Италиански език – Passato Prossimo

Минало свършено време в италиански език – PASSATO PROSSIMO

По време на Вашия курс по Италиански език плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.

Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн езиково обучение.

Учебният материал, за всички нива в предлаганите от нас курсове италиански език, включва множество текстове за четене, слушане и обсъждане, които предизвикват интерес в курсистите и те с желание и лекота участват в дискусиите. Преминава се през ежедневни теми – храни и напитки, здраве, спорт, работа, семейство, пазаруване, резервации в ресторанти / хотели, време, пътуване и др., като се разговоря по специфични въпроси. Методиката, която се използва за представяне на учебния материал е насочена към поддържане на висока мотивация през целия курс и придобиване на умения за ефективна комуникация.

Всеки курсист записал се на онлайн курс по италиански език, има възможността да се запознае отблизо с италианската реч, да изгради умения да води в свободен текст разговори на италиански език и да пребори езиковата си бариера. Всеки курс по Италиански език в зависимост от нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател.

 

Passato prossimo е индикативно време, което изразява миналото и за разлика от несъвършено (Imperfetto), е сложно време. Нека да разберем как да го формираме:

Формата на спомагателните глаголи  (essere и avere) в сегашно време + миналото причастие на глагола.

Миналото причастие на глагола е много важно за образуване на сложни времена (включително близкото минало).

Миналото причастие на глагола „essere “ е → stato

Миналото причастие на глагола „avere“ е → avuto

N.B:Когато спомагателния глагол е „essere“, миналото причастие винаги се съгласува по род и число с подлога → Laura è stata brava, invece Paolo e Luca sono stati cattivi.

Същото важи и за други глаголи (според съответния спомагателен):

Пример: Ieri abbiamo mangiato la lasagna, che buona! Poi nel pomeriggio siamo partiti per gli Stati Uniti.

MANGIARE

Io ho mangiato

Tu hai mangiato

Lui/lei ha mangiato

Noi abbiamo mangiato

Voi avete mangiato

Loro hanno mangiato

PARTIRE

Io sono partito/a

Tu sei partito/a

Lui/lei è partito/a

Noi siamo partiti/e

Voi siete partiti/e

Loro sono partiti/e

Минало причастие на модалните глаголи

Dovere → dovuto

Volere → voluto

Potere → potuto

Sapere → saputo

Примери:

Ha dovuto lasciare il lavoro per dei litigi.

Oggi devi fare quello che non hai voluto fare ieri.

Non ho potuto dirglielo perché era andato via.

Come hanno saputo del vostro divorzio?

 

Надяваме се тази публикация на тема Минало свършено време в италиански език – PASSATO PROSSIMO да Ви е била полезна!

0 responses on "Италиански език - Passato Prossimo"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top