение е да подкрепим ключови социални, интелектуални и професионални умения, за да се предостави възможност за едно достойно и стабилно бъдеще за младежите на България.

Резервирайте своето място до ден преди събитието с позвъняване на 0890 320 053
Кандидатите за участие в Конкурс „Младите таланти на Варна“ изпращат декларация в съответствие с изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
29/06/2020

0 responses on "Конкурс "Младите таланти на Варна""

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top