Канджи – част 2 – елементи и посоки на света на японски

Днес ще въведем втора част на най-използваните канджи в японски език. Тези за елементите и посоките на света. Всички те са част от норматива за покриване на пълно ниво на начинаещ на японски език – N5.

Канджи - 2 част - елементи и посоки на света на японски език, безплатен урок по японски език, безплатни упражнения по японски език, Езиков Център Асториа ГрупПървите канджита на японски, които ще разгледаме, са тези за елементите на света:

Он: スイ

Кун: みず

Значение: вода

Примери:

曜日 – すいようび – сряда

水着 – みずぎ – бански

Пример:

水着をもっていますか?

Носиш ли си банския?


Он: カ

Кун: ひ

Значение: огън

Примери:

– はなび – фойерверки

火花 - びはな – искри

火曜日 – かようび – вторник

Пример:

あしたは火曜日です。

Утре е вторник.


Он: モク; ボク

Кун: き

Значение: дърво

Примери:

曜日 – もくようび – четвъртък

木登り – きのぼり – катерене по дърво

Пример:

きょうは木曜日です。

Днес е четвъртък.


Он: テン

Кун:  あま; あめ

Значение: рай, небе

Примери:

気 – てんき – време

天国 – てんごく – рай

天才 – てんさい – гений

Пример:

天気やほうはどう?

Каква е прогнозата за времето?


Он: ド; ト

Кун: つち

Значение: земя

Примери:

地 – とち – земя

土曜日 – どようび – събота

Пример:

土地をうります。

Продавам земя.


Канджита за посоки

Следващият вид, на който ще обърнем внимание, са тези за посоки: 

Он: ホク

Кун: きた

Значение: север

Примери:

アメリカ – きたあめりか – Северна Америка

北海道 – ほっかいどう – Хокайдо

Пример:

北海道へいったことがありますか?
Ходил/а ли си в Хокайдо?


Он: トウ

Кун: ひがし

Значение: изток

Примери:

– ちゅうとう – Среден Изток

東アジア – ひがしあじあ – Източна Азия

東京 – とうきょう – Токио

Пример:

東京にすんでいます。

Живея в Токио.


Он: セイ; サイ

Кун: にし

Значение: запад

Примери:

西ドイツ – にしどいつ – Западна Германия

西口 – にしぐち – западен вход

Пример:

西はどこですか?

Къде е запад?


Он: ナン

Кун: みなみ

Значение: юг

Примери:

米 – なんべい – Южна Америка

南極 – なんきょく – Южен полюс

Пример:

南にうみがあります。

На юг има море.


Он: ガツ; ゲツ

Кун: つき

Значение: луна, месец

Примери:

– いちがつ – Януари

今月 – こんげつ – този месец

月 – つき – луна

月曜日 – げつようび – понеделник

Пример:

きょうは月曜日です。

Днес е понеделник. 


А сега е време да проверим знанията Ви! Запишете прочита на разгледаните примери с канджи на японски, съдържащи изучените днес канджита!

 

0 responses on "Канджи - част 2 - елементи и посоки на света на японски"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top